De leeuw en de banteng

 
English | Nederlands

De leeuw en de banteng

De leeuw en de banteng. Bijdragen aan het congres over de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, gehouden in Den Haag van 27 tot en met 29 maart 1996, onder redactie van P.J. Drooglever en M.J.B. Schouten (1997)

De Leeuw, zinnebeeld van Nederlandse ambities, in gevecht gewikkeld met de Banteng, symbool van de geest van het Indonesische nationalisme. Beide verbeelden hier de felheid waarmee de strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië gepaard ging. De dekolonisatie van Indonesië, een proces dat zich in politiek opzicht in de tweede helft van de jaren veertig voltrok, maar dat in economisch opzicht tot in de jaren vijftig voortduurde, vormde het onderwerp van het eind maart 1996 in Den Haag gehouden congres 'De leeuw en de banteng'. Aanleiding voor het bijeenkomen van dit congres was het verschijnen van het twintigste en laatste deel van de serie Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. 

Deze bundel bevat de teksten van de voordrachten die op het congres zijn gehouden door wetenschappers en journalisten uit Nederland, Indonesië, Australië en de Verenigde Staten. Veertien bijdragen betreffen de intenties van de betrokken partijen en hoofdrolspelers (bijvoorbeeld Nederland met Lieftinck, Sassen en Romme; Nederlands-Indië  met Van Mook en Beel; de Republiek Indonesië met Sjahrir, Sjarifoeddin en Sastroamidjojo; de TNI onder bevel van Sudirman en het KNIL/KL onder bevel van Spoor). Vijf artikelen gaan in op de rol van geschiedwetenschap en openbare mening.

Naast de diversiteit van gezichtspunten ten aanzien van het onderwerp geeft de persoonlijke betrokkenheid van een aantal Indonesische congresdeelnemers een extra dimensie aan de bundel in de vorm van persoonlijke getuigenissen.

Tijdens het congres is van de zijde van mr. Ali Budiardjo en generaal TNI b.d. Purbo S. Suwondo commentaar geleverd op de paper van Salim Said The political involvement of the Indonesian military during the independence revolution and its impact on contemporary Indonesian politics (zie 'De leeuw en de banteng', pag. 14 en 168-189).

Hier volgt de volledige tekst van het contra-stuk van Purbo S. Suwondo en van het commentaar van mr. Ali Budiardjo. De auteursrechten berusten bij de auteurs.