Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • De ontvanger is: Platteel, P.J.

Er zijn 217 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 100 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
4043 5-6-1958 Minzo NNG NA 13446/Letter E29 no 102 ■ opschrift: Reis naar Australisch NG van resident Veldkamp c.s. bijlage: [vertrouwelijk verslag van] Reis naar Papoea Nieuw-Guinea, 6 maart 1958 officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (1403 KB)
4361 14-7-1958 GNG Hollandia 2007 geheim spoed ■ opschrift: Reacties van Ambonezen en Papoea's op het verslag van de Parlementaire Missie officieel schrijven afbeelding (143 KB)
4049 31-7-1958 Minzo NNG/I NA 18606/Letter C 39/137 NNG vertrouwelijk ■ opschrift: Instelling zelfstandige gemeenschappen officieel schrijven afbeelding (378 KB)
5360 22-8-1958 GNG Hof van Justitie 733/1958 geheim ■ opschrift: Diensten-toezichtordonnantie 1935 bijlage: brief PG Hollandia, Beun, aan landrechter te Manokwari dd. 7 augustus 1956. officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (413 KB)
5044 3-10-1958 GNG parket PG 547/5/P/58 Zeer geheim ■ opschrift: Derde groep Permesta-vluchtelingen bijlage: Rapport parket PG Hollandia zeer geheim persoonlijk, 'Buitenlandse hulp [aan Permesta]' aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (794 KB)
4490 28-11-1958 Minzo NNG K56/226 ■ opschrift: Instelling zelfstandige gemeenschappen. officieel schrijven afbeelding (276 KB)
5354 12-1-1960 GNG ZNG 2/AP/geheim ■ opschrift: Politiek overzicht afdeling Zuid-Nieuw-Guinea over november 1959. officieel schrijven afbeelding (275 KB)
4356 15-1-1960 Apostolisch Vicaris Merauke officieel schrijven afbeelding (1155 KB)
4484 28-1-1960 Toxopeus 16 zeer geheim codetelegram(men) afbeelding (91 KB)
3898 17-3-1960 Biza NNG GS 2388/1123/41 persoonlijk ■ opschrift: Ontslag van mr. J.O. de Rijke als lid van de Adviserende Raad Hollandia bijlage: besluit GNG 23 februari 1960 no. 50 [ontheffing De Rijke van lidmaatschap Adviesraad] officieel schrijven afbeelding (277 KB)
4092 17-3-1960 Biza NNG kab 2380/-/42 geheim persoonlijk ■ opschrift: De bedreiging van NNG door Indonesië officieel schrijven afbeelding (241 KB)
4402 17-3-1960 Bot 43 codetelegram(men) afbeelding (243 KB)
3899 18-3-1960 Biza NNG 2385/1123/43 GS ■ opschrift: Ontslag van het lid van de Adviserende Raad voor Hollandia, mr. J.O. de Rijke officieel schrijven afbeelding (276 KB)
3900 18-3-1960 Bot strikt persoonlijk officieel schrijven afbeelding (209 KB)
4995 19-3-1960 Biza NNG kab 2364/-/45 geheim ■ opschrift: Berichtgeving van de bevolking betreffende infiltraties. officieel schrijven afbeelding (201 KB)
4410 21-3-1960 Biza NNG/I/ 2381/5521/46 geheim ■ opschrift: Partiële herziening Bewindsregeling Nieuw-Guinea bijlage: Overzicht van inhoud van wetsvoorstel Partiële herziening Bewindsregeling Nieuw-Guinea aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (509 KB)
4480 29-3-1960 Biza NNG 2364/-/52 geheim ■ opschrift: Politiek Bulletin no. 39 officieel schrijven afbeelding (146 KB)
2925 12-4-1960 GNG AB/Ch ■ opschrift: Request van Papoea's te Merauke aan H.M. de Koningin bijlage: [het request] officieel schrijven afbeelding (410 KB)
4413 12-4-1960 Bot 61 codetelegram(men) afbeelding (208 KB)
3910 23-4-1960 Biza NNG GS 2546/27655/74 ■ opschrift: Adviserende Raad voor Hollandia officieel schrijven afbeelding (300 KB)
4481 23-4-1960 Biza NNG 2550/-/72 geheim ■ opschrift: Optreden tegen deloyale autochtonen officieel schrijven afbeelding (124 KB)
5095 11-5-1960 Biza NNG I 24244/-/86 ■ opschrift: Onrust onder Nederlandse bevolkingsgroep officieel schrijven afbeelding (227 KB)
5013 7-6-1960 Bot 88 codetelegram(men) afbeelding (383 KB)
5165 10-6-1960 Biza NNG GS 2685/29828/120 ■ opschrift: Tweede conferentie inzake Australisch-Nederlandse samenwerking in NG. officieel schrijven afbeelding (207 KB)
4492 16-6-1960 Biza NNG 2660/29127/125 ■ opschrift: Democratisering van het bestuur officieel schrijven afbeelding (1462 KB)
5531 17-6-1960 Bot 95 codetelegram(men) afbeelding (224 KB)
4634 5-7-1960 GNG Biza P304 geheim ■ opschrift:Beleid ctr. I Mr. R.A. Gonsalves officieel schrijven afbeelding (462 KB)
4635 6-7-1960 Bot 108 codetelegram(men) afbeelding (183 KB)
4637 20-7-1960 Bot 116 codetelegram(men) afbeelding (152 KB)
4486 3-10-1960 Biza BJZ/NNG 3201/34769/198 ■ opschrift: Bezoeken autochtonen aan Nederland voor studiedoeleinden en/of vorming. officieel schrijven afbeelding (200 KB)
3926 28-10-1960 Biza GS 3542/1948/220 zeer geheim persoonlijk ■ opschrift: Nieuw-Guinea Raad officieel schrijven afbeelding (405 KB)
5178 7-11-1960 GNG Biza 72 geheim memorandum afbeelding (236 KB)
1650 17-11-1960 Bot 277 ■ bijlage: Het Paroolartikel van 15 nov. 1960 over Gonsalves en Baliem codetelegram(men) afbeelding (245 KB)
4646 18-11-1960 Bot 282 codetelegram(men) afbeelding (117 KB)
6597 30-11-1960 GNG WNG/Manokwari 403 geheim ■ opschrift en bijlagen: Indonesië-vaarders officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (421 KB)
4652 5-12-1960 GNG/PG geheim ■ Bijlage: Proces verbaal [van] verhoor van Mr. Rodolph Aloysius Gonsalves - - - officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (2143 KB)
4632 17-12-1960 GNG Biza P.446 geheim ■ opschrift: Koelima-affaire Baliemvallei officieel schrijven afbeelding (698 KB)
4655 23-12-1960 Bot 322 codetelegram(men) afbeelding (289 KB)
4657 30-12-1960 Bot 328 codetelegram(men) afbeelding (398 KB)
6567 7-1-1961 GNG ZNG 21 geheim ■ opschrift: Invloed Indonesische propaganda rapport afbeelding (157 KB)
6569 16-1-1961 Luisterrapport ■ opschrift: Uitzending van Radio Republiek Indonesië op 16 januari 1961; communiqué van de minister van Voorlichting rapport afbeelding (53 KB)
7728 20-1-1961 Bot 23 ■ opschrift: Onderzoek naar het optreden van de bestuursambtenaar mr. R.A. Gonsalves in de Baliemvallei codetelegram(men) afbeelding (280 KB)
4431 6-2-1961 Biza AZ/NNG 4190/33262/28 zeer geheim ■ opschrift: Organisatie Inlichtingendienst NNG officieel schrijven afbeelding (137 KB)
5152 10-2-1961 Toxopeus 64 ■ opschrift: Infiltratie Zuidwestkust Nederlands Nieuw-Guinea nabij de Boeroerivier bijlage: Platteel 44; Platteel 56 codetelegram(men) afbeelding (226 KB)
6885 10-2-1961 Toxopeus 64 ■ opschrift: Infiltratie zuidwestkust Ned. Nieuw-Guinea nabij Boeroerivier (nov. 1961) codetelegram(men) afbeelding (152 KB)
7810 20-2-1961 Bot 80 codetelegram(men) afbeelding (82 KB)
5279 7-3-1961 GNG Hollandia 23/III/b/geheim ■ bijlage: Politiek verslag van de waarnemend resident Hollandia over de maand januari 1961 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (274 KB)
6598 18-3-1961 Biza AZNNG GS 4604/33557/64 ■ opschrift: Berichtgeving omtrent uit NNG naar Indonesië vertrokken personen officieel schrijven afbeelding (50 KB)
6570 27-3-1961 GNG CVD zeer geheim rapport afbeelding (61 KB)
5298 31-3-1961 GNG Fakfak ■ opschrift: Politiek overzicht van de afdeling Fakfak over de maand maart 1961. verslag afbeelding (199 KB)
7726 29-4-1961 Bot 219 codetelegram(men) afbeelding (80 KB)
5351 16-5-1961 GNG Fakfak 148/geh/62 ■ opschrift en bijlage: Politiek verslag van de afdeling Fakfak over de maand april 1962. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (439 KB)
6843 27-5-1961 Biza BJZ/NNG 464010 ■ opschrift: Motie Nieuw-Guinea Raad (Abdul Arfan) bijlage: toespraak Kaisiepo in NG-raad dd. 25/4/61 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (231 KB)
6594 31-5-1961 GNG CVD vertrouwelijk ■ opschrift: Rapport inzake de Indonesische infiltratie aan de zuidkust van Nederlands Nieuw-Guinea in november 1960 (Boeroe-infiltratie) rapport afbeelding (1456 KB)
6830 16-6-1961 GNG afd. Best. en Jur. Zaken, no GS 6098/5011/109 ■ opschrift en bijlage no NNGBiza BJNNG 6098/5011/109 GS d. 5 juni: Indonesische berichten omtrent hulp aan de rebellen vanuit aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (191 KB)
7821 14-7-1961 Biza 316 ■ opschrift: werkbezoek leden Nieuw-Guinearaad aan Nederland codetelegram(men) afbeelding (133 KB)
5280 24-7-1961 GNG Hollandia 56/III/b/geheim ■ bijlage: Politiek verslag van de resident van Hollandia over de maand juni 1961. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (566 KB)
5292 27-7-1961 GNG/WNG ■ bijlage: Politiek verslag afdeling West-Nieuw-Guinea over de maand mei 1961. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1172 KB)
5081 8-8-1961 Bot 343 codetelegram(men) afbeelding (160 KB)
6575 10-8-1961 GNG CVD 1829 ■ opschrift: Operasi Pemuda Irian bijlage: Voorgeschiedenis, overzicht van de recente berichtgeving en beschouwingen met betrekking tot de "Operasi Pamuda Irian', e.e.a. in verband met de arrestatie van Jahja bin Djafar c.s. te Sorong op 21 juli 1961 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (870 KB)
5293 11-8-1961 GNG WNG 973/geheim/rech ■ opschrift en bijlage: Politiek verslag afdeling West-Nieuw-Guinea over de maand juni 1961 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (945 KB)
5355 18-8-1961 GNG ZNG 467 geheim ■ opschrift: Politiek verslag over de afdeling Zuid-Nieuw-Guinea over de maanden juni en juli 1961. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (949 KB)
5294 7-9-1961 GNG WNG 1096/geheim/rech ■ bijlage: Politiek verslag West-Nieuw-Guinea over de maand Juli 1961 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1368 KB)
5299 9-9-1961 GNG Fakfak 104/geheim/61 ■ bijlage: Politiek overzicht van de afdeling Fakfak van de maand juli 1961. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1352 KB)
5281 20-9-1961 GNG Hollandia 72/III/b/geheim ■ bijlage: Politiek verslag van de resident van Hollandia over de maand augustus 1961. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (366 KB)
7822 20-9-1961 Bot 379 ■ opschrift: uitlatingen van ambtenaren tegenover particulieren, in bijzonder buitenlanders [op NNG] codetelegram(men) afbeelding (93 KB)
5295 22-9-1961 GNG WNG 1150 geheim/rech. ■ bijlage: Politiek verslag de afdeling West-Nieuw-Guinea over augustus 1961. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (937 KB)
7824 25-9-1961 Bot 388 codetelegram(men) afbeelding (293 KB)
7823 26-9-1961 Bot 389 codetelegram(men) afbeelding (134 KB)
5161 27-9-1961 Biza BPIZ/NNG GS 6577/35102/177 ■ opschrift: Brief van gezamenlijke Parna- en DVP-besturen officieel schrijven afbeelding (134 KB)
7825 3-10-1961 Bot 400 codetelegram(men) afbeelding (87 KB)
7826 6-10-1961 Bot 405 codetelegram(men) afbeelding (89 KB)
7550 11-10-1961 gouverneur 403 codetelegram(men) afbeelding (77 KB)
6571 14-10-1961 GNG 1276 geheim/rech ■ opschrift: Pro-Indonesische stemming Mogoi bijlage: inlichtingenrapport no 10 daarover aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (244 KB)
7827 20-10-1961 Bot 417 codetelegram(men) afbeelding (198 KB)
7236 25-10-1961 Bot 423; Bot 425 codetelegram(men) afbeelding (360 KB)
4090 26-10-1961 Port Moresby LO/SRV/20/61 vertrouwelijk ■ opschrift: Nederlandse invloedsfeer over Australische grens officieel schrijven afbeelding (100 KB)
7829 31-10-1961 Bot 431; Bot 432 codetelegram(men) afbeelding (367 KB)
5259 2-11-1961 Bot 440 ■ bijlage: Aantekening HA t/b voor Platteel dd. 6 november 1961 over Papoea-sentiment in de vlagkwestie codetelegram(men) afbeelding (127 KB)
6216 10-11-1961 GNG CVD 2606 ■ opschrift: Indonesische radio-uitzending in het kader van de psychologische oorlogsvoering bijlage: uitzending Radio Makassar dd. 15/11/61 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (136 KB)
7835 13-11-1961 Bot 456 ■ opschrift: Gebruik Nederlandse vlag en Nederlands Nieuw-Guinea-vlag codetelegram(men) afbeelding (124 KB)
7833 14-11-1961 Bot 458 ■ opschrift: Werkbezoek tweede groep leden van de Nieuw-Guinearaad aan Nederland codetelegram(men) afbeelding (355 KB)
7259 16-11-1961 Bot 462 ■ opschrift: Behandeling NG-voorstellen in Algemene Vergadering van de VN codetelegram(men) afbeelding (650 KB)
7425 21-11-1961 Bot 474; Bot 475 codetelegram(men) afbeelding (212 KB)
7840 24-11-1961 Bot 479 persoonlijk ■ opschrift: vlaghijsing 1 december codetelegram(men) afbeelding (121 KB)
7284 28-11-1961 Bot 488 codetelegram(men) afbeelding (164 KB)
7721 2-12-1961 Platteel 485 codetelegram(men) afbeelding (84 KB)
5192 5-12-1961 GNG Geelvinkbaai 189/I geheim persoonlijk ■ opschrift: Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) verslag afbeelding (444 KB)
7286 15-12-1961 Bot 506 persoonlijk codetelegram(men) afbeelding (223 KB)
5026 18-12-1961 Bot 507 persoonlijk ■ opschrift: Voorbereidende maatregelen tot bescherming bevolking in NNG. codetelegram(men) afbeelding (133 KB)
5028 20-12-1961 Bot 510 persoonlijk ■ opschrift: Bedreigingen door Indonesie t.o.v. Nieuw-Guinea codetelegram(men) afbeelding (388 KB)
7740 21-12-1961 Platteel 507 codetelegram(men) afbeelding (138 KB)
5030 22-12-1961 Bot 514 ■ opschrift: Algemene machtigingsordonnantie. codetelegram(men) afbeelding (103 KB)
5032 25-12-1961 Bot 516 persoonlijk codetelegram(men) afbeelding (415 KB)
5034 29-12-1961 Bot 525 ■ opschrift: Bedreigingen door Indonesie t.o.v. NNG. codetelegram(men) afbeelding (370 KB)
6587 2-1-1962 GNG Manokwari 2 geheim ■ opschrift: Stemming onder inheemse prominenten Manokwari bijlage: nota controleur voorlichting van West-Nieuw-Guinea dd. 29 dec. 1961. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (124 KB)
5269 2-1-1962 Bot 1 codetelegram(men) afbeelding (87 KB)
4972 4-1-1962 Bot 6 ■ opschrift: Kamerdebat betreffende Nederlands Nieuw-Guinea op 2 en 3 januari 1962 codetelegram(men) afbeelding (156 KB)
4973 6-1-1962 Bot 14 persoonlijk codetelegram(men) afbeelding (111 KB)
5135 8-1-1962 Bot 19 ■ opschrift: werkbezoek tweede delegatie uit de Nieuw-Guinearaad (nov./dec. 1961) codetelegram(men) afbeelding (253 KB)
download als spreadsheet