Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Groene Index

Pagina's voor hoofd: Haardsteden, ordonnantie van de belasting op de

Beleidsterreinen:
Belastingen


jaar 1806
550/436
jaar 1807
551/138