Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Groene Index

Pagina's voor hoofd: Haarlem

Beleidsterreinen:
Binnenlands Bestuur


jaar 1807
551/546
jaar 1807
551/599
jaar 1808
553/462