Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Groene Index

Pagina's voor hoofd: Hertog van Aremberg

Beleidsterreinen:
Buitenlandse Zaken


jaar 1808
553/671