Methoden en technieken van bronontsluiting

 
English | Nederlands

Methoden en technieken van bronontsluiting

Publicaties over methodische of technische aspecten van het ontsluiten en uitgeven van bronnen dienen als hulp voor allen die een bronnenuitgave willen samenstellen en publiceren of bronnen op een andere wijze willen ontsluiten. Deze publicaties zijn:

  • Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden (1988, 6e herziene druk), samengesteld in opdracht van het Nederlands Historisch Genootschap en van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, digitaal toegankelijk
  • Leidraad voor het indiceren van een bronnenuitgave (1993), digitaal toegankelijk.
  • Textretrieval als middel tot ontsluiting van historische teksten (1996), digitaal toegankelijk.