The Optimum Formula for a Foreign Policy Document Series

 
English | Nederlands

The Optimum Formula for a Foreign Policy Document Series

Bob de Graaff en Joost Jonker eds.

Dit boekje biedt een selectie van bijdragen die werden geschreven in de context van de tweede internationale bijeenkomst van editeurs van diplomatieke documenten. Deze groep fungeert als een trait d'union voor historische en methodologische uitwisselingen ten aanzien van het selecteren en bewerken van archivalia voor opname in nationale bronnenuitgaven over de buitenlandse politiek. De editorsconferenties brengen officieel hiertoe aangestelde onderzoekers uit een groot aantal landen samen. Sinds 1990 komt de groep iedere twee jaar bijeen.

Op de conferentie van 1992 stonden een aantal toen actuele onderwerpen centraal, uiteenlopend van de invloed van interdepartementale processen op het buitenlands beleid, de opkomst van economische onderwerpen als belangrijke terreinen in de internationale betrekkingen, tot aan de toenemende rol van internationale organisaties. Daarnaast is er achterin de congresbundel aandacht voor verschillen in nationale wet- en regelgeving ten aanzien van openbaarheid, inzage en gebruik van overheidsarchieven inzake de buitenlandse politiek.