De Papoea´s van westelijk Nieuw-Guinea

 
English | Nederlands

Een daad van vrije keuze. De Papoea´s van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht

P.J. Drooglever

In deze monografie wordt een historisch overzicht geboden van westelijk Nieuw-Guinea en zijn relaties met Indonesië, Nederland en de rest van de wereld. Twee inleidende hoofdstukken behandelen de geschiedenis van Nieuw-Guinea tot het uitroepen van de onafhankelijkheid van Indonesië in 1945. In de volgende negen hoofdstukken wordt de plaats van dit gebied in de onderhandelingen over de dekolonisatie van Indonesië geanalyseerd tot aan de overdracht van het gebied aan de verenigde Naties in 1962. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de diplomatieke, bestuurlijke en militaire gebeurtenissen, maar ook aan de reacties daarop van de Papoeas´. Vervolgens wordt een schets gegeven van het tussenbewind van de United Nations Temporary Administration (UNTEA) en het Indonesische bestuur tot en met de uitvoering van de Act of Free Choice van 1969. Tot slot volgen de conclusies.

Bij het voorbereiden van deze studie werkte de auteur ook aan de bronnenpublicatie Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1950-1963. Deze is digitaal raadpleegbaar. Veel van de documenten die in de studie zijn aangehaald, kunnen daar worden gevonden.

Speciaal voor de laatste hoofdstukken is uitgebreid onderzoek gedaan in archieven in Australië, de Verenigde Staten en van de Verenigde Naties. Waar mogelijk of nodig, zijn interviews afgenomen van een aantal betrokkenen. De auteur nam deel aan een project met betrekking tot het afnemen en uitgeven van interviews met Papoea´s die in het binnenlands bestuur van Nieuw-Guinea hebben gediend. Deze interviews zullen afzonderlijk worden gepubliceerd.

De Engelse vertaling van deze door Drooglever geschreven studie verscheen bij uitgeverij Oneworld Publications in Oxford (www.oneworldpublications.com) onder de titel An Act of Free Choice. Decolonization and the Right of Self-Determination in West Papua. Deze versie is digitaal raadpleegbaar gemaakt. De Indonesische vertaling verscheen bij uitgeverij Kanisiusmedia in Jogjakarta (www.kanisiusmedia.com) met de titel Tindakan Pilihan Bebas. Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri.

Klik hier voor een Engelse en Indonesische samenvatting van de monografie.