Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 389

Nummer 389
Datum 17-1-1955
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 401
Trefwoorden benoemingen
duikboten, al dan niet verdacht opduiken van - in de wateren rond IndonesiŽ
Hoge Commissariaat/Dipl. Vertegenwoordiging te Den Haag; zie ook diplomatieke en consulaire betrekkingen Ned.-Ind. vanaf februari '56
Hoge Commissariaat/Dipl. Vertegenwoordiging te Djakarta; zie ook: diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging/vertegenwoordigers Nederland-IndonesiŽ vanaf feb. '56
Indo-europeanen, positie - in IndonesiŽ; zie ook Nederlanders in IndonesiŽ etc.; NG, positie (Indische) Nederlanders op -
Iskaq (PNI), minister van Economische Zaken '54-'55
Krieken, L. van, politieagent op NG
maatschappelijke en/of kerkelijke organisaties; zie ook Generale Synode; zending/protestantse kerken en missie/ Rooms Katholieke Kerk
NG, (rechts)positie/houding gevangenen op -
NG, infiltraties/infiltranten op -
onderwijsaangelegenheden/opleidingen
repatriŽring, regeringsbeleid inzake -
staatsburgerschaps-/warga negaraschapskwesties
Stichting Onze Mensen
Susanto Tirtoprodjo (PNI), minister van Justitie van de Republiek IndonesiŽ '49; zaakgelastigde te Den Haag '52-'56; ambassadeur te Parijs
Annotatie noot bij 'notulen MR dd. 10 Januari 1955': zie de annotatie van recordnummer 4027. inleidende noot bij 3d: De notulen ...meer
Zie ook 4027: Van Baal 124
6617: Buza DBI/PL 24083-872 GS
PDF transcriptie (69 KB)