Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 401

Nummer 401
Datum 21-2-1955
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 401
Trefwoorden Bouman, H.A. *
Jungschläger-/Schmidt-/NIGO-processen; zie ook NIGO-arrestanten, Doornik etc
NG, bezoeken aan/missies naar -
pers/publieke opinie, Nederlandse
staatsburgerschaps-/warga negaraschapskwesties
Annotatie inleidende noot bij 3c: zie recordnummer 4076 e.v.
Zie ook 404: Ministerraad
PDF transcriptie (12 KB)