Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 753

Nummer 753
Datum 27-2-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Hirschfeld 227
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Hirschfeld, H.M. (info)
Ontvanger(s) Drees, W. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1950
Dossiernummer 2
Trefwoorden Buurman van Vreeden, D.C.*
Fockema Andreae, W.H.*
Simatupang, T.B., kolonel/gen.-majoor, chef generale staf TNI
Singapore
toelatings-/uitwijzingsbeleid/reisdocumenten, IndonesiŽ
Unieconferentie/ministersconferentie maart-april '50
wapen(s)/oorlogsmateriaal, -transacties/embargo op -/vergunningen voor - voor IndonesiŽ
Westerling, R./Westerlingaffaire(s)
Annotatie slotnoot:
Op 1 maart seinde Hirschfeld vervolgens onder no 2 aan Drees persoonlijk: 'Bracht heden aan de Britse Ambassadeur de Engelse vertaling van het statement over de Westerlingaffaire. Hij begreep het Nederlands standpunt volkomen. Enerzijds wordt de zaak  daardoor voor de Engelsen gemakkelijker, anderzijds ook lastiger. Ongetwijfeld zijn de Engelsen ons niet dankbaar voor de stunt onzer militairen.
Westerling schijnt zijn verblijf in Singapore verder te willen uitstrekken. Hij zal namelijk in Singapore niet alleen voor de rechter verschijnen wegens illegaal binnenkomen in Singapore, doch ook wegens mishandeling, aangezien hij in een onbewaakt ogenblik in de gevangenis een IndonesiŽr, die overigens niets met hem had uit te staan, een kaakslag toediende, waarbij 's mans kaak brak. Kermode merkte op: hij wil misschien begin van bewijs leveren van derde punt waarop uitlevering is gevraagd, namelijk mishandeling.' Archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1950.
Zie ook 752: Hirschfeld 226
754: Hirschfeld 229
PDF transcriptie (11 KB)