Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 888

Nummer 888
Datum 12-3-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Hirschfeld 284
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Hirschfeld, H.M. (info)
Ontvanger(s) Maarseveen, J.H. van (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1950
Dossiernummer 3
Trefwoorden ambtenaren(zaken)
arbeidsaangelegenheden
Nederlanders in IndonesiŽ, houding/(veiligheids)positie van -
rechtspraak; zie ook APRA-arrestanten, (rechts)positie van -; Nederlanders in IndonesiŽ, arrestatie/rechtspositie van en NG, (rechts)positie gevangenen op -
Annotatie inleidende noot:
Op 2 maart had Van Maarseveen onder no 138 o.m. geseind: 'Naar mij van betrouwbare particuliere zijde wordt medegedeeld, zou de RIS bij monde van de Minister van Justitie en van de President van de Hoge Raad hebben doen blijken, dat het de bedoeling is om de rechterlijke macht geheel in Indonesische handen te doen overgaan en de rechtsprekende Nederlanders binnen zes maanden of althans zo spoedig mogelijk te doen vervangen door Indonesische krachten. Gaarne verneem ik van U of dit bericht juist kan zijn, opdat de Nederlandse Regering bij eventuele benoemingen hier te lande daarmede rekening kan houden.' NA, archief Minkol., codetel. 1950, 12.
Zie ook 31: Ministerraad
924: Van Maarseveen 166
PDF afbeelding (232 KB)