Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 969

Nummer 969
Datum 5-5-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk PLV HC 8
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Gieben, A.H.C. (info)
Ontvanger(s) Maarseveen, J.H. van (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1950
Dossiernummer 5
Trefwoorden BelgiŽ, houding/positie van -
Bihin, P.F.E., Belgisch lid van de UNCI
Critchley, Thomas K., Australisch lid van de UNCI; High Commissioner te Kuala Lumpur
Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (KNIL), liquidatie van het -
Molukkenopstand/RMS, Republik Maluku Selatan
plebisciet
Verenigde Naties, UNCI/Milobs
zelfbeschikkingsrecht
Annotatie slotnoot:
Op 12 mei seinde Harinxma onder no 4 vanuit Brussel aan Den Haag dat hij vernomen had 'dat Bihin inzake Ambon om instructies heeft gevraagd. De toekomstige ontwikkeling in IndonesiŽ', aldus Harinxma, 'ziet men alhier zeer somber in, doch de Molukkenstaat acht men politiek en economisch onhoudbaar. Op een vraag wat door ons werd verlangd werd als voorlopig antwoord gegeven, dat voorzover bekend door ons werd getracht het probleem KNIL-troepen Ambon in der minne te regelen zonder tussenkomst van de UNCI en dat ons de geringe bereidheid van de overige UNCI-leden om iets te doen bekend was. Het is mijn indruk dat tussen Bihin en het HC slechts gering contact bestaat.'  NA, archief Minkol., codetel. 1950, 20.
Zie ook 1102: PLV HC 464
PDF afbeelding (248 KB)