Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 1046

Nummer 1046
Datum 26-4-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Hirschfeld 434
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Hirschfeld, H.M. (info)
Ontvanger(s) Maarseveen, J.H. van (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1950
Dossiernummer 4
Trefwoorden Leimena-missie naar Ambon
Manuhutu, J.H.
Molukken, Zuid-Molukken, Ambon
Molukkenopstand/RMS, Republik Maluku Selatan
Wairisal, A., minister-president van de RMS
Annotatie slotnoot:
Onder verwijzing naar dit telegram seinde Van Maarseveen diezelfde dag onder no 234: 'De berichten uit Ambon hebben h.t.l. een pijnlijke indruk gemaakt. Naast de Minahassa was het vooral Ambon, dat steeds in verband met het zelfbeschikkingsrecht genoemd werd. Dat thans Ambon door de loop, die de zaken in Oost-IndonesiŽ genomen hebben, uit de band springt, wordt h.t.l. alleszins begrijpelijk geacht. Hoe immers stelt de RIS zich voor, dat aan het zelfbeschikkingsrecht van de volken van de Minahassa en Ambon binnen het kader van een unitaristisch IndonesiŽ recht kan worden gedaan overeenkomstig de letter of althans de geest van de RTC?
Het zou van groot belang zijn indien U deze vraag aan Hatta voorlegde en trachtte daarop een bevredigend antwoord te krijgen, dat ook gepubliceerd zou kunnen worden, zulks teneinde de onrust zowel h.t.l. als in de betrokken gebieden te verminderen. Indien het U gelukt zulk een bevredigend antwoord te verkrijgen, zou het misschien mogelijk zijn, dat vůůr de publicatie daarvan nog de tekst aan de Ned. Regering wordt voorgelegd.
Uit de berichten vernemen wij dat het in de bedoeling van de RIS-Regering ligt, het conflict met Ambon zonder bloedvergieten op te lossen. Wij vernemen, dat Dr. Leimena als bemiddelaar zou optreden. Wij verzoeken U deze tendens krachtig te willen ondersteunen, omdat ten onzent het niet te verdragen zou zijn, als de Ambonese bevolking, die traditioneel een steun voor het wettig gezag in IndonesiŽ is geweest, thans het slachtoffer zou worden van blokkade of wapengeweld.' NA, archief Minkol., codetel. 1950, 12
       Op 27 april seinde Hirschfeld onder no 436 aan Van Maarseveen, 'mede voor Drees en Stikker', dat  de regering van de RIS besloten had 'Leimena en Pelupessy naar Ambon zenden. Zij zijn hedenmorgen per Mitchelbommenwerper (onbewapend) naar Ambon vertrokken. Andreae en ik deden hen uitgeleide. Leimena vertelde mij opdracht te hebben gekregen te trachten door overreding rust herstellen. Ik heb hem nog eens op hart gebonden dat alleen door een grootmoedige houding een blijvende oplossing gevonden zou kunnen worden. Leimena was daarvan overtuigd. Ik kan niet anders verklaren dan dat hij een moedige houding aannam.' NA, archief Minkol., codetel. 1950, 4
Zie ook 1071: Hirschfeld 447
PDF transcriptie (10 KB)