Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 1859

Nummer 1859
Datum 19-10-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Von Balluseck 95
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Balluseck, D.J. von (info)
Ontvanger(s) Stikker, D.U. (info)
Plaats van opmaak New York
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1950
Dossiernummer 21
Trefwoorden Amerika, houding/positie van -
AustraliŽ, houding/positie van -
Frankrijk, houding/positie van -
Molukken, Zuid-Molukken, Ambon
Molukkenopstand/RMS, Republik Maluku Selatan
Noorwegen, houding/positie van -
Palar, N.L., vertegenwoordiger van IndonesiŽ bij de VN '50-'52; ambassadeur te New Delhi '52-'56
Verenigde Naties, UNCI/Milobs
Verenigde Naties, Veiligheidsraad van de -
Annotatie slotnoot:
In aansluiting op dit telegram seinde Von Balluseck op 20 okt. onder no 99 dat Sunde, zijn Noorse collega hem 'vertrouwelijk mededeelde op 19 dezer in opdracht van zijn Regering de voorzitter van de VR te hebben gevraagd of en zo ja wanneer Ambon op de agenda zou komen. Austin zeide goede hoop te hebben dat de Amerikaanse stappen te Djakarta interventie van de Raad onnodig zullen maken en dat zodra de reactie van IndonesiŽ hierop bekend is een beslissing over het plaatsen op de agenda zal worden genomen. Couve de Murville had met de Amerikaan en de AustraliŽr gespoken en van eerstgenoemde dezelfde mededeling gehoord als Sunde, terwijl de AustraliŽr bevestigde, dat Hood instructie had de Indonesische Regering met klem te adviseren alsnog van de UNCI gebruik te maken. De AustraliŽr was bevreesd dat bij behandeling in de VR andere problemen (Nieuw-Guinea?) aan Ambon zouden worden gekoppeld. Tenslotte is mij en mijn medewerkers de plotseling opvallend vriendelijke houding van  Palar opgevallen, die thans  zegt aan oplossing in Djakarta voorkeur te geven.' T.a.p.
Zie ook 1858: Von Balluseck 94
1941: Blom 329
PDF transcriptie (9 KB)