Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 2145

Nummer 2145
Datum 4-3-1951
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Lamping 273
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Lamping, A.Th. (info)
Ontvanger(s) Stikker, D.U. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1951
Dossiernummer 7
Trefwoorden Amerika, houding/positie van -
AustraliŽ, houding/positie van -
BelgiŽ, houding/positie van -
Bihin, P.F.E., Belgisch lid van de UNCI
Cochran, H.M., ambassadeur van de VS te Djakarta '49-'53
Gilchrist, eerste secretaris van de Australische ambassade te Djakarta, lid van de UNCI
opheffing/opzegging/sluiting
Verenigde Naties, UNCI/Milobs
Annotatie slotnoot:
Diezelfde dag seinde Lamping onder no 274, verwijzend naar Blom 347 [in annotatie van recordnummer 2144]: 'Ik kan mij indenken, dat gemakshalve gebruikte uitdrukking "in het leven roepen" aanleiding kon geven tot misverstand. - - - Ik krijg overigens de indruk, dat door uw 347 mijn vraag, gesteld in mijn 273, betreffende Bihin's compromis is beantwoord in dier voege, dat  "slapend voortbestaan te Djakarta" niet meer behoeft te impliceren, dat personeel der betrokken diplomatieke missies te Djakarta met name aangewezen blijven als "slapende" UNCI-vertegenwoordigers. Voeg hieraan toe, dat Bihin persoonlijk van mening is, dat deze nog meer latente vorm wellicht van Indonesische zijde minder weerstand zal ondervinden. In afwachting van uw antwoord of deze indruk juist is, blijf ik eerst wachten op het resultaat van door Bihin in uitzicht gestelde UNCI-bespreking.' T.a.p.
     In reactie hierop seinde Blom op 4 maart onder no 348 dat het 'inderdaad niet de bedoeling [was], dat personeel der betrokken diplomatieke missies met name aangewezen blijven, doch dat indien later nodig dit alsnog ad hoc kan geschieden. - - - De suggestie van Bihin is derhalve geheel in overeenstemming met de Nederlandse bedoeling. Het schijnt gewenst, dat Bihin dit weet avant de UNCI-bijeenkomst. Anders zou hij het Nederlandse standpunt onjuist weergeven - - -  Kan hij niet tevoren met Gilchrist een meerderheidsstandpunt voorbereiden? Verzoeke een en ander nader met hem te bespreken.' NA, archief Minkol., codetel. 1951, 9.
    Hierop seinde Lamping op 9 maart onder no 277 dat uit een mededeling van Bihin gebleken was dat 'Gilchrist van mening is, dat Bihin's standpunt, zoals bevestigd in Uw 348, verder gaat dan de instructie die Gilchrist nopens het steunen van het Nederlandse standpunt uit Canberra ontving. - - - Zal Gilchrist mondeling doen inlichten conform Uw 348 - - -. Beam, die heden in Djakarta terugkeerde, heeft telegrafisch instructie nopens het USA-standpunt gevraagd.' NA, archief Minkol., codetel. 1951, 7.
Zie ook 2144: Lamping 270
2148: Lamping 1
2458: Blom 643
PDF afbeelding (118 KB)