Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 2105

Nummer 2105
Datum 26-10-1951
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Lamping 227
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Lamping, A.Th. (info)
Ontvanger(s) Peters, L.A.H. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1951
Dossiernummer 3
Trefwoorden Amerika, houding/positie van -
AustraliŽ, houding/positie van -
Birma
Darmasetiawan Notohatmodjo, secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken van IndonesiŽ
Hatta, Moh.*
India, houding/positie van -
Philippijnen, houding/positie van -
Sukarno, redevoeringen/uitlatingen van -
Thailand/Siam
Verenigde Naties, algemeen; zie ook: Nieuw-Guineakwestie, onderhandelingen over - tussen Nederland en IndonesiŽ onder auspiciŽn van de SG van de Verenigde Naties en NG, trustschap over
Zuid/Zuidoost-AziŽ
Annotatie slotnoot:
Eveneens op 26 okt. seinde Lamping onder no 228, 'mede bestemd voor Buitenlandse Zaken': 'Darma nam mij gisterenavond tijdens een maaltijd ten onzent apart om mij nog eens vertrouwelijk te vertellen hoezeer het optreden van de President op VN-dag in Indonesische kringen ontsteltenis had gewekt. Na afloop van de receptie ten paleize hadden enkele hoge autoriteiten de gang van zaken besproken, waarbij heftige critiek, ook van Hatta, was gebleken. Ik kreeg de indruk dat Hatta de redevoering tevoren niet gezien had. Darma zei mij, dat hijzelf in de 'beschikbare 10 minuten' de rede niet had kunnen lezen, dat hij de Irianpassage had gelezen, waarvoor hij mij had gewaarschuwd, maar dat hij geen ogenblik had gedacht dat de President de hele voorgeschiedenis - en nog wel op zulk een onaangename wijze - zou ophalen.
Volgens Darma werd in alle verantwoordelijke Indonesische kringen mijn houding juist geacht: Hatta had gezegd: 'Ik weet niet of ik in de plaats van de HC niet zou zijn weggelopen, maar ik zou een dergelijk gebrek aan zelfbeheersing onmiddellijk daarna hebben betreurd'.
Ik kreeg de indruk dat het de bedoeling was, dat Darma mij deze mededeling zou doen en vind daarin ondersteuning van het advies gegeven in mijn 227 om zijdens de Nederlandse Regering geen verdere actie te nemen.' T.a.p.
Zie ook
PDF transcriptie (10 KB)