Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 2746

Nummer 2746
Datum 5-7-1951
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Teixeira ongenummerd
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Teixeira de Matthos, P.D.E. (info)
Ontvanger(s) Stikker, D.U. (info)
Plaats van opmaak Canberra
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1951
Dossiernummer 12
Trefwoorden AustraliŽ, houding/positie van -
Casey, Robert G., minister van Buitenlandse Zaken van AustraliŽ '51-'60
NG-kwestie, algemeen (= conflict over de status van NG tussen Nederland en IndonesiŽ)
Annotatie inleidende noot:
Op 29 juni had Teixeira bij tel. no 59 bericht dat Watt hem 'zeer vertrouwelijk ' had meegedeeld dat hij omstreeks 20 juli samen met Casey 'een reis van enige weken naar het Noorden' zou ondernemen. 'Zij zullen zich 2 ŗ 3 dagen te Djakarta ophouden om vervolgens naar Singapore en Bangkok te reizen, misschien zelfs naar Saigon, dan naar Japan en wellicht Korea. Via Formosa (dit echter met een groot vraagteken) en Hongkong keren zij terug. "No decisions on the way". Toen ik hem hiernaar vroeg, antwoordde hij, dat hij "geen" beslissingen op het oog had. De reis had slechts ten doel contact te leggen. Vooralsnog heb ik geen reden argwanend te zijn, omdat Watt mij reeds meerdere malen heeft gezegd, dat de ijskastpolitiek ten aanzien van Nieuw-Guinea ook past in de Australische politiek. Echter is het duidelijk, dat IndonesiŽ economisch voor AustraliŽ van groot belang is. Wat betreft IndonesiŽ zie ook de in mijn 58 [recordnummer 2742] gerapporteerde uitlating van Watt namelijk als partners security arrangement not in 50 years.' NA, archief Minkol. codetel. 1951, 12

slotnoot:
Op 9 juli seinde Lamping onder no 141 van Teixera vernomen te hebben 'dat Casey voornemens [was] bij zijn bezoek in Djakarta, contact op te nemen met mijn plaatsvervanger (ik ben dan in Nederland) alvorens met de Indonesische autoriteiten over Nieuw-Guinea te spreken. Casey zou daarbij gaarne suggesties willen hebben omtrent de lijn die hij volgens Nederlandse mening dient te volgen in zijn gesprekken. Ik zou het gaarne op prijs stellen van U te mogen vernemen welk standpunt tegenover Casey ware in te nemen, en welke suggesties hem eventueel zouden kunnen worden gedaan.' NA, archief Minkol., codetel. 1951, 12.
     Hierop seinde Stikker op 10 juli onder no 119 o.m. dat hoezeer de Nederlandse regering het op prijs stelde, dat Casey contact wilde opnemen met SchŁrmann, zij toch van mening was, 'dat het gewenst is zo weinig mogelijk in deze zaak te roeren, daar ook IndonesiŽ, althans voorlopig, niet tot actie schijnt te willen overgaan.' - - -  NA, archief Minkol., codetel. 1951, 8.
      Daarop seindeTeixeira op 14 juli onder no 70 aan Stikker dat Casey niet van plan was contact op te nemen met het HC, vůůrdat hij met de Indonesische autoriteiten zou spreken, 'hetgeen bij een bezoek als het onderhavige [ook] nauwelijks mogelijk voorkomt' en dat hij 'ten overvloede nogmaals ons standpunt bij Watt uiteen [had] gezet. Dit is hem overbekend en hij verklaarde, dat Casey niet het initiatief zou nemen tot een gesprek inzake nieuw-Guinea.' NA, archief Minkol., codetel. 1951, 12.
Zie ook
PDF afbeelding (156 KB)