Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 3617

Nummer 3617
Datum 16-3-1955
Soort aantekening
Kenmerk Minvor kab no S 15849x zeer geheim
Opschrift/Bijlage(n) opschrift: Het zg 'Bevrijdingsleger voor West-Irian' en andere gelijksoortige organisaties in IndonesiŽ
Verzender(s) ministerie van (Uniezaken en) Overzeese Rijksdelen (info)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., dossierarchief ministerie van KoloniŽn en opvolgers 1945-1
Dossiernummer 10383
Trefwoorden Aidit, Dipa N., voorzitter PKI
Ali Sastroamidjojo (PNI), ambassadeur van IndonesiŽ te Washington '50-'53; minister-president van IndonesiŽ 8/'53-8/'55; 3/'56-4/'57
Bureau West-Irian
IndonesiŽ, politieke/bestuurlijke aangelegenheden in -
Irian-(strijd)corpsen van IndonesiŽ/ Badan Perdjuangan Irian; Gerakan Tjenderawasi Irian Barat/Nat. Front ter bevrijding van Irian; West-Irian Pioneers Corps e.a.; zie ook Bureau West-Irian
Iwa Kusumasumantri (Fraksi Progressip), minister van Defensie van IndonesiŽ
Mangungsarkoro (PNI), S., minister van Onderwijs van de Republiek Djokja
Natsir, M., minister-president van IndonesiŽ 9/'50-4/'51
NG, aanval op -
NG, infiltraties/infiltranten op -
PKI, Partai Komunis Indonesia
PSII, Partai Serikat Islam Indonesia
Sjahrir, Sutan, PSI-leider
Sukiman Wirjosandjojo, leider van de Masjumi
Wongsonegoro, (PIR) vice-premier van IndonesiŽ 8/'53-8/'55
Annotatie
Zie ook 3517: Minvor Bureau antecedentenonderzoek geheim
4100: Minvor kab geheim
4130: HC Djakarta M 23-M/G geheim
7130: Minvor NNG/ letter G 15 -NG geheim
PDF afbeelding (368 KB)