Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 3979

Nummer 3979
Datum 30-12-1954
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Van Ittersum 755
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Ittersum, G.E. van (info)
Ontvanger(s) Beyen, J.W. (info)
Luns, J.M.A.H. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1954
Dossiernummer
Trefwoorden IndonesiŽ, politieke/bestuurlijke aangelegenheden in -
Masjumi, Madjelis Sjura Moslimin Indonesia
Natsir, M., minister-president van IndonesiŽ 9/'50-4/'51
Sukarno, positie/houding van -
Sukarno, redevoeringen/uitlatingen van -
Annotatie slotnoot: Over de op 24 dec. door Sukarno gehouden redevoering ter herdenking van zijn arrestatie op 29 dec. 1929, seinde ...meer
Zie ook
PDF afbeelding (127 KB)