Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 4063

Nummer 4063
Datum 14-1-1955
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Van Ittersum 802
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Ittersum, G.E. van (info)
Ontvanger(s) Beyen, J.W. (info)
Luns, J.M.A.H. (info)
Thiel, F.J.F.M. van (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1955
Dossiernummer
Trefwoorden Ali Sastroamidjojo (PNI), ambassadeur van IndonesiŽ te Washington '50-'53; minister-president van IndonesiŽ 8/'53-8/'55; 3/'56-4/'57
Hatta, Moh.*
Indo-europeanen, positie - in IndonesiŽ; zie ook Nederlanders in IndonesiŽ etc.; NG, positie (Indische) Nederlanders op -
IndonesiŽ, politieke/bestuurlijke aangelegenheden in -
maatschappelijke en/of kerkelijke organisaties; zie ook Generale Synode; zending/protestantse kerken en missie/ Rooms Katholieke Kerk
Masjumi, Madjelis Sjura Moslimin Indonesia
nationaliteitskwesties, zie staatsburgerschapskwesties
Natsir, M., minister-president van IndonesiŽ 9/'50-4/'51
Nederlanders in IndonesiŽ, houding/(veiligheids)positie van -
PKI, Partai Komunis Indonesia
PNI, Partai Nasional Indonesia
Rum, Moh. (Masjumi), hoge commissaris te Den Haag jan.-sept. '50; minister van Buitenlandse Zaken sept. 1950- april 1951; minister van Binnenlandse Zaken april 1952-juli 1953; eerste vice-premier maart 1956-maart 57
Sjafruddin Prawiranegara (Masjumi), minister van FinanciŽn '51, president van de Bank Indonesia '51-58, hoofd van de PRII
Stichting Onze Mensen
Sukarno, redevoeringen/uitlatingen van -
verkiezingen in IndonesiŽ
Annotatie slotnoot: Op 2 maart seinde Van Bylandt m.b.t. de 'Stichting Onze Mensen' onder no 932 o.m. dat het Centraal College ...meer
Zie ook 1865: Van Ittersum 771
4066: Van Ittersum 818
4081: Van Thiel 22
PDF afbeelding (376 KB)