Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 5317

Nummer 5317
Datum 27-1-1950
Soort aanbiedingsbrief + bijlage(n)
Kenmerk Beviso no Bn.27; no Bn.58
Opschrift/Bijlage(n) opschrift: Vernielingen suikerfabrieken in Jogjakarta bijlage: brief Luyten, voorzitter Beviso, aan Götzen dd. 10 Februari met in bijlage: rapport Dr. Muller inzake 'Bezoek aan Djokjakarta 16-18 Januari 1950'
Verzender(s) Luyten, J. (info)
Ontvanger(s) Götzen, L. (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, GS 1945-1954
Dossiernummer 93
Trefwoorden bedrij(fsle)ven, houding/positie van het -
Hoge Commissariaat/Dipl. Vertegenwoordiging te Djakarta; zie ook: diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging/vertegenwoordigers Nederland-Indonesië vanaf feb. '56
Jogjakarta
suiker
Annotatie slotnoot: Bij brief van 27 jan. bood Luyten afschrift van deze brief aan Boon aan. Hij merkte hierin op: 'Ik ...meer
Zie ook 5315: Minuor no 42/Gö/Ho
PDF afbeelding (746 KB)