Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 6618

Nummer 6618
Datum 28-2-1955
Soort officieel schrijven + bijlage(n)
Kenmerk Brussel no 892-15294/357
Opschrift/Bijlage(n) opschrift: Wapenleveranties aan IndonesiŽ bijlage: Memorandum Minbuza van BelgiŽ aan Minbuza over wapenleveranties aan IndonesiŽ dd. 24 feb. 1955.
Verzender(s) Harinxma thoe Slooten, B.Ph.B. van (info)
Ontvanger(s) Luns, J.M.A.H. (info)
Plaats van opmaak Brussel
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, GS 1955-1964
Dossiernummer 2032
Trefwoorden BelgiŽ, houding/positie van -
wapen(s)/oorlogsmateriaal, -transacties/embargo op -/vergunningen voor - voor IndonesiŽ
Annotatie slotnoot: In het dossier bevindt zich een memorandum van Rookmaker aan S [secretaris-generaal VanTuyll van Serooskerken] van 10 maart 1955, ...meer
Zie ook 6110: Buza DBI/DPZ 160221-6876 GS/2180
PDF afbeelding (264 KB)