Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 7126

Nummer 7126
Datum 28-3-1950
Soort aanbiedingsbrief + bijlage(n)
Kenmerk Minuor kab Lt.Q 26 geheim
Opschrift/Bijlage(n) opschrift: Rapporten van het Hoge Commissariaat in Djakarta bijlage: Mogelijkheid van liquidatie van deelstaten krachtens de voorlopige constitutie van de RIS bijlage: Dewan Ekonomi Indonesia Pusat [officieel schrijven Speekenbrink aan Van Maarseveen dd. 6 maart 1950 no G3037, met bijlage: schrijven secretaris Dewan Ekonomi aan de minister-president van de RIS no 23 van 13 feb. 1950
Verzender(s) Middelburg, J. (info)
Ontvanger(s) Drees, W. (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand AOK/AZ/KMP (1942-1979)
Dossiernummer 3949
Trefwoorden Anak Agung Gde Agung, Ide (AA), minister van Binnenlandse Zaken van IndonesiŽ 12/'49-12/'50; ambassadeur te Brussel, '50-'54; minister van Buitenlandse Zaken '54-maart '56
Assaat, wnd. president Republiek Jogjakarta; minister van Biza RI 50-51; parlementslid; kabinetsformateur '55
Bandjermasin
bedrij(fsle)ven, houding/positie van het -
Borneo
deelstaten/federatie/VSI, opheffing van de -
financiŽle/economische betrekkingen Nederland-IndonesiŽ; zie ook Financieel-Economische Overeenkomst(en); geldwezen; handels(politieke ) betrekkingen; schuldenkwesties
geldwezen
grondzaken
handels(politieke) betrekkingen Nederland-IndonesiŽ
IndonesiŽ, politieke/bestuurlijke aangelegenheden in -
Java, Midden -/Semarang
Java, Oost -/Surabaja
Java, West -/Bandung
Nederlanders in IndonesiŽ, houding/(veiligheids)positie van -
Negara Indonesia Timur (NIT)/ regering van de -
Negara Pasundan/regering van de -
pers/publieke opinie, Indonesische
Sumatra, Oost -/Medan
vakorganisaties/-beweging, Indonesische -
Westerling, R./Westerlingaffaire(s)
Annotatie
Zie ook 7155: Minuor kab Lt. Y32 geheim
PDF afbeelding (1842 KB)