Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 7178

Nummer 7178
Datum 31-1-1955
Soort aanbiedingsbrief + bijlage(n)
Kenmerk Minmar/Kab. Ss 143
Opschrift/Bijlage(n) bijlage: Verslag van een bespreking betreffende Nieuw-Guinea gehouden op 17 Januari 1955 op het Ministerie van Marine bijlage: Aantekening voor de minister-president. Betreft: Opnemen Papoea's in de Marine strijdkrachten in Nieuw-Guinea
Verzender(s) Veen, H.M. (info)
Ontvanger(s) Drees, W. (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand AOK/AZ/KMP (1942-1979)
Dossiernummer 4259
Trefwoorden Baal, J. van*
luchtvaartaangelegenheden
marine-aangelegenheden
NG, defensie van -
NG, infiltraties/infiltranten op -
Papoeakorpsen/-bataljons
Annotatie 'Aantekening voor de minister-president betreffende Opneming van Papoea's in de Marine strijdkrachten in Nieuw-Guinea' is door de bewerkers als bijlage toegevoegd. T.a.p. ...meer
Zie ook
PDF afbeelding (642 KB)