Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 7518

Nummer 7518
Datum 16-3-1950
Soort persoonlijke brief
Kenmerk geen
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Bot, Th.H. (info)
Ontvanger(s) Roijen, J.H. van (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Ottawa
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand collectie Th.H. Bot
Dossiernummer 12
Trefwoorden Amerika, financiŽle/economische/technische bijstand van - aan IndonesiŽ.
Anak Agung Gde Agung, Ide (AA), minister van Binnenlandse Zaken van IndonesiŽ 12/'49-12/'50; ambassadeur te Brussel, '50-'54; minister van Buitenlandse Zaken '54-maart '56
bedrij(fsle)ven, houding/positie van het -
Blom, N.S.*
Fockema Andreae, W.H.*
Gieben, A.H.C.*
Hatta, Moh.*
Hirschfeld, H.M.*
Hoge Commissariaat/Dipl. Vertegenwoordiging te Djakarta; zie ook: diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging/vertegenwoordigers Nederland-IndonesiŽ vanaf feb. '56
India, houding/positie van -
IndonesiŽ, bezoeken aan/missies naar -
Maarseveen, H.J. van*
ministerie van (Uniezaken en) Overzeese Rijksdelen en opvolgers, taak/positie/organisatie van -
ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza), taak/positie/organisatie van het -
Nederlanders in IndonesiŽ, houding/(veiligheids)positie van -
Pringgodigdo, A.K, directeur Kabinet van de President tot '57; secretaris van Nederlands-Indonesische Unie; voorzitter Rekenkamer vanaf '57
Sukarno, buitenlandse reizen (overige)
Unie, Nederlands-Indonesische, inrichting van de -; zie ook unieverhouding/RTC-accoorden etc.
Unieconferentie/ministersconferentie maart-april '50
Westerling, R./Westerlingaffaire(s)
Annotatie noot bij eerste alinea: zie voor de brief van Van Roijen van 20 december 1949 NA, collectie Bot, no. 12.
Zie ook
PDF afbeelding (1055 KB)