Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 7566

Nummer 7566
Datum 14-11-1962
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Goedhart 73; Goedhart 74
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Goedhart, L.J. (info)
Ontvanger(s) ministerie van Buitenlandse zaken (info)
Plaats van opmaak Hollandia
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Hollandia 1962
Dossiernummer
Trefwoorden Abdoh, Djalal, administrator UNTEA
ambtenaren(zaken)
diplomatieke en consulaire betrekkingen Nederland-IndonesiŽ, hervatting van de -
Djuanda, minister van Verkeer tot 7/'53; minister-president 4/'57-'58; vanaf '58: eerste minister onder 'premier' Sukarno
IndonesiŽ, bezoeken aan/missies naar -
luchtvaartaangelegenheden
NG, (tijdstip van) binnenkomst Indonesische strijdkrachten in -
NG, (tijdstip van) overdracht aan Indonesie van -
NG, bestuurlijk
NG, bijdrage van Nederland in kosten bestuur na overdracht van -
NG, evacuatie/repatriŽring
NG, ontwikkelingsplan(nen) voor -; zie ook NG, tienjarenplan voor -
NG, positie/houding (Indische) Nederlanders op -
NG, positie/houding IndonesiŽrs op -
NG, UN Security Forces (UNSF) op -
NG, UNTEA-bestuur over -
pers/publieke opinie op Nieuw-Guinea
Subandrio*
Subandrio, Mevrouw
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiquť, - op Nieuw-Guinea
Annotatie Telegram Goedhart 74 is eveneens gedateerd 14 nov. 1962. T.a.p. In een ongedateerd en ongenummerd correctietelegram liet Goedhart op zijn ...meer
Zie ook 869: Ministerraad
5052: Goedhart 75
7564: Goedhart 56
8071: Celer 528; Celer 534
PDF afbeelding (272 KB)