Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Dossiernummer is: 20

Er zijn 269 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 100 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
2343 31-1-1950 Van Karnebeek 86 codetelegram(men) afbeelding (184 KB)
1500 11-2-1950 Hasselman 75 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
2356 17-2-1950 Stikker 68 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
2466 23-2-1950 HC Djakarta no A 3237 ■ bijlage: Nota betreffende de verzorging van het onderwijs, de onderwerpen van culturele aard en de publistiek t.b.v. de Nederlandse gemeenschap in Indonesië aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (2359 KB)
7522 14-4-1950 Persoonlijk minuut afbeelding (240 KB)
1521 20-4-1950 Teppema 93 ■ bijlage: Aide-mémoire van Spender van 21 april 1950 codetelegram(men) transcriptie (66 KB)
7523 30-4-1950 Perdana Menteri RIS pers persoonlijke brief afbeelding (501 KB)
1538 4-5-1950 Teppema 2 codetelegram(men) transcriptie (9 KB)
1584 10-5-1950 Teppema 5 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
7524 22-5-1950 Buza Z/persoonlijk minuut afbeelding (132 KB)
1586 11-8-1950 Hasselman 48 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
2345 13-10-1950 Hasselman 77 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
2367 7-11-1950 Stikker 213 codetelegram(men) transcriptie (9 KB)
2340 6-12-1950 Hasselman 113 codetelegram(men) transcriptie (51 KB)
2366 7-12-1950 Stikker 211 codetelegram(men) transcriptie (9 KB)
1498 8-12-1950 Harinxma 51 codetelegram(men) afbeelding (134 KB)
2067 25-8-1951 Buza 85592-7202 GS ■ bijlage: brief Supomo aan Drees dd. 21 augustus 1951 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (494 KB)
7525 9-11-1951 Minuor Kab Lett. N 89/Vertrouwelijk. GS 9996X/UOR ■ opschrift en bijlage: De betekenis van West-Nieuw-Guinea voor de Republiek Indonesië, met als bijlage: kaart van Nieuw-Guiena aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (530 KB)
2684 7-2-1952 Minuor NG 11046 doss 662 ■ opschrift: Vestiging van Zending en Missie in nog niet onder daadwerkelijk bestuur gebrachte gebieden van Nieuw-Guinea Bijlage: Resumé van bespreking van Krijger en Pieters op 23 Januari 1952 met vertegenwoordigers van de Nederlandse Zendingsraad over toelating van de Zending in nog niet onder daadwerkelijk bestuur gebracht gebied - - - bijkage: Resumé van besprekingen van Krijger en Pieters op I Februari 1952 met vertegenwoordigers van Centraal Indisch Missiebureau over toelating van de Missie aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (433 KB)
2536 19-2-1952 HC Djakarta CZ/ no 10385/786 ■ opschrift: Het Nederlands bij het Indonesisch onderwijs officieel schrijven afbeelding (263 KB)
2687 22-2-1952 Minuor NG no 13266 ■ opschrift: Toelating van Zending en Missie in nog niet onder daadwerkelijk bestuur gebrachte gebieden van Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (197 KB)
2688 5-4-1952 Ned. Zendingsraad JS/MS/720/52 officieel schrijven afbeelding (73 KB)
2689 1-5-1952 Minuor NG no 16143/278 ■ opschrift: Toelating van Zending en Missie in nog niet onder daadwerkelijk bestuur gebrachte gebieden in Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (374 KB)
5071 29-4-1954 Minvor kab B21 geheim ■ opschrift: Kwestie der Zuid-Molukken bijlage: notitie Kab. Minvor bij brief Buza 55518-2520 GS aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (618 KB)
5072 15-6-1954 Buza 55518-2520 GS ■ opschrift: Kwestie der Zuid-Molukken officieel schrijven afbeelding (238 KB)
6616 11-12-1954 Buza DBI/PL 242 memorandum afbeelding (1257 KB)
6111 14-1-1955 Rome 7755-154 GS/52 ■ opschrift: Militair materiaal door Indonesië besteld in het buitenland officieel schrijven afbeelding (154 KB)
6617 25-2-1955 Buza DBI/PL 24083-872 GS ■ bijlage: Brief van Zijlstra no G. 7055 van 12 feb. 1955 officieel schrijven afbeelding (546 KB)
6618 28-2-1955 Brussel no 892-15294/357 ■ opschrift: Wapenleveranties aan Indonesië bijlage: Memorandum Minbuza van België aan Minbuza over wapenleveranties aan Indonesië dd. 24 feb. 1955. officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (264 KB)
5073 19-3-1955 Minvor kab Y10 ■ opschrift: Zuid-Molukken bijlage: Nota Blom van 18 jan. 1955: Zuid-Molukken aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (509 KB)
6620 21-4-1955 Buza DBI/PL no. 89 memorandum afbeelding (132 KB)
7527 6-9-1955 persoonlijk persoonlijke brief afbeelding (426 KB)
6621 24-2-1956 Buza DBI/PZ 26114-1307 GS ■ opschrift: Brits embargo op wapenleveranties aan Indonesië bijlage: brief Buza/DBI/PL no 31785-1670 GS aan Londen dd. 2/3/56 officieel schrijven afbeelding (364 KB)
6622 8-6-1956 Buza DBI/PL no. 172 ■ bijlage: Britse nota dd. 3 mei inzake wapenleveranties aan Indonesië memorandum afbeelding (143 KB)
6623 19-9-1956 Buza 1098 ■ opschrift: Toestanden in Indonesië memorandum afbeelding (85 KB)
6092 11-1-1957 Stikker 280; Stikker 285 codetelegram(men) afbeelding (197 KB)
6624 5-2-1957 Stikker 6 codetelegram(men) afbeelding (210 KB)
6095 23-4-1957 Stikker 77 codetelegram(men) afbeelding (166 KB)
6625 14-8-1957 Boon 111; Boon 115 codetelegram(men) afbeelding (280 KB)
2683 30-12-1957 N. van der Stoep ■ opschrift: Tiom-Noord Baliem via Sentani reisverslag afbeelding (640 KB)
7528 2-1-1958 Spoed strikt pers ■ bijlage: Kort verslag van het gesprek met Ambassadeur Zain ten huize van Dr P.J. Koets op 2 januari 1958. memorandum + bijlage(n) afbeelding (488 KB)
6786 6-1-1958 Stikker 5 codetelegram(men) afbeelding (119 KB)
6780 16-1-1958 Lamping 21 circulairetelegram afbeelding (116 KB)
6781 12-3-1958 Lamping 72; Lamping 71 codetelegram(men) afbeelding (118 KB)
6787 17-4-1958 Buza/DGIN/no. 44 ■ opschrift: H.Ms. Groningen in Singapore bijlage: Aantekening Blom van 30 dec. 1957 memorandum + bijlage(n) afbeelding (261 KB)
6935 24-4-1958 Buza DOA/OP geheim memorandum afbeelding (113 KB)
6796 26-4-1958 Buza DOA 334 ■ opschrift: De verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea memorandum afbeelding (304 KB)
6619 7-5-1958 Buza DBI/PL 49747-1875 GS ■ opschrift: Wapenleveranties aan Indonesië officieel schrijven afbeelding (175 KB)
6934 14-5-1958 Buza DOA/OP-72909-4433GS ■ opschrift: Defensie van NNG bijlage: briefwisseling tussen minzo Helders (27/5/58) en minvo Staf (14/4/58) officieel schrijven afbeelding (355 KB)
6936 19-5-1958 Buza DGPZ no. 58 geheim ■ opschrift: Verdediging van Nieuw-Guinea memorandum afbeelding (442 KB)
6785 7-1958 Buza/DGIN/ no. 67 ■ bijlage: memorandum no. 362 van Rookmaker aan Van der Beugel via Van Houten en Blom dd. 17/7/58 over vraag tegen wat voor wapenleveranties aan Indonesië protest behoort te worden aangetekend memorandum + bijlage(n) afbeelding (240 KB)
6782 3-7-1958 Buza DNW ongenummerd. ■ bijlage: circulairetelegram 49 memorandum afbeelding (242 KB)
6783 7-7-1958 Buza DGIN 56 memorandum afbeelding (87 KB)
6784 12-7-1958 Buza/DBI 360 memorandum afbeelding (93 KB)
6930 2-8-1958 Luns 265 codetelegram(men) afbeelding (61 KB)
6677 31-8-1958 Buza AOD/BA U 9824/14736-58-C42-P4/PS9. ■ bijlage: Negotiations for purchase of Sovjet equipment for Army engineers Inlichtingenrapport afbeelding (157 KB)
6435 4-9-1958 Luns 311; Celer 314; Celer 318 codetelegram(men) afbeelding (139 KB)
5042 20-9-1958 Minzo no kab X45 zeer geheim ■ opschrift: Permesta-militairen bijlage: notitie Buram d.d. 17 september 1958 inzake naar Nederlands Nieuw-Guinea uitgeweken Indonesische rebellen aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (170 KB)
5044 3-10-1958 GNG parket PG 547/5/P/58 Zeer geheim ■ opschrift: Derde groep Permesta-vluchtelingen bijlage: Rapport parket PG Hollandia zeer geheim persoonlijk, 'Buitenlandse hulp [aan Permesta]' aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (794 KB)
5043 7-10-1958 GNG P. 8083 zeer geheim ■ opschrift: Permesta-militairen aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (133 KB)
6676 11-10-1958 Tokio 2156-GS52/624 ■ opschrift: Japanse levering van parachutes aan Indonesië bijlage: aide-mémoire van het Gaimusho aan vertegenwoordiger te Tokio dd. 9 oktober 1958 officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (230 KB)
6679 11-11-1958 Buza DBI/PL ongenummerd memorandum afbeelding (201 KB)
6678 17-11-1958 Buza DBI/PL 121 geheim memorandum afbeelding (446 KB)
6462 6-12-1958 Luns no 115 ■ bijlage: Draft United States statement to North Atlantic Council memorandum + bijlage(n) afbeelding (290 KB)
6675 14-12-1958 British Embassy Paris, personal and confidential persoonlijke brief afbeelding (160 KB)
6680 17-12-1958 Bentinck 454 codetelegram(men) afbeelding (252 KB)
6681 22-12-1958 Luns 54 codetelegram(men) afbeelding (299 KB)
6687 5-1-1959 Buza DGIN/DBI no 1 ■ opschrift: Wapenleveringen aan Indonesië in NATO memorandum afbeelding (503 KB)
6684 6-1-1959 Luns 8 codetelegram(men) afbeelding (192 KB)
6682 9-1-1959 Luns 3 codetelegram(men) afbeelding (302 KB)
6683 9-1-1959 Luns 15 codetelegram(men) afbeelding (170 KB)
6688 13-1-1959 Celer 7 codetelegram(men) afbeelding (213 KB)
6799 13-1-1959 Van Roijen 30; Van Roijen 35 codetelegram(men) afbeelding (117 KB)
6686 26-1-1959 Bentinck 41 ■ bijlage 1:'Agreed record of discussion held at the Foreign Office on Monday, January 26, 1959' bijlage 2: 'Memorandum of discussions in Londen, on Friday 23rd January' codetelegram(men) afbeelding (725 KB)
6685 30-1-1959 Fack 33 codetelegram(men) afbeelding (257 KB)
6694 30-1-1959 Bentinck 50; Bentinck 53 codetelegram(men) afbeelding (451 KB)
6695 4-2-1959 Luns 21 codetelegram(men) afbeelding (172 KB)
6689 4-2-1959 Luns 65 codetelegram(men) afbeelding (267 KB)
6691 6-2-1959 Vos van Steenwijk 67 codetelegram(men) afbeelding (115 KB)
6696 6-2-1959 Bentinck 60; Bentinck 64 codetelegram(men) afbeelding (413 KB)
6690 6-2-1959 Van Roijen 118 codetelegram(men) afbeelding (194 KB)
6692 6-2-1959 Van Roijen 121; Van Roijen 136 codetelegram(men) afbeelding (352 KB)
6933 16-2-1959 Buza DGPZ 16/62 ■ opschrift: Onderhoud met staatssecretaris van Marine inzake de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea memorandum afbeelding (225 KB)
6693 19-2-1959 Van Roijen 159; Van Voorst 178 codetelegram(men) afbeelding (213 KB)
6697 20-2-1959 Buza DGIN 23 ■ opschrift: Behandeling van wapenleveranties in NATO-raad. memorandum afbeelding (232 KB)
6698 27-2-1959 Buza DBI 11 ■ opschrift: Britse demarche inzake behandeling wapenleveranties in de NATO-raad bijlage: Aide-mémoire [met instructies aan Britse vertegenwoordiger in NAVO-raad] memorandum + bijlage(n) afbeelding (576 KB)
6699 27-2-1959 Bentinck 94 codetelegram(men) afbeelding (172 KB)
6931 2-3-1959 Buza DOA 10 ■ bijlagen: Luns 106 aan Washington en Luns 30 aan Canberra memorandum afbeelding (313 KB)
6700 6-3-1959 Bentinck 106 codetelegram(men) afbeelding (105 KB)
6701 10-3-1959 Luns 16 ■ bijlage: 'Proposed US-statement to NAC on arms to Indonesia' door Burgess op 11 maart afgelegd in de NAR codetelegram(men) afbeelding (474 KB)
6702 10-3-1959 Stikker 17; Stikker 18 codetelegram(men) afbeelding (721 KB)
6703 13-3-1959 Luns 131 codetelegram(men) afbeelding (106 KB)
6704 16-3-1959 Van Roijen 236; Van Roijen 238 codetelegram(men) afbeelding (352 KB)
6705 17-3-1959 Bentinck 117; Bentinck 119; Bentinck 121 codetelegram(men) afbeelding (381 KB)
6706 18-3-1959 Stikker 22 codetelegram(men) afbeelding (369 KB)
6707 25-3-1959 Stikker 25; Stikker 26 codetelegram(men) afbeelding (311 KB)
6708 7-4-1959 Van Roijen 302; Van Roijen 319 codetelegram(men) afbeelding (390 KB)
6710 14-4-1959 Luns 63 codetelegram(men) afbeelding (246 KB)
6709 17-4-1959 Luns 204 codetelegram(men) afbeelding (149 KB)
6712 21-4-1959 Vos van Steenwijk 157; Vos van Steenwijk 160; Beyen 171 codetelegram(men) afbeelding (341 KB)
download als spreadsheet