Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Trefwoord is: NG, positie/houding (Indische) Nederlanders op -

Er zijn 215 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 100 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
1512 11-3-1950 Van Waardenburg 25 codetelegram(men) afbeelding (149 KB)
5373 26-7-1950 PV New York 1813/503 zeer geheim ■ opschrift: Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (361 KB)
2415 14-9-1950 Van Eechoud ■ opschrift: Nota behorende bij brief no 326/GE aan Zijne Excellentie de minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen te Den Haag nota afbeelding (1390 KB)
1542 15-9-1950 Eechoud 92 codetelegram(men) afbeelding (138 KB)
1551 22-9-1950 Van Eechoud 110 codetelegram(men) afbeelding (238 KB)
1554 28-9-1950 Eechoud 104 codetelegram(men) afbeelding (624 KB)
1970 30-9-1950 W.Ch. Nagel persoonlijke brief afbeelding (211 KB)
1957 10-10-1950 Minuor NG 2017/E1 geheim ■ opschrift: De komende Nieuw-Guinea Conferentie aantekening afbeelding (150 KB)
5401 25-10-1950 Marinestaf 158246/1581/31 ■ opschrift: Nieuw-Guinea en Indonesië bijlage: nota betreffende Nieuw-Guinea aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (569 KB)
2330 24-1-1951 Van Waardenburg 242 codetelegram(men) transcriptie (17 KB)
2335 25-1-1951 Van Waardenburg 244 codetelegram(men) afbeelding (185 KB)
1972 27-1-1951 Van Eechoud ■ bijlage: Analyse van het beleid in Nieuw-Guinea aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (2161 KB)
1973 3-2-1951 GNG 80 Zeer geheim ■ opschrift: Ontslag uit de dienst bij het Gouvernement van Nieuw-Guinea van de tijd. wd. Directeur, hoofd van de Dienst van Binnenlands Bestuur en Justitie J.P.K. van Eechoud bijlage particuliere brief van van waardenburg aan Eechoud dd. 3 feb. 1951 bijlage: brief van N. Jouwe aan Van Waardenburg van 27 januari 1951 officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (1017 KB)
363 2-7-1951 Ministerraad notulen transcriptie (71 KB)
2700 24-8-1951 Minuor NG 4645/400 ■ opschrift en bijlage: adres van de heren F. Rijken Rapp en A.J. de Lannoy betreffende toestanden in Nieuw-Guinea aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1482 KB)
3442 18-10-1951 Minuor NG vertr. ■ opschrift: Kort verslag van een bezoek aan de kolonisatie-terreinen om Manokwari van 26-30 september 1951 reisverslag afbeelding (551 KB)
7525 9-11-1951 Minuor Kab Lett. N 89/Vertrouwelijk. GS 9996X/UOR ■ opschrift en bijlage: De betekenis van West-Nieuw-Guinea voor de Republiek Indonesië, met als bijlage: kaart van Nieuw-Guiena aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (530 KB)
1434 21-3-1952 Minuor kab 159 ■ opschrift: Politieke stromingen en stemmingen in NNG nota afbeelding (611 KB)
2922 1-8-1952 H. Brandenburg van den Gronden e.a. ■ opschrift: Verslag van de werkzaamheden van de delegatie van het Indo-Europese reserve- en dienstplichtige personeel van het voormalige KNIL Minuor aan Prins Bernhard, inspecteur-generaal der KL dd. 9 april 1951 verslag afbeelding (1248 KB)
2781 11-1952 F.C. Kamma ■ opschrift: Rapport betreffende een sociaal-economisch onderzoek in verband met de mogelijkheden voor het Chr. Nat. Vakverbond op Noord Nieuw-Guinea rapport afbeelding (4691 KB)
7120 30-12-1952 Minvor kab Letter Y 81 zeer geheim persoonlijk ■ opschrift: Onregelmatigheden in NNG bijlage: Korte samenvatting rapport Miedema-Van Hulst aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (935 KB)
3419 31-12-1952 Eybergen en Cramer, vertrouwelijk ■ opschrift: Overzicht van de oorzaken, achtergronden en het verloop van de politiek-sociale bewegingen onder de Indische Nederlanders in Nieuw-Guinea gedurende de jaren 1950, 1951 en 1952 rapport afbeelding (884 KB)
3276 10-9-1953 BCI no 1608/E/53 geheim persoonlijk aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (221 KB)
3439 2-11-1953 Minvor NG ■ opschrift: Uitzending van personeel naar NG nota afbeelding (182 KB)
3057 28-10-1954 Minvor kab vertrouwelijk ■ opschrift: Kort overzicht over van de politieke situatie in Nieuw-Guinea nota transcriptie (76 KB)
5073 19-3-1955 Minvor kab Y10 ■ opschrift: Zuid-Molukken bijlage: Nota Blom van 18 jan. 1955: Zuid-Molukken aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (509 KB)
3849 12-7-1955 GNG Parket PG NNG 2714/27/55/geheim ■ opschrift: Maandverslag Centrale Recherche rondschrijven afbeelding (105 KB)
4038 16-9-1955 Minvor NNG no NA 10357/Letter K 52 no 365 ■ opschrift: Instelling van adviesraden officieel schrijven afbeelding (309 KB)
4039 12-10-1955 GNG 4130 vertrouwelijk ■ opschrift: Instelling van adviesraden officieel schrijven afbeelding (541 KB)
4036 9-4-1956 GNG A.1 geheim persoonlijk ■ opschrift: Handhaving der Nederlandse souvereiniteit over NG bijlage: commentaar van Dir. NNG op brief GNG A.1 bijlage: brief Min. OR aan GNG dd. 15 mei '56 [bezoek prins Bernhard aan NNG voorlopig niet opportuun] officieel schrijven afbeelding (497 KB)
3287 18-12-1956 Van Roijen 876 codetelegram(men) afbeelding (203 KB)
4107 9-12-1957 Van Baal 131 conf codetelegram(men) afbeelding (88 KB)
541 4-7-1958 Ministerraad notulen transcriptie (15 KB)
4361 14-7-1958 GNG Hollandia 2007 geheim spoed ■ opschrift: Reacties van Ambonezen en Papoea's op het verslag van de Parlementaire Missie officieel schrijven afbeelding (143 KB)
5510 17-9-1958 Buza DOA 224/190 geheim ■ opschrift: Gemeenschappelijke Consultatieve Raad voor de beide delen van NG memorandum afbeelding (182 KB)
5494 15-10-1958 Canberra 2966/GS65/874 ■ opschrift: Observaties oriëntatiereis Nederlands en Australisch Nieuw-Guinea van 18 september tot 9 oktober 1958. bijlage: [agenda van] dienstreis naar Nederlands Nieuw-Guinea en 'The Territory of Papua and New Guinea' 18 september-oktober 1958 officieel schrijven afbeelding (1106 KB)
5085 13-1-1959 GNG zeer geheim ■ opschrift: Memo voor de bespreking der defensie van Nederlands Nieuw-Guinea bij Min.-Pres. Prof. dr. L.J.M. Beel op 17 januari 1959 memorandum afbeelding (359 KB)
6688 13-1-1959 Celer 7 codetelegram(men) afbeelding (213 KB)
7179 14-1-1959 AZ JJ 4 zeer geheim ■ opschrift: Betreffende NNG aantekening afbeelding (666 KB)
4419 19-5-1959 GNG 1181 vertrouwelijk ■ opschrift: Herziene Bewindsregeling NNG officieel schrijven afbeelding (880 KB)
4497 3-2-1960 Gouverneur 15 codetelegram(men) afbeelding (197 KB)
4498 4-3-1960 GNG 1448 vertrouwelijk ■ opschrift: Betogingen CWNG-Persekding officieel schrijven afbeelding (925 KB)
5094 17-3-1960 GNG P 9381 zeer geheim persoonlijk ■ opschrift: Onrust onder Ned. Bevolkingsgroep officieel schrijven afbeelding (211 KB)
5092 22-3-1960 Biza zeer geheim ■ bijlage: Aantekeningen ten behoeve van de vergadering van de Algemene Verdedigingsraad, punt 4 d.d. 24 maart 1960 bijlage: gedeelte van de notulen van de vergadering van de AVR van 24 maart, agendapunt 4: de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (522 KB)
3901 11-4-1960 GNG P 9386 geheim ■ opschrift: Adviesraad Hollandia officieel schrijven afbeelding (505 KB)
2925 12-4-1960 GNG AB/Ch ■ opschrift: Request van Papoea's te Merauke aan H.M. de Koningin bijlage: [het request] officieel schrijven afbeelding (410 KB)
5095 11-5-1960 Biza NNG I 24244/-/86 ■ opschrift: Onrust onder Nederlandse bevolkingsgroep officieel schrijven afbeelding (227 KB)
4415 25-5-1960 Platteel 86 codetelegram(men) afbeelding (186 KB)
4416 28-5-1960 GNG 3457 geheim ■ opschrift: Raadpleging NNG-inwoners inzake partiële wijziging Bestuursregeling NG officieel schrijven afbeelding (713 KB)
150 7-6-1960 Ministerraad notulen transcriptie (24 KB)
7139 22-7-1960 Biza AZ/NNG ■ bijlage: overzicht dd. 20 juli 1960 Algemene Politieke situatie in Nederlands Nieuw-Guinea. Organisaties en stromingen daar te lande aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (911 KB)
4472 11-10-1960 Contact College Gouvernement-Bedrijfsleven persoonlijke brief afbeelding (443 KB)
6568 21-1-1961 Gouv. 26 codetelegram(men) afbeelding (71 KB)
6883 21-1-1961 Platteel 26 codetelegram(men) afbeelding (114 KB)
4353 13-3-1961 geen ■ opschrift: Verslag van een vergadering van de in Hollandia woonachtige leden van de Raad voor Volksontwikkeling, gehouden op 13 maart 1961 verslag afbeelding (587 KB)
7814 30-6-1961 Boendermaker 268 codetelegram(men) afbeelding (127 KB)
5280 24-7-1961 GNG Hollandia 56/III/b/geheim ■ bijlage: Politiek verslag van de resident van Hollandia over de maand juni 1961. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (566 KB)
5355 18-8-1961 GNG ZNG 467 geheim ■ opschrift: Politiek verslag over de afdeling Zuid-Nieuw-Guinea over de maanden juni en juli 1961. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (949 KB)
5491 6-9-1961 Canberra 2747/GS74/903 ■ opschrift: Bezoek Mr. Insinger aan Nederlands - en Australisch Nieuw-Guinea bijlage: verslag uitgebracht [aan De Beus door Insinger] naar aanleiding van diens reis naar Australisch en Nederlands Nieuw-Guinea van 18 augustus tot 4 september 1961. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (777 KB)
7779 7-9-1961 Boendermaker 354 codetelegram(men) afbeelding (87 KB)
5281 20-9-1961 GNG Hollandia 72/III/b/geheim ■ bijlage: Politiek verslag van de resident van Hollandia over de maand augustus 1961. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (366 KB)
7822 20-9-1961 Bot 379 ■ opschrift: uitlatingen van ambtenaren tegenover particulieren, in bijzonder buitenlanders [op NNG] codetelegram(men) afbeelding (93 KB)
7824 25-9-1961 Bot 388 codetelegram(men) afbeelding (293 KB)
7817 30-9-1961 ondervoorzitter RVD 385 codetelegram(men) afbeelding (154 KB)
7247 1-11-1961 Schürmann 642 ■ bijlage: Memorandum on the status and future of Netherlands New Guinea' dd. 3 nov., op 4 nov. bij de AV ingediend door Nederland. codetelegram(men) afbeelding (546 KB)
7834 11-11-1961 Platteel 440 codetelegram(men) afbeelding (84 KB)
5256 12-11-1961 Bonay ■ opschrift: Open brief aan de Nederlandse regering open brief afbeelding (168 KB)
7835 13-11-1961 Bot 456 ■ opschrift: Gebruik Nederlandse vlag en Nederlands Nieuw-Guinea-vlag codetelegram(men) afbeelding (124 KB)
7836 16-11-1961 Platteel 449 codetelegram(men) afbeelding (146 KB)
7754 17-11-1961 Platteel 455 codetelegram(men) afbeelding (91 KB)
7720 17-11-1961 Platteel 458 codetelegram(men) afbeelding (91 KB)
7425 21-11-1961 Bot 474; Bot 475 codetelegram(men) afbeelding (212 KB)
7840 24-11-1961 Bot 479 persoonlijk ■ opschrift: vlaghijsing 1 december codetelegram(men) afbeelding (121 KB)
7296 13-12-1961 Buza DOA/OP 232-NNG geheim ■ opschrift: Nederlands Nieuw-Guinea memorandum afbeelding (331 KB)
7298 15-12-1961 Buza DBI/PL ongenummerd geheim ■ opschrift: Besprekingen met Indonesië memorandum afbeelding (622 KB)
5025 16-12-1961 Platteel 495 codetelegram(men) afbeelding (111 KB)
5026 18-12-1961 Bot 507 persoonlijk ■ opschrift: Voorbereidende maatregelen tot bescherming bevolking in NNG. codetelegram(men) afbeelding (133 KB)
5027 20-12-1961 Platteel 504 persoonlijk codetelegram(men) afbeelding (339 KB)
5028 20-12-1961 Bot 510 persoonlijk ■ opschrift: Bedreigingen door Indonesie t.o.v. Nieuw-Guinea codetelegram(men) afbeelding (388 KB)
5168 20-12-1961 Biza BPIZ/40056 strikt persoonlijk ■ opschrift en bijlage: Enkele aspecten van eventuele mogelijkheden voor het verdere Regeringsbeleid t.a.v. Nederlands Nieuw-Guinea. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (905 KB)
6555 21-12-1961 Canberra 3745/GS133/1235 ■ opschrift: Indrukken Peter Hastings omtrent NNG en Indonesië officieel schrijven afbeelding (600 KB)
5030 22-12-1961 Bot 514 ■ opschrift: Algemene machtigingsordonnantie. codetelegram(men) afbeelding (103 KB)
5031 24-12-1961 Platteel 508 persoonlijk codetelegram(men) afbeelding (461 KB)
5032 25-12-1961 Bot 516 persoonlijk codetelegram(men) afbeelding (415 KB)
5033 27-12-1961 Platteel 511 persoonlijk codetelegram(men) afbeelding (258 KB)
5034 29-12-1961 Bot 525 ■ opschrift: Bedreigingen door Indonesie t.o.v. NNG. codetelegram(men) afbeelding (370 KB)
4973 6-1-1962 Bot 14 persoonlijk codetelegram(men) afbeelding (111 KB)
4974 11-1-1962 Platteel 17 codetelegram(men) afbeelding (418 KB)
6831 11-1-1962 Bot 23 codetelegram(men) afbeelding (261 KB)
4975 11-1-1962 Bot 28 ■ opschrift: Bedreigingen door Indonesië t.o.v. Ned. Nieuw-Guinea codetelegram(men) afbeelding (112 KB)
4978 17-1-1962 Bot 44 ■ opschrift: Bedreigingen door Indonesië ten opzichte van Nederlands Nieuw-Guinea codetelegram(men) afbeelding (71 KB)
7751 17-1-1962 Bot 42 ■ opschrift: bedreigingen door Indonesië t.a.v. Ned. Nieuw-Guinea. (onderhoud vertegenwoordigers zendingsgenootschappen) codetelegram(men) afbeelding (166 KB)
5544 18-1-1962 Bot zeer geheim aantekening afbeelding (347 KB)
4979 19-1-1962 Platteel 29 codetelegram(men) afbeelding (234 KB)
5169 1-2-1962 Biza D 45 zeer geheim ■ Bijlage: nota Beuge 'Indonesische dreigingen t.o.v. Nieuw-Guinea' aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (742 KB)
7774 1-2-1962 CMM Manokwari spoed codetelegram(men) afbeelding (1730 KB)
7786 2-2-1962 Marine Den Haag spoed codetelegram(men) afbeelding (153 KB)
4982 3-2-1962 GNG ■ opschrift: Nota betreffende de situatie in NNG jan. - feb. 1962. nota afbeelding (607 KB)
161 10-2-1962 Ministerraad notulen transcriptie (23 KB)
163 16-2-1962 Ministerraad notulen transcriptie (16 KB)
download als spreadsheet