Archiefgids

 
English | Nederlands

Guide to the archives on relations between the Netherlands and Indonesia 1945-1963

P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten en Mona Lohanda

Klik hier om de Archiefgids als PDF-bestand te raadplegen.

De publicaties Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950 en Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963 bevatten kerndocumenten over het dekolonisatieproces in Indonesi� tussen 1945 en 1963. De geraadpleegde archieven bevatten aanzienlijke hoeveelheden informatie die in deze publicaties, beschikbaar in druk resp. digitaal, geen plaats konden vinden. Daarnaast is ook in archieven buiten Nederland zeer veel materiaal beschikbaar over dit onderwerp. De Engelstalige Guide beoogt, daarheen de weg te wijzen.

Deze archiefgids is opgebouwd uit zeven hoofdstukken, waarin de officiële en semi-officiële archieven in Nederland, Indonesië, Groot-Brittannië, Australië, de V.S., België en die van de Verenigde Naties in New York worden besproken. Ieder hoofdstuk bevat informatie over de rol van het desbetreffende land of organisatie in 'de Indonesische kwestie' en het dispuut over Nieuw-Guinea, de daarbij betrokken instellingen en personen, de wijze van archiefbeheer en archiefordening en een opsomming van de voor het onderwerp relevante archieffondsen. Voor de niet-Nederlandse archieven wordt tevens ingegaan op de inhoud van de afzonderlijke dossiers. De archiefgids is tot stand gebracht in samenwerking met het Arsip Nasional Republik Indonesia.