Plakkaatboek Guyana 1670-1816

 
English | Nederlands

Bewerkers: Gerrit Knaap en Henk-Jan van Dapperen

De rechtshistoricus De Smidt begon eind jaren-1960 met de bewerking en uitgave van een serie West-Indische Plakaatboeken om de verspreid bewaard gebleven bronnen voor de geschiedenis van Nederland en de West beter toegankelijk te maken. Deze editie met plakkaten uit drie plantagekolonies gelegen op het grondgebied van het huidige Guyana is daarvan het vierde deel.

De plakkaten zijn door het lokale koloniale bestuur uitgevaardigde wetten en regelingen van verschillende aard op velerlei gebieden zoals slavernij, plantages, Amerindianen, handel, infrastructuur, voeding, beroepen, schutterij en belastingen. Ze vormen, als geraamte van de koloniale samenlevingen, een belangrijke bron voor de studie van vele aspecten van de (koloniale) geschiedenis. Bijna een kwart is Engelstalig door de langdurige bezetting van de kolonies door Groot-Brittannië, voorafgaande aan de officiële overdracht in 1814.

De ongeveer 1300 opgenomen plakkaten zijn aangetroffen in de nationale archieven van Guyana, Groot-Brittannië en Nederland maar ook bewaard in de koloniale kranten. Ze zijn, op de aanhef en de ondertekening na, integraal getranscribeerd en voorzien van noten en verwijzingen naar andere relevante stukken. De website biedt naast toegevoegde informatie ruime mogelijkheden om te zoeken op (combinaties van) datum, trefwoorden en eigen zoektermen.