Colofon

 
English | Nederlands

Colofon

Het project is opgezet en tot eind 1998 begeleid door B.G.J. de Graaff, senior-onderzoeker bij het Huygens ING. Na het vertrek van De Graaff is de wetenschappelijke coördinatie overgenomen door J.P. de Valk. Het archiefonderzoek is uitgevoerd door mw. D. Benschop in de jaren 1994-1996. De gegevens uit de rapportage zijn door onderzoeksassistenten van het Huygens ING in de databank verwerkt. In de langdurige slotfase van het project hebben mw. M.T.A. Schouten en H.-J. van Dapperen de invoer van gegevens voltooid, alle ingevoerde afbeeldingen en electronische data gecontroleerd en genormaliseerd, en het geheel waar nodig aangevuld. De inleiding op de rapportage is opgesteld door J.P. de Valk en gebaseerd op een uitvoeriger manuscript van B.G.J. de Graaff.

De scanning van de documenten is deels verzorgd door het NIWI te Amsterdam, dat in samenwerking met F.G. Hoekstra en mw. E.C.M. Huysman (Huygens ING) ook de web-interface heeft ontwikkeld.

Persoonsgegevens verwerkt in de database zijn gepubliceerd onder voorwaarde van artikel 23, lid 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en conform artikel 89(1 en 3) van de General Data Protection Regulation.