Sluit venster x

Instanties

Klik op een naam om een zoekaktie te starten
Minister van Justitie
Centrale Inlichtingen Dienst, alle verbindingen@
Minister van Koloniën
P.A.S. Utrecht
V.J.V. afdeling Hilversum
Nationaal Arbeids Secretariaat (N.A.S.) ook Nederlands Arbeids Secretariaat
Socialistische Partij (S.P. van Kolthek; soms ook Sociale Partij)
Communistische Partij Holland (C.P.H.)
Internationaal Anti-Militairistisch Bureau (I.A.M.B.)
Internationale Rode Hulp (I.R.H.)
Nederlandse Federatieve Bond van Personeel in Openbare Dienst (N.A.S.)
Comite van actie dienstweigeringsmanifest Mobiliseeren
Partai Komoenis Indonesia (P.K.I.)
Vrije Socialisten Vereniging (V.S.V.)
Plaatselijk Arbeids Secretariaat (P.A.S.)
Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders
Provinciale Staten
Zaaier (Communistische Jeugdbond)
Christen Socialisten
Werkeloozen Agitatie Comité (W.A.C.)
Sociaal Anarchistisch Verbond (S.A.V.)
Sociaal Anarchistische Propaganda Club
Nederlandse Federatie van Handelspersoneel afdeling Amsterdam
Vereniging van Werklieden in Openbare Dienst
Onafhankelijke Bedrijfs Federatie van Werkers in de Metaalindustrie (O.B.W.M.)
Internationale Arbeiders Hulp (I.A.H.)
Bond van Religieuse Anarcho-Communisten (B.R.A.C.)
Sarekat Pegawei Laoet Ind(ones)ia (S.P.L.I. bond van Indonesische zeelieden)
Vrije Jeugd Verbond (V.J.V.)
Internationale Arbeiders Associatie (I.A.A.)
Bond van Kommunistische Strijd en Propagandaclubs (B.K.S.P.)
Anarchistische groep Jordaan
Sociaal Anarchistische Actie (S.A.A.)
Comita de Action contra la Dictatura
Landelijke Werkloozen Organisatie (L.W.O.)
Vakbeweging, Moderne
Landelijke Federatie van Heiwerkers
I.R.H. afdeling Den Haag
Indonesische Kommunistische Partij (I.K.P.)
C.P.H. afdeling Amsterdam sectie Eilanden
Revolutionair Arbeiders-Comité (R.A.C. met N.A.S.-achtergrond)
I.R.H. afdeling Amsterdam
Internationaal Anti-Militaristisch Verbond (I.A.M.V.)
Branding, De
C.P.H. afdeling Rotterdam
Voorwaarts (G.A.R.-organisatie)
Vrije Socialist, De
Internationale Anti-Militaristische Vereniging (I.A.M.V.)
C.P.H. Partijscholencommissie
Groep-Boeke (anti-militairisten)
Volgende 50 resultaten >>

Twitter Facebook Linkedin copyright en citeren