Sluit venster x

Persoonsnamen

Klik op een naam om een zoekaktie te starten
Persoonsnaam Geboortedatum Geboorteplaats Bijzonderheden
Baars, Johannes Antonius 30-06-1903 Amsterdam Amsterdam. Leider A.N.F.B. en N.F.B. (1934, 1935). Leider Bezemgroep en redacteur van De Bezem (1930). In A.N.F.B. door oppositie beschuldigd (1932). Reorganisatiecomité A.N.F.B. (1932). Corporatieve Concentratie. Spreekt voor Bezemgroep Utrecht (1931).
Bakker, A.D.J. - Enschede. N.S.B. Kringleider (1934).
Bakker, F. - N.S.B. Kringleider Groningen-Ommelanden (1933, 1934).
Bijl, J.M. van (d.) - Voorburg. N.S.B. Kringleider 's-Gravenhage-Oost (1934). Lid Verkiezingsraad N.S.B.
Boddé, J. - Roermond. N.S.B. Kringleider Limburg (1933). Propaganda-inspecteur 3e inspectie (1934).
Brinkgreve, dr. M.R.J. - Voorschoten. N.U. Leiding van A.N.F.B. (1934). Voorschoten. A.N.F.B. Reorganisator.
Brouwer, N.W.C. 13-08-1902 Zoeterwoude Leiderdorp. Leider Verbond Nationaal Solidaristen in Rijks-Nederland (1934). Redacteur De Doordrijver.
Bruning, Hendricus Josephus (alias Holland, Arie van) 10-07-1900 Amsterdam Antiklerikaal (Valbijl en Christophore). Propagandist Verdinaso.
Duinker, Cornelis - Essen. Anti-semiet. Kringleider Verdinaso te Essen. Districtleider N.S.P. in Duitsland. Vroeger N.S.N.A.P.-Kruyt (1934).
Duyl, ds. Gerrit van 08-09-1888 Koudum Hilversum/ Oud- en Nieuw-Blokker (1939). Predikant. N.S.B. Kringleider Het Gooi (1933). Leiding over Afdeling 10 (Nationaal Socialistische Vorming N.S.V.). Lid Eerste Kamer. Reist in 1936 naar Nederlands-Indië. Treedt in 1937 terug. Lid Triumviraat N.V.P. Neemt namens N.V.P. deel aan fusiebesprekingen met Verdinaso-Nederland (1939). Leiding Departement van Opleiding en Propaganda van het Verbond van Nederlanders (1939).
Eng, Cor van der - Uitgeest. Propagandist Verdinaso in N-Holland (1934).
Eysden (Eijsden), C.J.M. van 18-03-1899 Amsterdam Amsterdam. Commies bij de Telegrafie. Secretaris Verbond van Nationalisten (1933). Leiding over Nationaal Oranje Verbond.
Farwerck (Fahrwerk), F.E. 04-03-1889 Amsterdam Hilversum. Redacteur van De Wolfsangel (N.S.B.). Hoofd van de Derde Afdeling (Propaganda) van de N.S.B. (1935). Hoofd Afdeling 1 (Organisatie). Commissaris Nenasu. Zou een Jood zijn.
Felten, Leo - Artiest. Leider van Fascio (1933). Geroyeerd uit N.S.B. (1933/4).
Frags, M. - Herzogenrath. Leider N.S.N.A.P. (1933).
Frenay, Cornelis 09-05-1897 Utrecht Schiedam/ Rotterdam. Glasblazer. Politiek avonturier. Afdelingssecretaris C.P. Lid Provinciale Staten voor Zuid-Holland. 1925 voorzitter van P.A.S. Later lid N.S.B. (1934) en N.S.N.A.P. (bij alle drie geroyeerd) en Nederlands Volksfront. Nederlands Fascistische Beweging (1934). Spreekt voor N.S.B. (Amsterdam 1934). Secretaris afdeling Nederlandse Federatie van Arbeiders Fabrieksmatige en aanverwante bedrijven. Lijst revolutionairen (1925). Raadslid Schiedam voor de C.P.H. in 1931. Provinciale Staten van Zuid-Holland. Spreekt in 1932 in Rotterdam en Utrecht voor R.V.O. Kandidaat gemeenteraad voor de Vrije Socialisten (1939). Lijst van links-extremistische personen (1939).
Gebhard, E. - Kerkrade. N.S.B. Kringleider Heerlen (1934).
Geelkerken, Cornelis van 19-03-1901 Molendijk Sint Jan (België) Utrecht. Leider Nationale Jeugd Storm (N.J.S.) (1934, 1935). Secretaris-generaal N.S.B. (1933, 1934, 1935, 1937). Plaatsvervangend leider N.S.B. (1938). Hoofd van de afdeling propaganda N.S.B. Redacteur Arbeidsfront. Als propagandist naar Nederlands-Indië (1938). Spreekt in Den Haag en Lunteren (1939).
Gerretson, prof. dr. F.C. - Hoogleraar Utrecht. Voorzitter Nationale Unie (1932, 1933; legt functie neer in 1934). Leider Corporatieve Concentratie (1933). A.N.F.B.
Goor den Oosterlingh, A.E. van - Amersfoort. N.S.B. Kringleider (1933, 1934).
Groeneveld, drs. K.J. - Rotterdam. Redacteur van De Wig, orgaan van N.N.S.S. (1934).
Groeninx van Zoelen, jhr. R. - Den Haag. Leider van Fascistisch Verbond De Vuurslag (tot 1934). Redactie De Vuurslag (1934). Algemeen secretaris Nationale Unie (1932). Auteur. Corporatieve Concentratie (1925).
Groothuis, Frans - Propagandist Verdinaso te Amsterdam (1934). Redacteur weekblad Tracisius (1934).
Haighton, dr. Coenraad Alfred Augustus 26-10-1896 Rotterdam [Geboorteplaats ook Amsterdam][Voorletters ook C.A.A.] Leider Bezem-groep (1933).. 's-Gravenhage. Directeur van een bank met premieloterij. Voorzitter/ bestuurder Verbond van Actualisten (1926). Later van N.S.N.A.P. (oude Fascistenbond De Bezem). Titel 'toeziener'. Lid Nederlandse Volksfascisme Zwart Front.
Hamelink, C.A.S. - N.S.B. Kringleider Friesland (1934).
Hartgerink, dr. J.W. - Groningen. N.S.B. Kringleider Groningen-stad (1934).
Hellwig, mr. J.C.F. - Den Haag. Leider van N.N.S.S. (1934).
Herder, de - Nijmegen. N.S.B. Kringleider (1934).
Heuvel, M. van den - Mühlheim am Ruhr/Duisburg. Leider N.S.N.A.P.-groep Kruyt in Duitsland (1927, 1934). Geroyeerd in 1937.
Heyting - Haagse districtsleider van Verbond van Nationalisten (1934).
Hitler, Adolf - Rijkspresident (1937). Führer.
Hollander, J. - Utrecht. N.S.N.A.P. (Ant. Schouten). Aanwezig bij Schlageter herdenking te Düsseldorf (1933). Leider fascistische groep rond De Bezem. Redacteur De Bezem (1933).
Hollander, Jan A.H. 10-07-1910 Utrecht [NB: Het is mogelijk dat hier twee personen, beide lid van de N.S.N.A.P.-groep Schouten, zijn verward: Jan Hollander uit Utrecht (De Bezem) en Jan A.H. Hollander uit Goes (wil overgaan naar N.S.N.A.P.-groep Kruyt.)] Goes. Leider van de groep De Bezem, tevens redacteur gelijknamig blad (tot 1934). Propagandist van N.S.B. afdeling Arbeidszaken. N.S.N.A.P. (Haighton en Schouten). Spreekt voor N.S.N.A.P.-groep Kruyt (1934).
Houten, R. van - Arnhem. N.S.B. Kringleider (1933, 1934). Directeur N.E.N.A.S.U. (1934, 1935). Waarnemend hoofdredacteur Volk en Vaderland. In 1937 ontslagen.
Huls van Taxis, J.F. - Den Haag. Propagandaleider N.N.S.S. (1934).
Keers, Leendert - N.S.B. Waarnemend kringleider Rotterdam (1934).
Kellogg, Frank Billings - Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Initiatiefnemer van het Briand-Kelloggverdrag.
Kruyt, Cornelis Jacobus Aart 05-08-1869 Gravenhage, 's- Heemstede. Oud-Majoor. Anti-semiet. Leider Verbond van Nationalisten afdeling Haarlem. Geroyeerd (1933). Rijksleider N.S.N.A.P. (1934, 1935).
Labouchere, dr. G.C. - Utrecht. Steunt nooduitgave De Bezem. Bestuurslid Verbond Nationaal Solidaristen (1934).
Leeuwen, mr. ir. van - Alkmaar. N.S.B. Kringleider (1933, 1934).
Luchtenburg, Willem Frederik 25-12-1912 Breda Den Haag. Kringleider N.S.B. Den Haag West (1935).
Marchant et d'Ansembourg, M.V.E.H.J.M. graaf de - Amstenrade. Gewestelijk commissaris van N.S.B. 3e inspectie (1934). Gewestelijk inspecteur der N.S.B. in Limburg (1935). Lid Eerste Kamer. Lid Tweede Kamer (1937, 1940). N.S.B. (1938). Op de nominatie om als propagandist naar Indië te worden gestuurd (1938). Hoofd R.K. commissie in de N.S.B. (1936).
Meyer (Meijer), Arnoldus Josephus 05-05-1905 Hoofddorp Groesbeek/Rome/Oisterwijk. Landelijke leider Fascistisch Verbond Zwart Front (1925, 1934, 1938).
Michel, Ernest 25-11-1899 Eindhoven Malden/Heumen. Auteur. Rebelse Patriotten. Valbijlen Christophore. Ex-algemeen propagandaleider Verdinaso beweging in Nederland (1934). In/voor 1937 ontslagen. Gevolmachtigde van J. Van Severen. Redacteur weekblad Ja.
Michelson (Michilsen), Hirsch 03-02-1865 Bausk (Prausk) [Geboortedatum ook 12 februari 1865]. Parijs/ Antwerpen. Rus. Visumverlening (1925).
Mijle (Myle), dr. C.H.A. van der 16-05-1867 Barendrecht Amsterdam. Leider (N.)N.S.P. (1934)/ Verbond van Nationalisten.
Missoorten, Jef - Verdinaso. Commandant-stafoverste Dinaso-militie (1934).
Mussert, ir. Anton Adriaan 11-05-1894 Werkendam Utrecht. Hoofdingenieur Provinciale Waterstaat in Utrecht. Leider N.S.B. (1932,1939). Hoofdkwartier Utrecht.Leider N.S.B.
Mussolini - None
Müller, F.E. - Utrecht. N.S.B. Kringleider (1934).
Oversteegen, Joop C. 13-11-1900 Amsterdam Velsen/ Santpoort/ Best. Borstelmaker, koopman. Voormalig anarchist en anti-militarist. Dienstweigeraar. In november 1920 veroordeeld tot 4 maanden en 5 jaar ontzegging. Internationale koerier. Voorman van revolutionaire blad de Moker. Bewoner van communistische nederzetting De Ploeg. Leeft daar in concubinaat met Antje Blokker. Lijst revolutionairen (1925). Vooraanstaand lid Vrije Jeugd Verbond. Verbleef Maart 1925 in de communistische v. Galenstichting te Best. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. C.P.H. (1931). Bestuur I.R.H. (1931). Verbleef op De Ploeg te Best. Voormalig anarchist. N.S.B. propagandist. Door N.S.N.A.P.-Kruyt gebruikt in de strijd tegen de N.S.B. Broer George is communistisch raadslid Haarlem. Spreekt voor N.S.B. (1933). Hoofd van N.S.W.O. (1933). Geroyeerd als lid N.S.B. (1934). Leider van Nationaal Socialistisch Arbeidsfront. Lid van Nederlands Volksfront.
Overwijn, F.J. - Rotterdam. Propaganda-inspecteur N.S.B. 2e inspectie (1934).
Pas, J. van der (alias Amstel, Joris van) 07-08-1913 Oosterhout Hoofdman Verdinaso te Amsterdam (1934).
Plekker, S.L.A. - Haarlem. Oud-planter uit Deli. Propaganda-inspecteur N.S.B. 2e inspectie (1934).
Rademacher, J.J. - Vaals. Secretaris v. Raad van Zeven van Nationale Front (1934).
Rappard, Dr. Ernst Herman Ridder van 30-10-1899 Banjoemas Amsterdam/ Den Haag. 1e Secretaris N.S.N.A.P. Na splitsing in 1932 leider van een deel (1934). Anti-semitisch. Spreekt voor N.S.N.A.P. afdeling Amsterdam (1938). Naar Dresden/ Düsseldorf (1939) vertrokken.
Reijdon (Reydon), mr. H. - Amsterdam/ Hilversum. N.S.B. Redacteur Volk en Vaderland. Verkiezingsraad. Leiding N.S.W.O. (1934). Redacteur De Wolfsangel.
Reisberman, Richardus 07-08-1878 Rotterdam Breda (1933). Bij Rotterdamse politie. Daarna bij Duitse ex-keizer te Doorn. Daarna naar Roermond. Noemt zich R.W. Freiherr von Brencken, Generalstabs Major a.D. Daarna Maastricht. Gescheiden van Josephina Goudswaard. Daarna Venlo. Daarna Breda. Na C.J.M. van Eysden leiding over Nationaal Oranje Verbond (tot opheffing in 1934). Oud-opperbevelhebber 'De Nationale Gardeweerbaarheidscorps van het Verbond van Nationalisten'.
Roelofsen, H.F. - Rotterdam. Slager. Lid N.S.B. (1934).
Ruiter, Joost Wieger de (ook J.G. de) - Amsterdam. Kringleider N.S.B. (1933). Leider District Amsterdam N.S.B. (1934).
Schalker, Cornelis Johannes Pieter 31-07-1890 Gravenhage, 's- Amsterdam/Delft/Rotterdam. Medewerker 'Klassenstrijd(1925). Communistisch gemeenteraadslid te Delft (1928). Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten 1923. Hoofdbestuur C.P.H. (1925, 1926, 1928,1939). Voorzitter conferentie C.P.H. district Zuid-Holland (1929). Secretaris C.P.H (1930, 1932). Geldschieter drukkerij Atalanta (1932). Partijcongres C.P.N. (1935). 1e Secretaris bestuur C.P.N. (1936, 1938, 1939). Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932. Kandidaat 2e Kamer voor de C.P.H. (1933). Lid Tweede Kamer (tot 1937). Mei 1938 toegevoegd districtleiding C.P.N. Rotterdam. Kandidaat-lid EKKI (1935). Lid gemeenteraad Rotterdam (1939). Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937). Voorzitter vergadering district Rotterdam (1940). Lijst van links-extremistische personen (1939). Kandidaat verkiezing Tweede Kamer voor de C.P.H. (1928). Dordrecht. Partijraad C.P.H. voor Federatie Zuid-Holland (1924). C.P.N. kandidaat voor Tweede Kamerverkiezingen (1937).
Schalker, J.P. - Rotterdam. Oud anarchist. Lid v. Verdinaso (1934).
Schorr, R. Th. - N.S.N.A.P. (1933).
Schouten, Ant. F. - Verbond van Actualisten. Verlaat in 1925 de leiding. Leider van opgedoekte A.N.F.B., rijksleider van N.S.N.A.P. (1933). Leiding N.S.P. (1932). Failliet verklaard.
Schuering, A.P.J. - N.S.N.A.P. (1933).
Severen, Joris (Joost) van - Sint-Michiels bij Brugge. Leider van de Verdinaso-beweging in België (en Nederland) (1934, 1937, 1939).
Smit Kleine, ir. F.A. - Overveen. Gewestelijk commissaris N.S.B. 2e inspectie. Bloemendaal. N.S.B. Kringleider Haarlem (1933). Gewestelijk Commissaris. Overlijdt in 1934.
Smit van den Berg, A.C. - Haarlem. Secretaris Verbond v. Nation. Solidaristen in Rijks-Nederland (1934). Administrateur 'De Doordrijver'.
Smit, Adalbert 21-02-1897 Amsterdam [Ook Adelberto of Bertus.] Woont in 'Kasteel de Binckhorst'. Richtte samen met Ridder van Rappard N.S.N.A.P. op. Leider deel van die partij na splitsing (1932). Noemt zich Adelbert. Redacteur 'De Bezem'. anti-semitisch. Leidt bijeenkomsten en is bestuurslid van de N.C.S.P. Ook leidende figuur in Corporatieve Staatspartij.Treedt uit Bezemgroep (1931). Leider van N.S.N.A.P. (1933), later van N.S.P. (1932) 'De Binckhorst'. In augustus 1933 geschorst als redacteur van 'De Bezem' en ontslagen als Rijks-propaganda-leider.
Steenbeek, J. - Aerdenhout. N.S.B. Kringleider Haarlem (1934). Hoofdbestuur N.N.G.V.
Suurmond, A. - Amsterdam. Hoofd N.S.W.O. (1933).
Swemmelaar, A.J.O. - Den Haag. Lid leiding A.N.F.B. (1933). Spreekt voor N.S.B. (1933). Oud militant lid van A.N.F.B., later lid en functionaris (1934) N.S.B.
Tusenius, K.H. - IJmuiden. Studeerde aan Technische Hogeschool in Duitsland. Gewestelijk commissaris N.S.B. 1e inspectie -Amsterdam en omgeving (1933, 1934, later geroyeerd). Reist naar Duitsland (1934) en doet daarvan verslag op bijeenkomst N.N.S.S.F. Oud-wethouder (van Onderwijs) van IJmuiden. Steunt later Nederlands Volksfascisme Zwart Front.
Verviers, dr. Emil Gerard Hubert 24-10-1886 Roosendaal Oisterwijk. Voormalig directeur Bank voor Bodemcultuur. Redacteur van 'Nieuw Nederland' (1935). Oprichter (1923)/ leider van Verbond van Actualisten. Medeoprichter van de Stichting de Nederlandse Werkgemeenschap. Hoofdbestuur N.N.G.V. Financieel-economische theoreticus van Mussert (1935). Docent universiteit Leiden. Verbond van Actualisten. Scheidt zich af met een aantal Katholieken.
Voorhoeve, Ernst - Groesbeek/ Nijmegen. Hoofdman Verdinaso (1934).Leider Verdinaso voor Rijks-Nederland (1937/1939). Volgt Ernest Michel op, belast met leiding over de departementen propaganda, opleiding en organisatie van Verdinaso beweging in Nederland. Leider departement Organisatie en Gouwleider voor zuidelijk Rijks-Nederland. Neemt deel aan fusiebespreking met N.V.P. (Utrecht 1939). President bestuur Verbond van Nederlanders (1939).
Waard, O.F.P.H. de - Den Haag. Secretaris N.N.S.S. (1934).
Waterland, A. van, zie Joode, A. de - Leider van de N.S.N.A.P.
Wehrens, P.M.H.H. - Kerkrade. Voorzitter Raad van Zeven van Nationale Front (1934). Gaat in 1935 met hele Front over naar N.S.N.A.P. van Kruyt.
Weide, Tj. O. van (der) - Overveen. Propaganda-inspecteur N.S.B. 2e inspectie (1934).
Woudenberg, H.J. 19-09-1891 Amsterdam IJmuiden. N.S.B. Kringleider IJmuiden (1934). Redactie Het Arbeidsfront. Leider afdeling 4 (Arbeidszaken). Voorzitter N.W.V. (Nederlands Arbeidsfront). Lid Tweede Kamer (1940).

Twitter Facebook Linkedin copyright en citeren