Sluit venster x

Persoonsnamen

Klik op een naam om een zoekaktie te starten
Persoonsnaam Geboortedatum Geboorteplaats Bijzonderheden
Aalberse, prof. P.J.M. - R.K.S.P. Minister van Arbeid (1920).
Aalst, dr. van - President Nederlandsche Handel Maatschappij (1932). Werkzaam voor Buitenlandse Zaken.
Beelaerts van Blokland, jhr. - Secretaris-generaal Buitenlandse Zaken. Nederlandse afgevaardigde naar Genève (1928). Minister van Buitenlandse Zaken (1932).
Bella, S. de la 28-10-1889 Amsterdam S.D.A.P. Secretaris-Penningmeester (1933, 1934) en later (1938) Tweede Voorzitter van het N.V.V. Lid Commissie van Vijf van het Bureau van Actie en Propaganda tegen Communisme en Fascisme (1932, 1934). Lid C.P.C. Lid Eerste Kamer. Kamerlid/bestuurder (secretaris) N.V.V. (1938). Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938). Lid Tweede Kamer (1938).
Bilt, van der - L.S.P. Wethouder Den Haag.
Bogaards - Voorzitter NVF Zwart Front afdeling Oisterwijk.
Colijn, dr. H. - A.R.P. Minister-president. Ondervoorzitter Raadgevende Commissie Volkenbond (1931).
Coltof, B. 28-04-1889 Amsterdam Den Haag. Hoofdcommies Departement van Koloniën (1928). Lid C.P. Provinciale Staten. Spreekt voor de C.P.
Denis, P. - Nederlands Volksfascisme Zwart Front.
Fentener van Vlissingen - Voorzitter van de Internationale Kamer van Koophandel. Verbonden met internationale wapenindustrie.
Flobie - Stelt kritische vragen op bijeenkomst A.N.V.F. Zwart Front.
Fock, mr. D. - Gouverneur-generaal Nederlands-Indië (1921, 1925, 1926). Lid Eerste Kamer. Ex-voorzitter Vrijheidsbond. Erevoorzitter Liberale Staats Partij.
Fortanier-de Wit, mr. - L.S.P. Oud-lid 2e Kamer (1934).
Goseling, mr. - Voorzitter R.K.S.P. (1933). Minister (1939).
Graeff, jhr. A.C.D. de - Gouverneur-generaal in Indië (1926-). Minister van Buitenlandse Zaken (1933-1937).
Grasso - Den Bosch. Directeur bedrijf dat onderdelen voor spoorwagons produceert.
Groeninx van Zoelen, jhr. R. - Den Haag. Leider van Fascistisch Verbond De Vuurslag (tot 1934). Redactie De Vuurslag (1934). Algemeen secretaris Nationale Unie (1932). Auteur. Corporatieve Concentratie (1925).
Groot, de (4) - St-Antonius.
Heldring, dr. - Financieel deskundige. Werkzaam voor Buitenlandse Zaken (1934).
Hitler, Adolf - Rijkspresident (1937). Führer.
Hobbelen - NVF Zwart Front. Propagandaleider Oisterwijk.
IJselmuiden - Katholiek democraat.
Kaanen - R.K.S.P. Nederlandse R.K. Mijnwerkersbond.
Kempen, van (2) - L.S.P. Lid 2e Kamer.
Kröller, dr. A.G. - Bood nationale park op de Veluwe voor 5.000.000.,- aan de Nederlandse regering aan. Werkzaam voor Buitenlandse Zaken. Lid commissie Volkenbond (1931). Pleegde miljoenenzwendel (1931) volgens De Zeeslaaf.
Meyer (Meijer), Arnoldus Josephus 05-05-1905 Hoofddorp Groesbeek/Rome/Oisterwijk. Landelijke leider Fascistisch Verbond Zwart Front (1925, 1934, 1938).
Mussert, ir. Anton Adriaan 11-05-1894 Werkendam Utrecht. Hoofdingenieur Provinciale Waterstaat in Utrecht. Leider N.S.B. (1932,1939). Hoofdkwartier Utrecht.Leider N.S.B.
Mussolini - None
Niekel, prof. J.H. - Schrijft in De Tijd.
Opstal, J. van - Oisterwijk. Exploitant zaal samenkomst N.V.F. Zwart Front.
Poels, prof.dr. - Roept mijnwerkers op loonverlaging te accepteren (1932). Lid Comité van Waakzaamheid van anti-nationaal socialistische intellectuelen.
Schaper, J.H.A. - Schilder. S.D.A.P. Lid Tweede Kamer (1920, 1922, 1927, 1932). Vertegenwoordigt Nederland in Genève (1934).
Stavisky - Frankrijk. Onderwerp van schandaal.
Steenberghe, mr. Maximilien Paul Léon - R.K. minister in kabinet-Colijn. Zou fascistische sympathieën koesteren.
Stenhuis, Roelof 26-03-1885 Zuidbroek Apeldoorn/ Beekbergen. Haagse Bestuurdersbond (1920). Voorzitter/ hoofdbestuurder N.V.V. (1920, 1922, 1926, 1927, 1932). I.V.V. Bestuur Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders (1922). Lid Tweede Kamer (1926, 1928). Ondertekenaar ontwapeningsvoorstel S.D.A.P. (1926). Redacteur 'Tribune'. Contactcommissie van de oppositie in de S.D.A.P. (1928). Maandblad 'De Vlam' (1928). Uitgetreden uit de S.D.A.P. (1928). Eerste op de lijst van de R.S.V. (1928). Bedankt voor redactie nieuwe Weg', voor kandidatuur Tweede Kamer en voor partijvoorzitterschap R.S.P. om gezondheidsredenen (1929). Bezoldigd propagandist O.S.P. (1933; 1934 uit de partij getreden). Lid Communistische Partij. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Vervangt in 1936 (en 1937) korte tijd Clerkx bij De Tribune. Bekleedt in 1938 geen politieke functie meer. Lijst links-extremistische personen (1939).
Stulemeijer, Chr. - Industrieel. R.K.S.P.
Tempel, Frans - Schrijft in Zwart Front (1934).
Troelstra, mr. Pieter Jelles 20-04-1860 Gravenhage, 's- Den Haag (1925). Een van de oprichters van de S.D.A.P., leider van deze partij van 1894 tot 1925.
Twist, S.W. van - Princenhage. Preparateur (dieren, huiden). Adverteert in 'Zwart Front'.
Verschuur - Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid (tot 1934).
Voort, ir. van der - Voorzitter afdeling Den Haag van de Liberale Staats Partij (1934).
Waller, dr.ir. F.G. - Industrieel. Werkzaam voor Buitenlandse Zaken (1927).
Wendelaar, mr. W.C. (de) - Opvolger mr. Fock als voorzitter van de Vrijheidsbond (1934). Liberaal.
Westerman, Joh. - L.S.P. (1934).
Westrik - Nederlands Volksfascisme Zwart Front. Schrijft in Zwart Front (1934).
Weterings, A. - Oisterwijk. Voorzitter afdeling Nederlands Volksfascisme Zwart Front.
Wilhelmina, koningin - None
Winkel, van de - Nederlands Volksfascisme Zwart Front.
Zwanenberg (Zwanenburg), Sally (Saal) van - Oss. President-directeur N.V. Zwanenbergs Slachterijen en Fabrieken. President-directeur N.V. Organon. Bekritiseerd door Mussert (1937) en Van Kampen (1939).