Sluit venster x

Persoonsnamen

Klik op een naam om een zoekaktie te starten
Persoonsnaam Geboortedatum Geboorteplaats Bijzonderheden
Aalders, Marinus 13-08-1898 Roden Roden. Secretaris-penningmeester afdeling C.P.N. (1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Aalders, Wolter 12-12-1896 Roden Roden. Arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Lijst links-extremistische personen (1939).
Aalpoel, Antonie Adriaan 03-09-1901 Voorst Amsterdam. Secretaris afdeling V.C.O.O. (1937). Lijst links-extremistische personen (1939).
Aalst, Gerrit van 12-12-1907 Rotterdam Rotterdam. Tremmer grote vaart. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). Sectiebestuur C.P.N. (1936). Lijst links-extremistische personen (1939).
Aalst, J.C.A. van 14-04-1910 Rotterdam Rotterdam. Los werkman. Anti-militarist. Secretaris afdeling F.I.S. (1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Aalsvel, Alexander 19-06-1877 Amsterdam Amsterdam. Communist. Lijst links-extremistische personen (1939).
Aalten, Albertus Willem Johan van 29-10-1903 Utrecht Nijmegen/Utrecht. Meubelmaker/ beeldhouwer. Woont congressen bij van I.A.M.V. en revolutionaire anarchistische-communisten. Secretaris muziekvereniging Morgenrood van de I.A.M.V. Ex-secretaris afdeling C.P.N. Lijst links-extremistische personen (1939).
Aantjes, B.G. 19-09-1906 Gent Gorinchem. Communist. Hoofdbestuur S.O. (1937). Lijst links-extremistische personen (1939).
Aar, N.G. van der 05-01-1904 Haarlem Haarlem. Verspreidt Het Gasmasker (1930). Lijst links-extremistische personen (1939).
Aardema, Sytze 23-05-1912 Schoterland Heerenveen. Boerenknecht. Anarchist. Dienstweigeraar. Lijst links-extremistische personen (1939).
Aardema, Wiebe 01-11-1875 Langezwaag Nieuwehorne (Heerenveen). Melkvaarder. Communist. Lijst links-extremistische personen (1939).
Aarnout, Klaas 17-12-1878 Hallum Huizum (Leeuwarderadeel). Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1935). Lijst van links-extremistische personen (1939).
Aarts, Jan Dirk 16-05-1906 Zwolle Haarlem. Tuindersknecht. Anarchist. Spreker. Lijst links-extremistische personen (1939).
Aarts-van der Woude, Grietje 14-12-1896 Groningen Groningen. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1935). Lijst van links-extremistische personen (1939).
Abas, Nathan 10-05-1904 Amsterdam Amsterdam. Dienstweigeraar. Ingesloten 19-7-1924. Rotterdam. Kantoorbediende. Anarchist. Dienstweigeraar. Lid exploitatiecommissie V.A.U. Lid bestuur V.A.U.-groep Eikeboom (1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Abbink, Cornelis 22-10-1899 Zaandam Zaandam. Metaalbewerker. Dienstweigeraar. Lijst links-extremistische personen (1939).
Abelman, Karel 03-06-1905 Rotterdam Rotterdam. C.P.N. Ondertekenaar Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Lijst links-extremistische personen (1939).
Achterberg, Jan George 21-05-1900 Amsterdam Amsterdam. Communist. Lijst links-extremistische personen (1939).
Achterbergh, Hendrik 27-09-1893 Zeist Amersfoort. Seinhuiswachter. Revolutionair socialist. Lijst links-extremistische personen (1939).
Achttienribbe, Simon 30-06-1906 Amsterdam Amsterdam. Metaalbewerker. Anarchist. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Dienstweigeraar. Ingesloten 7 juni 1926. Lijst links-extremistische personen (1939).
Ackens, Lodewijk 23-05-1878 Kerkrade Kerkrade. Oud-voorzitter afdeling C.P.N. Wethouder (1936). Lijst links-extremistische personen (1939).
Ackens, Peter Joseph 21-05-1883 Kerkrade Kerkrade. Schoenmaker. Revolutionair propagandist. Voorzitter C.P.H. afdeling Kerkrade (1927). Zou geen lid C.P.N. meer zijn (1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Ackerman, Geert 13-07-1911 Muntendam Muntendam. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Lijst links-extremistische personen (1939).
Adams, Hendrik 09-06-1901 Nijkerk Groningen. Arbeider N.S. R.S.A.P. (1938). Lijst van links-extremistische personen (1939).
Adang, Willem Jozef 19-02-1896 Vaals Kerkrade. 1e Voorzitter Kerkraads Belang (1935). Bestuur afdeling V.V.S.U. Lijst links-extremistische personen (1939).
Adek, zie Kom, C.G.A. de - None
Adekom, zie Kom, C.G.A. de - None
Adelaars, Martinus F. 15-11-1908 Geertruidenberg Rotterdam. Kantoorbediende. Penningmeester Ons Eigen Gebouw (C.P.N. 1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Adema, K.B. 29-07-1909 Holwerd Holwerd (Westdongeradeel). Secretaris O.S.P. afdeling Holwerd (1934). T.B.N. (1939). Lijst van links-extremistische personen (1939).
Adema, Siebalt 29-06-1904 Amsterdam Amsterdam. Communist. Districtsbestuur R.V.O. (1935). Verloor door vrijwillig dienen in Internationale Brigade Spanje Nederlanderschap. Lijst links-extremistische personen (1939).
Adolf, Reindert 20-01-1894 Nieuwer-Amstel Den Haag. Elektricien. Anarchist. Lijst links-extremistische personen (1939).
Adriaans, Gerrit 15-02-1898 Amersfoort Amersfoort. Architect. Revolutionair en anti-militarist. Communist. Werkt voor oprichting bouwassociatie volgens ideeën Gemeenschappelijk Grondbezit. Lijst links-extremistische personen (1939).
Adriaans, Jacobus 14-07-1904 Rotterdam Hengelo. Metaalbewerker. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1935). Lijst links-extremistische personen (1939).
Adrian, Wilhelmina Henriëtte 28-01-1884 Amsterdam Amsterdam. Bestuur M.A.S. (1934). Penningmeester Commissie voor de Verzorging van Zieke Emigranten (1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Adrichem, Hendrik van 15-11-1889 Schüttorf [Geboortedatum ook 3 november]. Enschede. Arbeider/ wever. Districtsecretaris V.V.S.U. Overijssel, later Hoofdbestuur V.V.S.U. Secretaris P.A.S. (1920). Secretaris afdeling V.V.S.U. (1933). Was met delegatie naar Sovjet-Unie. Lijst van links-extremistische personen (1939).
Agen, Age van 11-02-1896 Genemuiden Glanerbrug/ Amsterdam. Mattenmaker. Anarchist. Dienstweigeraar. Augustus 1918 veroordeeld tot 4 maanden en maart 1919 tot 6 maanden en 5 jaar ontzegging.
Aggelen, Hendrika van 25-05-1880 Wageningen Wageningen. Leeft samen met H. van Dam. Kandidate gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Lijst van links-extremistische personen (1939).
Agsteribbe, Andries 11-04-1883 Amsterdam Amsterdam. Anti-militarist. Lijst links-extremistische personen (1939).
Agsteribbe, David 25-07-1915 Amsterdam Amsterdam. Commissaris sectie R.S.A.P. (1935). Bestuur Solidariteits Comité C.P.N. (1936). Ontslagen uit militaire dienst wegens diefstal. Lijst links-extremistische personen (1939).
Agter, Pieter 26-08-1892 Utrecht Amersfoort. Los arbeider. Communist. Lijst links-extremistische personen (1939).
Agter-Zuidema, J. 05-09-1882 Onstwedde. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1935). Lijst links-extremistische personen (1939).
Agterhuis, Christiaan 30-01-1898 Enschede Enschede. Textielarbeider. Hoofdbestuur C.P.N. (1935). Lijst van links-extremistische personen (1939).
Aikens, T. 26-08-1907 Charlottenpolder (Drenthe) Nieuweschans. Revolutionair (1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Akker, Adrianus van den 23-09-1897 Delft Delft. Propagandist Dageraad (1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Akker, Cornelia Fr. van den 29-11-1909 Rotterdam Rotterdam. Revolutionair socialiste. Lijst links-extremistische personen (1939).
Akker, Frans van den 20-09-1914 Amsterdam Amsterdam. R.S.A.P. Lijst links-extremistische personen (1939).
Akker, W. van den - Delft/ Woonplaats onbekend (1939). Anarchist. Naar de Vrijheid (1933). Lijst links-extremistische personen (1939).
Akkerhuis, Peter 14-08-1897 Elburg [Geboortejaar ook 1896]. Amsterdam. Penningmeester Ontspanningsschool De Jonge Proletaar (1939).
Akkerman, Derk 22-05-1898 Muntendam Westerleescheveen (Scheemda). Arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Lijst links-extremistische personen (1939).
Akkerman, Dirk (2) 25-01-1907 Anna Paulowna Amsterdam. Timmerman. Dienstweigeraar. Lijst links-extremistische personen (1939).
Akkerman, Jan 04-01-1903 Leeuwarden Leeuwarden. Communist. Lijst links-extremistische personen (1939).
Akkerman, Johannes 28-04-1904 Recklinghausen Gersloot (Heerenveen). Veehouder. Dienstweigeraar. Jehovagetuige. Lijst links-extremistische personen (1939).
Akkerman, Maarten 26-05-1911 Alkmaar Alkmaar. Timmerman. Dienstweigeraar. Lijst links-extremisten (1939).
Akkerman, Maarten (2) 04-11-1905 Velsen Velsen. R.S.A.P. Secretaris-penningmeester afdeling Nederlandse Federatie van Transportarbeiders (1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Akkermans, Cornelis A. 03-07-1899 Nijmegen Den Haag. 2e Penningmeester afdeling V.V.S.U. (1937). Lijst links-extremistische personen (1939).
Alatas, zie Moaladi, Mas Soedario - None
Alatas, zie Sitiadit Soegondo, Raden Mas - None
Albada, Pieter Jacob van 05-09-1905 Groningen Groningen. Doctor Wis- en Natuurkunde. Radencommunist. Secretaris van de afdeling Groningen en lid landelijk bestuur van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing (1928). Secretaris afdeling Leiden van de Liga (1928). Lijst van links-extremistische personen (1939).
Albada-Joustra, Lucia C. van 20-03-1903 Medan Leiden/ Groningen. Echtgenote van P.J. Arts. Raden-communiste. Afdeling J.V.A. (1929, 1931). Lijst van links-extremistische personen (1939).
Alberding, Willem 28-09-1907 Amsterdam Amsterdam. Voorzitter S.A.A. (1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Albers, Anthonie 10-07-1893 Delft Delft. Anarchist. Secretaris Syndicalistische Gemengde Vakgroep. Anti-militarist. Lijst links-extremistische personen (1939).
Albers, Jacob 06-07-1890 Utrecht Velsen. Penningmeester V.V.S.U. afdeling IJmuiden (1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Albers, Johannes 17-06-1888 Hellendoorn Enschede. Penningmeester V.V.S.U. voor Gelderland en Overijssel (1934). Lijst van links-extremistische personen (1939).
Alberts, Jan Stoffer 11-06-1904 Vries Groningen. Schilder. Communist. Veroordeeld wegens ronselen voor Spanje. Districtsbestuur C.P.N. (1938). Lijst van links-extremistische personen (1939).
Albertsma, Hendrik 21-05-1906 Hoogkerk Hoogkerk. Correspondent C.A.O.C. (1932). Voorzitter afdeling C.P.N. en gemeenteraadslid (1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Albertz, Antonius Hubertus 04-04-1870 Maastricht Rotterdam. R.S.A.P. Lijst links-extremistische personen (1939).
Albracht, Jan August Adriaan 24-08-1913 Amsterdam Amsterdam. Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1937). Lijst links-extremistische personen (1939).
Albrink, L.B. 09-06-1896 Den Haag Rotterdam. Waterstoker. Functionaris sectie C.P.N. (1936). Lijst links-extremistische personen (1939).
Albus, Wilhelm 16-03-1896 Medemblik Den Haag. Kleermaker. Controlecommissie S.A.S. (1938). Vertegenwoordiger N.S.V. in Landelijke Jeugdraad. Administrateur Van Jongens en Meisjes. Lijst links-extremistische personen (1939).
Aldenkamp, Hendrik Jan 10-01-1898 Enschede [Geboortejaar ook 1895]. Enschede. Deelnemer Rotes Grenztreffen Communistische Jeugd (Rheine 1929). Secretaris Meer Licht, loge Independ. Temple Order. Raadslid Enschede voor de C.P.H. (1931 tot 1939). Voorman in mantelorganisaties C.P.N. Lijst van links-extremistische personen (1939).
Alders, Gerrit Cornelis 03-09-1883 Nijmegen Alkmaar. 2e Voorzitter P.A.S. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor R.S.A.P. (1939). Lijst links-extremisten (1939).
Algera, Pieter 20-01-1904 Midlum Heerlen. R.S.A.P. Lijst links-extremistische personen (1939).
Alimin (alias Padi alias Prawirodirdjo alias Po Ngah Kam) - Indonesiër. Communistische Partij China toont interesse na zijn terugkeer uit Rusland i.v.m. revolutionaire ontwikkelingen in N.O.I. Verlaat na 1925 Indië. Gearresteerd in Johore (1926) en uitgeleverd naar Nederlands-Indië.
Alink, Frederik Dirk 12-02-1912 Amsterdam Haarlem. Timmerman. Secretaris afdeling V.V.S.U. Landelijk secretaris J.V.A. (1937). Lijst links-extremistische personen (1939).
Alkema, P. 08-01-1899 Franeker Franeker/ Haarlem. Tuinbouwer. Dienstweigeraar. In mei 1919 veroordeeld tot 6 maanden en 5 jaar ontzegging. Lijst links-extremistische personen (1939).
Alkema, T., zie ook Zeverijn, Anna Maria 30-03-1883 Lancut Amsterdam. Redactie Vrouwen (1937).
Alles - Woonplaats onbekend (1939). Communist. Lijst links-extremistische personen (1939).
Alma, Peter 18-01-1886 Deli Amsterdam. Kunstschilder. Communist. Bezocht congres 3e Internationale te Moskou juni 1921. Bestuurslid Comité Hulp aan Rusland. Spreker tijdens de 1- mei viering te Amsterdam. Medewerker Klassenstrijd (1925). Tweede voorzitter van het Uitvoerend Comité van de I.A.H. (1926, 1928, 1932). Volgeling van Wijnkoop (1926). Geïnteresseerd in Internationaal Wereldcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932. Lid van de Wijnkoopgroep. Gehuwd met W. Willemse. Geboortedatum ook 18-1-1896. Lid presidium Protest Comité van Kunstenaars en Intellectuelen. Oprichter Bond van Kunstenaars ter Verdediging van kultureele rechten (1936). Lijst links-extremistische personen (1939).
Alma-Willemse, Wijbrecht (alias Takes, Brecht), zie ook Willemse, W. 17-06-1897 Haarlem Amsterdam/ Bussum. Onderwijzeres. Echtgenote van Petrus (Peter) Alma. Partijraad C.P.H. namens Vrouwen Propaganda Comité (1924). Vraagt paspoort aan (1927). Redactrice Vrouwenstrijd (1933). Secretaresse M.A.S. Lijst links-extremistische personen (1939). Spreekster op communistische vergaderingen onder naam Brecht Takes. Hoofdbestuurslid de Zaaier en mederedactrice de Voorbode. Communistische onderwijskracht. Redactie Vrouwenstrijd. Gehuwd met P. Alma. Secretaresse M.A.S.
Alphen, Jacob van 26-04-1914 Den Haag Den Haag. Dienstweigeraar. In 1934 opgesloten in Veenhuizen. Lijst links-extremistische personen (1939).
Altena, Dirk 30-09-1894 Soest Amsterdam. Communist. Lijst links-extremistische personen (1939).
Altena, G.W. 29-07-1894 Lochem Lochem. Letterzetter. Secretaris afdeling O.S.P. (1932). C.P.N. (1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Altenau, J.P.M. 30-09-1889 Den Bosch [Geboortedatum ook 30-08-1889]. Amsterdam/ Den Haag. Sigarenmaker. Propagandist voor de C.P. Radencommunist. Lijst links-extremistische personen (1939).
Althof, Otto Paul Carl (2) 27-07-1914 Amsterdam Amsterdam. Elektricien. Communist. Bestuur afdeling V.C.O.O. (1937). Lijst links-extremistische personen (1939).
Alting, Rikus 16-03-1900 Emmen Roswinkel (Emmen). Arbeider. Anarchist. Ondertekent kandidatenlijst C.P.N. voor Provinciale Staten (1935). Lijst links-extremistische personen (1939).
Amelsbeek, Jan 13-01-1887 Alkmaar Alkmaar. Scheepsbouwer. Secretaris plaatselijke afdeling V.V.S.U. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor C.P.N. (1939). Lijst links-extremisten (1939).
Amerongen, Johannes van 04-06-1883 Amsterdam Amsterdam. Revolutionair socialist. Lijst links-extremistische personen (1939).
Amersfoort, C. 11-07-1902 Hardinxveld Hardinxveld. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1935). Lijst links-extremistische personen (1939).
Amersfoort, Hendrik van 07-06-1892 Wageningen Wageningen. Communist. Penningmeester Revolutionaire Kring. Lijst van links-extremistische personen (1939).
Amsterdam, Johannes van 23-12-1908 Oegstgeest Den Haag. Bloemist. Communist. Hoofdbestuurslid Algemeen Verbond tegen het Fascisme (1937). Neemt dienst in Spaanse regeringsleger (1937-1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Ancona, Elias d' 24-10-1908 Den Haag Den Haag. Anarchist. Anti-militarist. Lijst links-extremistische personen (1939).
Andersen, Cornelia 12-02-1905 Amsterdam Amsterdam. Anti-militariste. Secretaris afdeling J.V.A. (1934). Lijst links-extremistische personen (1939).
Andes, Karel Gerrit 21-02-1880 Rotterdam Geleen. Metaalzager. Lijst links-extremistische personen (1939).
Andes-Balen, Charlotte Hendrina 22-08-1878 Rotterdam Geleen. Echtgenote van K.G. Andes. Revolutionaire. Lijst links-extremistische personen (1939).
Andre, Catharina Alida 27-01-1918 Amsterdam Amsterdam. Secretaris afdeling V.C.O.O. (1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Andriese, Cornelis Adolf 21-11-1906 Rotteredam Rotterdam. Communist. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1937). Lijst links-extremistische personen (1939).
Andriesse, Kornelis Albertus 22-06-1913 Gorssel Eefde. Vertegenwoordiger De Jonge Gids. Lijst links-extremistische personen (1939).
Andriessen, Wilhelm Carl (Wim) 17-06-1909 Rotterdam Amsterdam. Secretaris (1932, 1934)/ Voorzitter S.J.V. Administrateur rode Jeugd (1933). Secretaris R.S.J.V. Door R.S.A.P. geroyeerd (1935). Lijst links-extremistische personen (1939).
Angel, Willem Frederik 11-10-1906 Amsterdam Amsterdam. Schilder. Communist. Schreef Arcor-berichten voor De Tribune (1931). Lijst links-extremistische personen (1939).
Angelenbeek, C.A.J. 30-03-1891 Amsterdam Amsterdam. Communist. Revolutionaire propagandist. Sectiehoofd der C.P. Lid Federatie Fabrieksarbeiders. Lijst links-extremistische personen (1939).
Volgende 100 resultaten >>

Twitter Facebook Linkedin copyright en citeren