Sluit venster x

Persoonsnamen

Klik op een naam om een zoekaktie te starten
Persoonsnaam Geboortedatum Geboorteplaats Bijzonderheden
Berg, Jaap v.d. - Anarchist en anti-militarist.
Beyerling (Beijerling), Jac. 06-02-1898 Rotterdam [Geboortedatum ook 6 maart]. Arnhem/Soest/Den Haag. Leeft samen met W.A. Hueting. Aangehouden wegens verstoren orde in de Staten-Generaal voor actie Groenendaal. Anti-militariste.
Boersma, Jelle, zie Engels, Jacobus Alfonsus - None
Brink, Rinus van den - Amersfoort. Anti-militarist. Geeft De Moker uit. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927.
Burg, Job. v.d. - Leeuwarden. Opperman. Anarchist en anti-militarist. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927.
Constandse (Constanse), Anton Levien (alias Elsée, dr. A.) 10-08-1896 Brouwershaven [Geboorteplaats en datum ook Delfshaven 13 september 1899]. Voorburg/Den Haag. Surnumerair bij de Belastingen. Journalist. Leraar Frans. Duits spion. Anarchistisch propagandist. Leider anarchistische jeugdbeweging. Leider Alarm, orgaan Vrije Socialistische Vereniging. Medeoprichter S.A.V. F.A.N. (1938). Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Verwantheid met A.A.U. (einheitsorganisation). Spreker op Dienstweigeringcongres Haarlem 1932. Lijst links-extremistische personen (1939). Tijdens gevangenschap gesteund door I.A.M.V. Lid van de I.A.M.V. (1928). Initiatiefnemer oprichting en secretaris F.A.N. Geeft orgaan Opstand uit (tot 1928). Hoofdredacteur De Vrije Arbeider. Auteur van De Grondslagen van het Anarchisme. Trekt zich eind 1938 terug als hoofdredacteur bij benoeming tot onderwijzer in Den Haag, waarna het met De Vrije Arbeider is afgelopen.
Constandse, A.J. - Den Haag. S.A.J.O., propagandist.
Donker - Zaandijk. Anti-militarist/anarchist.
Eijnde (Eynde, Eynden), Johan Adolf van den 14-10-1900 Haarlem Stadskanaal/ Haarlem. Elektricien. Dienstweigeraar. In augustus 1920 veroordeeld tot 4 maanden en 5 jaar ontzegging. Redactie De Wapens Neder. Spreker op Pinksterbijeenkomst anarchistische en anti-militairistische jeugd (1925). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Secretaris G.G.B. afdeling Haarlem. Bestuurslid I.A.M.V. (1928). Redacteur De Wapens Neder (1937). Commissaris Uitvoerend Bewind I.A.M.B. Spreker I.A.M.V. Lijst van links-extremistische personen (1939).
Eikeboom, Hendrik Willem 16-02-1898 Amsterdam Amsterdam/ Kortenhoef (Vreeland). Onderwijzer. Anarchist. Dienstweigeraar. In Juni 1918 veroordeeld tot 7 maanden en 5 jaar ontzegging. Congres I.A.M.V. (Den Haag 1921). Penningmeester Rapaille partij. Redacteur Vrije Socialistische Propagandist. In 1926 van bestuursfuncties I.A.M.V. vervallen verklaard wegens fraude op financieel gebied. Leider anarchisten (1927). Secretariaat Commissie V.A.U. Lid bestuur V.A.U.-groep Eikeboom. Tot 24 april 1938 beheerder V.A.U. 1e Secretaris S.A.A. Amsterdam. Vertegenwoordiger bij F.I.S. Voorzitter F.I.S. Nederland. Voorzitter S.A.A. Spreekt bij dienstweigeraars-protestmars (1937). Bedankte in 1938 om redenen van persoonlijke aard voor die functie. Oprichter S.A.V. Tegenstander van G. Rijnders. Voorzitter D.W.A.C. Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921. Leiding Pinkstermobilisatie V.J.V. (1926). Voorzitter vergadering Dienstweigerings-Actie-Comité (Amsterdam 1936). Redacteur De Arbeider (1933, 1938). Drukker Het Vrije Woord (1939). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Secretaris I.A.M.B. (1926). Oktober 1925 benoemd tot voorzitter afdeling I.A.M.V.
Engels, Jacobus Alfonsus M. (alias Jelle Boersma) 18-01-1896 Rotterdam [Geboortedatum ook 10 januari]. Rotterdam/ Zeist. Kantoorbediende. Voorzitter W.A.C. Is geroyeerd als lid C.P. Was penningmeester C.P. afdeling Rotterdam. Behoort tot oppositie. Lid van bestuur N.A.S. Jeugdbond (1927). Lid en publicist van de Bond van Kommunistische Strijd- en Propagandaclubs (1925). Medewerker Klassenstrijd (1925). Redactie De Klassenstrijder (R.S.C.) (1928). Bestuurslid Federatie Noord-Holland - Utrecht van C.P.H. (1926).
Haas, Johan (Jo) de (alias Knuppe of Knuppel) 01-09-1897 De Rijp Amsterdam/Antwerpen. Anarchist. Anti-militarist. Spreker. Redacteur Opstanding. Voorzitter Landelijke Federatie Sociaal Anarchistische Jongeren afdeling Amsterdam. Schrijft onder naam Knuppel. Propagandist voor het vrije socialisme. Waarnemend redacteur De Arbeider, die zich na onenigheid over de opvolging van Bijlsma terugtrekt. Anti-militarist (1926). Zit in 1925 gevangen. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921. V.J.V. (1926). Leider anarchisten (1927). Spreekt voor I.A.M.V. (Driehuis en Amsterdam 1937, IJmuiden 1938). Spreekt voor anti-militaristische Partij (Appelscha 1939). Spreekt te Emmercompascuüm (1939). Lijst links-extremistische personen (1939). Congres I.A.M.V. (Den Haag 1921). Dienstweigeringscongres (Enschede 1926). Spreekt voor Dienstweigerings-Actie-Comité (ongeveer 1936).
Haket, M.C. - Arnhem. Anti-militarist. Pinkstercongres anarchistische en anti-militairistische jeugd (1925).
Hol, Piet - Rotterdam. Anti-militarist (1925).
Hueting (Heuting), Willem Albert 15-12-1900 Rheden (De Steeg) Den Haag (1925)/Bilthoven (1926)/Arnhem/Soest (1926)/ Utrecht (1939). Leeft samen met Jac. Beyerling/Beijerling. Tuinman/ timmerman. Communist. Anti-militarist. Colporteur. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939). Lijst links-extremistische personen (1939). Ex-dienstweigeraar. In oktober 1920 veroordeeld tot 6 maanden en 5 jaar ontzegging. Actief propagandist voor het anarchistisch blad van het V.J.V. de Moker. Januari 1925 in Den Haag en bezocht vergaderingen V.J.V en I.A.M.V. Lijst revolutionairen (1925).
Jansmar - Rotterdam. anti-militarist (1925).
Knap, Jacob 04-01-1903 Amsterdam Amersfoort/ Amsterdam. Anarchist. Lid I.A.M.B. Lid redactie de Moker blad V.J.V. Anti-militarist en anarchist. Vertaalt redevoeringen van buitenlanders op congres V.J.V. (1926). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Lijst revolutionairen (1925). Lijst links-extremistische personen (1939).
Kooyman, Pieter Adrianus 25-02-1891 Rotterdam Den Haag. Monteur. Anarchist. Medeplichtige/hoofddader bomaanslag majoor M. Verspyck. Veroordeeld tot 6 jaar. In groep met Van der Linde. Opsteller beginselprogramma en leider Landelijk Verbond van Alarmgroepen. Lijst van links-extremistische personen (1939).
Leeuwen, Piet van (2) - Amersfoort. In 1924 penningmeester Vrije Jeugd Verbond. Lijst revolutionairen (1925).
Linde, van der - Anarchist. Bommengooier. 5 Jaar in gevangenis voor bomaanslag huis M. Verspyck.Communistische propagandaclub Leiden (1919-1922).
Nowee, Leendert Hendrikus 04-10-1903 Arnhem [Geboortedatum ook 28-12-1903]. Arnhem. Leeft samen met Emmy Galis. Dienstweigeraar. In november 1923 veroordeeld. Lijst links-extremistische personen (1939).
Oldeboerrigter (Oldeboerrichter), Liberta J. 30-07-1904 Amsterdam Amsterdam. Kantoorbediende. Anarchiste/anti-militariste. Vooraanstaand anarchiste. Lijst revolutionairen (1925). Lid Comité van Actie tegen vervolgingswaanzin, politie en justitie. Penningmeester Pinkstermobilisatie I.A.M.B. (1926). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Lijst links-extremistische personen (1939).
Oversteegen, fam. - Santpoort. Anti-militaristen. Musiceren op actiebijeenkomsten (1925).
Oversteegen, Joop C. 13-11-1900 Amsterdam Velsen/ Santpoort/ Best. Borstelmaker, koopman. Voormalig anarchist en anti-militarist. Dienstweigeraar. In november 1920 veroordeeld tot 4 maanden en 5 jaar ontzegging. Internationale koerier. Voorman van revolutionaire blad de Moker. Bewoner van communistische nederzetting De Ploeg. Leeft daar in concubinaat met Antje Blokker. Lijst revolutionairen (1925). Vooraanstaand lid Vrije Jeugd Verbond. Verbleef Maart 1925 in de communistische v. Galenstichting te Best. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. C.P.H. (1931). Bestuur I.R.H. (1931). Verbleef op De Ploeg te Best. Voormalig anarchist. N.S.B. propagandist. Door N.S.N.A.P.-Kruyt gebruikt in de strijd tegen de N.S.B. Broer George is communistisch raadslid Haarlem. Spreekt voor N.S.B. (1933). Hoofd van N.S.W.O. (1933). Geroyeerd als lid N.S.B. (1934). Leider van Nationaal Socialistisch Arbeidsfront. Lid van Nederlands Volksfront.
Ploegen - Groningen. Anti-militaristen (1925).
Praag, van - None
Praag, van (2) - Communist. Spreker op Pinksterconferentie Anarchistische en anti-militaristische Jongeren in 1925.
Raaij (Raay), Hendrik van 16-12-1902 Arnhem Arnhem/ Velp. Anarchist. Dienstweigeraar. Pinkstercongres anarchistische en anti-militairistische jeugd (1925). Lijst links-extremistische personen (1939). Dienstweigeraar. In mei 1922 veroordeeld tot 10 maanden. Bestuurslid afdeling V.J.V. (1926).
Rink, Jan - Soest. Schilder. Vrije Menschen Verbond. Eigenaar terrein Pinkstercongres Anarchistische en anti-militaristische jeugd 1925. Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927.
Schuurman, Herman - Utrecht/Amsterdam. I.A.M.V. Secretariaat I.A.M.B. (1927). De Moker. Spreker op anti-militaristisch congres (1925). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927.
Tempel, A. - Arnhem. Anti-militarist. Deelnemer congres V.J.V. 1926.
Veer, van der (2) - Amsterdam. Anti-militarist (1925).
Verhave, Jac. 30-05-1897 Amsterdam Amsterdam.Den Haag. Timmerman. Secretaris anarchisten groep 'Alarm'. Pinksterbijeenkomst anarchistische en anti-militairistische jeugd (1925). Bedankt in mei 1925 als voorzitter en lid afdeling I.A.M.V. Keert in mei 1926 terug naar Amsterdam. Lijst revolutionairen (1925).
Vijlbrief, Piet jr. 12-05-1901 Utrecht Utrecht. Grafisch werker. Vooraanstaand anarchist. Regisseert tableaus (1926). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927.

Twitter Facebook Linkedin copyright en citeren