Sluit venster x

Persoonsnamen

Klik op een naam om een zoekaktie te starten
Persoonsnaam Geboortedatum Geboorteplaats Bijzonderheden
Aakster, R. - Groningen. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923.
Aaldriks, Jac. 26-01-1880 Groningen Groningen. Bakker. Voorman C.P. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Herbergt vreemdelingen.
Aalten, Albertus Willem Johan van 29-10-1903 Utrecht Nijmegen/Utrecht. Meubelmaker/ beeldhouwer. Woont congressen bij van I.A.M.V. en revolutionaire anarchistische-communisten. Secretaris muziekvereniging Morgenrood van de I.A.M.V. Ex-secretaris afdeling C.P.N. Lijst links-extremistische personen (1939).
Aalten, M. van - Secretaris afdeling Sociaal Democratische Partij.
Abbenhues, C.Th. 29-07-1895 Amsterdam Amsterdam. Chauffeur. Bestuurslid Chauffeursvereniging. Bewust Streven.
Abbestel, P. 15-11-1872 Wormerveer Amsterdam. Kuiper. Was gesalarieerd bestuurder Federatie van Arbeiders werkzaam in Voedings- en genotmiddelen. Ontslagen na beschuldiging verduistering.
Abbink, H.C. - Almelo. Ex-secretaris afdeling I.A.M.V.
Abdel-Kader - Grootvader van Khaled (Sovjet agent in N-Afrika).
Achterbergh, Joh. van - Amersfoort. Broer van Lub. van Achterbergh. Vooraanstaand anarchist en anti-militarist.
Achterbergh, Lub. van 07-09-1893 Amersfoort. Broer van Joh. van Achterbergh. Schilder. Anarchist en anti-militarist. Sprak op vergaderingen actie Groenendaal. Penningmeester Komende Cultuur.
Achterdenbosch, J. - Den Haag. Secretaris gewestelijke federatie I.A.M.V.
Ackens, Peter Joseph 21-05-1883 Kerkrade Kerkrade. Schoenmaker. Revolutionair propagandist. Voorzitter C.P.H. afdeling Kerkrade (1927). Zou geen lid C.P.N. meer zijn (1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Adolf, W.F. 05-01-1885 Amsterdam Den Haag. Klerk gasfabriek. Secretaris Loge XIV Den Haag. Bezocht congressen anarchistische groepen. Secretaris van de Loge van Veertien in Den Haag.
Adriaans - Arnhem. Bestuurslid Socialistische Anarchistische Propaganda Club.
Adriaans, Gerrit 15-02-1898 Amersfoort Amersfoort. Architect. Revolutionair en anti-militarist. Communist. Werkt voor oprichting bouwassociatie volgens ideeën Gemeenschappelijk Grondbezit. Lijst links-extremistische personen (1939).
Adriaans, J. - Amsterdam. 2e Penningmeester Landelijk Comité I.A.M.V.
Adrichem, Hendrik van 15-11-1889 Schüttorf [Geboortedatum ook 3 november]. Enschede. Arbeider/ wever. Districtsecretaris V.V.S.U. Overijssel, later Hoofdbestuur V.V.S.U. Secretaris P.A.S. (1920). Secretaris afdeling V.V.S.U. (1933). Was met delegatie naar Sovjet-Unie. Lijst van links-extremistische personen (1939).
Afink, H. - Almelo. Kandidaat C.P. voor gemeenteraadverkiezing 1923.
Aggele, J. van 21-09-1900 Arnhem Hilversum. Vooraanstaand lid C.P. doch wordt niet meer vertrouwd.
Aggelen, Joh. van 01-07-1896 Amsterdam Hilversum. Kantoorbediende. Lid Landelijk Bestuur Comité 3e Internationale (oppositie C.P.). Lijst revolutionairen (1925).
Agter-Nekkers 14-11-1882 Heerenveen Zwolle. Penningmeester K.A.P.H.
Akelijen, F.H. van - Rotterdam. Voeger. Anarchist. Oprichter Ontwikkelingsclub voor Jongens. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927.
Akker, J.F. van d. 01-04-1891 Oss Sittard. Mijnwerker. Propagandist C.P. Sittard/ Amsterdam. Lijst revolutionairen (1925).
Akkerman, Chr. J. 29-12-1877 Nieuweschans Leiden. Kleermaker. Voorzitter afdeling Leiden der I.A.M.V. Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921. Congres I.A.M.V. (Den Haag 1921).
Albers, A. - Nijmegen. Penningmeester Landelijke Federatie Afdeling Transportarbeiders.
Alblas, T. 23-02-1880 Zevenhuizen Rotterdam. Vooraanstaand syndicalist.
Albrecht, J.H. 20-02-1879 Hamburg Amsterdam. Kuiper. Penningmeester C.P. afdeling Amsterdam (1921). Volgt Brommert eind 1924 op als secretaris-penningmeester I.A.H. Lijst revolutionairen (1925). Ex-bestuurslid C.P. Secretaris Landelijke Federatieve Meubelmakers Bond (1921). Penningmeester Steuncomité Rusland.
Aldenkamp, Hendrik Jan 10-01-1898 Enschede [Geboortejaar ook 1895]. Enschede. Deelnemer Rotes Grenztreffen Communistische Jeugd (Rheine 1929). Secretaris Meer Licht, loge Independ. Temple Order. Raadslid Enschede voor de C.P.H. (1931 tot 1939). Voorman in mantelorganisaties C.P.N. Lijst van links-extremistische personen (1939).
Aliman, P.S. 25-05-1898 Soms verward met Alimin Prawiradirdja. Utrecht/Cheribon. Lid Indonesisch Verbond. Spreekt voor de C.P. Schrijft in Tribune. April 1924 naar Indië vertrokken. Lijst revolutionairen (1925).
Alma, Peter 18-01-1886 Deli Amsterdam. Kunstschilder. Communist. Bezocht congres 3e Internationale te Moskou juni 1921. Bestuurslid Comité Hulp aan Rusland. Spreker tijdens de 1- mei viering te Amsterdam. Medewerker Klassenstrijd (1925). Tweede voorzitter van het Uitvoerend Comité van de I.A.H. (1926, 1928, 1932). Volgeling van Wijnkoop (1926). Geïnteresseerd in Internationaal Wereldcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932. Lid van de Wijnkoopgroep. Gehuwd met W. Willemse. Geboortedatum ook 18-1-1896. Lid presidium Protest Comité van Kunstenaars en Intellectuelen. Oprichter Bond van Kunstenaars ter Verdediging van kultureele rechten (1936). Lijst links-extremistische personen (1939).
Alma-Willemse, Wijbrecht (alias Takes, Brecht), zie ook Willemse, W. 17-06-1897 Haarlem Amsterdam/ Bussum. Onderwijzeres. Echtgenote van Petrus (Peter) Alma. Partijraad C.P.H. namens Vrouwen Propaganda Comité (1924). Vraagt paspoort aan (1927). Redactrice Vrouwenstrijd (1933). Secretaresse M.A.S. Lijst links-extremistische personen (1939). Spreekster op communistische vergaderingen onder naam Brecht Takes. Hoofdbestuurslid de Zaaier en mederedactrice de Voorbode. Communistische onderwijskracht. Redactie Vrouwenstrijd. Gehuwd met P. Alma. Secretaresse M.A.S.
Alphen, J.M.A. van - Den Haag. Partijbode C.P. maar geroyeerd wegens contributieschuld.
Altenau, J.P.M. 30-09-1889 Den Bosch [Geboortedatum ook 30-08-1889]. Amsterdam/ Den Haag. Sigarenmaker. Propagandist voor de C.P. Radencommunist. Lijst links-extremistische personen (1939).
Amand, G.A. (alias Baukier alias d' Armand alias Hainont-Amand) 29-02-1880 Amsterdam Staat in directe verbinding met het Russische gouvernement. Zou in Londen verblijven.
Amersfoort, Hendrik van 07-06-1892 Wageningen Wageningen. Communist. Penningmeester Revolutionaire Kring. Lijst van links-extremistische personen (1939).
Anceaux 26-09-1893 Rotterdam Rotterdam. Machinist. Lid Comité steun Rusland. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923.
Andresen, zie Sneevliet, H.J.F.M. - None
Angelenbeek, C.A.J. 30-03-1891 Amsterdam Amsterdam. Communist. Revolutionaire propagandist. Sectiehoofd der C.P. Lid Federatie Fabrieksarbeiders. Lijst links-extremistische personen (1939).
Angenent, C. 23-07-1900 Dordrecht Amsterdam. Anarchistisch spreker. Bij hem is de brochurehandel S.A.J.O. gevestigd.
Angenent, G. 19-06-1878 Vlissingen Amsterdam. Timmerman. 2e Voorzitter P.A.S. 1e Voorzitter Landelijke Federatie van Sociaal Anarchisten afdeling Amsterdam. Penningmeester Plaatselijk Comité tegen Witte Terreur en penningmeester Landelijk Comité idemocratische Voorzitter Plaats. Comité Nooit meer Oorlog beweging. Lijst revolutionairen (1925).
Ankersmit, Gerharda J.H. (Heleen) 20-10-1869 Deventer Amsterdam. Administratrice. Communiste. Penningmeester comité voorbereiding Volkscongres (1932). Administratie Links Richten (1933). Comité Steun Rusland. Internationaal correspondente Vrouwensecretariaat van de Communistische Internationale. Lijst links-extremistische personen (1939). Lid en penningmeester/secretaris Bond Revolutionaire Socialistische Intellectuelen (1920). Lid Comité steun Rusland. Internationaal correspondente Vrouwensecretariaat Communistische Internationale. Bezocht congres 3e Internationale te Amsterdam 1920. Medewerker Klassenstrijd (1925). Penningmeester Comité ter Voorbereiding van het Volkscongres 1932. Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932.
Antonisse, Johan 03-02-1900 Haarlem [Geboortedatum ook 8 februari]. Haarlem. Schilder. Propagandist C.P. Later N.S.B. Lijst links-extremistische personen (1939).
Arbous, G.J. 20-04-1876 Amsterdam. Acteur. Lid Bond Socialistische Intellectuelen. Lid C.P. Treedt op voor revolutionaire verenigingen (1927).
Arends, P. 25-07-1887 Ermelo Haarlem. Timmerman. Commissaris Haarlemse Bouwassociatie.
Aret, J. 02-06-1875 Utrecht Utrecht. Was penningmeester afdeling C.P. der Post en Tel.
Arkens, H. van 23-01-1875 Franeker Amsterdam. Werkman. Penningmeester afdeling C.P.H. (1927). Sectiehoofd C.P. Buurt Y.Y. Tribunebrigade. Sectiehoofd Cellenbouw.
Arnold, J.F. 09-11-1875 Rotterdam Rotterdam. Vooraanstaand syndicalist.
Arnolds, W. 07-03-1874 Rotterdam Rotterdam. Anarchist. Geïnteresseerde in de Ferrerschool.
As, P. van 25-01-1899 Rotterdam Rotterdam. Vooraanstaand anarchist. Lijst revolutionairen (1925).
Asperen, Johanna Maria van 20-05-1902 Den Haag Den Haag/ Haarlem. Anarchiste. In 1922 2e secretaris I.A.M.V. Lijst links-extremistische personen (1939).
Asselt-de Pagter, J.C. van - Soest. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Administratieadres De Vrije Communist. In 1926 secretaresse afdeling I.A.M.V.
Aukes, P. - Beerta. Postbode. Revolutionair leider.
Aupers, G.J.A. 05-02-1890 Amsterdam Haarlem. Metselaar. Communist. 2e Secretaris Haarlemse Bouwassociatie. Lijst links-extremistische personen (1939).
Baan, ds. L. de - Oenkerk/Drachtstercompagnie. Hervormd predikant (1927). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Revolutionair spreker. Medewerker Wereldorde, orgaan der Arsolraad. Comité voor Indische bannelingen (1927).
Baan-v.d. Wiele, J. de - Drachtstercompagnie/ Oenkerk. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Secretaris C.P. afdeling Trijnwolde, aangesloten bij I.A.M.V.
Baard, J. - Vlissingen. Lid gemeenteraad voor de Socialistische Partij.
Baarda, S. 31-03-1879 Leeuwarden Amsterdam. Conducteur Gemeentetram. Penningmeester afdeling Amsterdam Nederlandse Federatie Personeel Openbare Dienst. Lid Algemene Raad N.A.S.
Baars, Abr. 22-11-1885 Haarlem Haarlem. Smid/ uurwerker. Communist. Anti-militarist. Bezocht congres C.P. Groningen november 1921. Lijst links-extremistische personen (1939).
Baars, ir. Asser (alias Dammron) 20-04-1892 Amsterdam Soerabaja/Bilthoven. Ingenieur/Onderwijzer. Ontslagen wegens opruiing etc. Communist. Leiding kantoor Komintern te Amsterdam (1920). Voorman Indische Sociaal-democratische Beweging, betrokken bij oprichting Communistische Partij Indonesië. Werkzaam te Geldermalsum. echtgenote van Onok Sawinak. Kandidaat verkiezing Tweede Kamer voor de C.P.H. (1928). Schrijft in N.R.C. over Rusland (1928). Uit Indië verwijderd (1921).
Baars, Johannes Petrus 18-06-1892 Doesburg Amsterdam. Transportarbeider. Sectiehoofd C.P. Overkant Y. Bestuurslid W.A.C. en commissaris Federatie Werkers Metaalindustrie. Lijst links-extremistische personen (1939).
Baarsgast, G.A. 18-03-1879 Gorinchem Gorinchem. Revolutionair propagandist.
Baay, C. 30-05-1904 Haarlem Haarlem. Vaart op de grote vaart. Propagandist antimilitarisme.
Bahnert, D.J. (alias Puck) 23-04-1900 Rotterdam Rotterdam. In dienst bij 13 R.I. Bood voor de C.P. wapenen en munitie te koop aan.
Baidenmann, A.M. 21-03-1898 Rotterdam Rotterdam. Bewaarschoolonderwijzeres. Penningmeester afdeling Rotterdam De Zaaier.
Baisse, J.Th. 30-05-1878 Nijmegen. Propagandist en leider Revolutionaire Partij. Bij hem is secretariaat I.A.M.V.
Baisse, P.M. 29-11-1876 Nijmegen. Propagandist en leider Revolutionaire Partij. Bij hem is secretariaat I.A.M.V.
Bakels, A. - Amsterdam. Lid Uitvoerend Comité S.A.V.
Bakema, D. - Zeist. Secretaris afdeling I.A.M.V.
Bakhuis, H. 02-01-1858 Leiden Rotterdam. Courantenloper. Sociaal Anarchist. Secretaris fonds Domela Nieuwenhuis.
Bakker, C. - Den Haag. Penningmeester groep Rond de Vrije Socialist.
Bakker, ds. Derk 26-09-1889 Medemblik Veendam/ Akersloot/ Drachten (Smallingerland). Anti-militarist. Aangesloten bij Rel. Socialistisch Verbond. Propageert onder de jeugd. Lijst links-extremistische personen (1939).
Bakker, H.J. 17-04-1874 Zaltbommel Rotterdam. Propagandist (geen lid) der C.P. Lijst revolutionairen (1925).
Bakker, J. (3) 27-03-1862 Assendelft Zaandam. Agent De Vrije Socialist. Lijst Nederlandse revolutionairen (1924). Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1939). Lijst links-extremistische personen (1939).
Bakker, K.W. - Giethoorn. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923.
Bakker, Kl. 26-01-1888 Finsterwolde. Kandidaat Hongerlijderspartij gemeenteraad 1923.
Bal, A. 12-12-1885 Rotterdam Rotterdam. Propagandist der C.P.
Balree - Utrecht. Spreker op vergaderingen I.A.M.V. voor actie H. Groenendaal.
Balster, E. 17-07-1880 Amsterdam Amsterdam. Sigarenmaker. 2e Penningmeester P.A.S. Commissaris Nederlandse Federatie van Sigarenmakers. Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921.
Balt, H. - Nijmegen. Secretaris afdeling Landelijke Federatie Bouwvakarbeiders. In 1925 als zodanig afgetreden. Lijst revolutionairen (1925).
Bankersen-Boot, E. - Noord- en Zuid-Scharwoude. Leider anti-Oranje kinderfeest van de Vrije Socialisten.
Bannink, Hendrik 20-11-1864 Hengelo Lochem. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Distributie De Tribune (1934). Lijst links-extremistische personen (1939).
Barmentho, Jac. 30-04-1896 Nieuwer Amstel Amsterdam. Metaalbewerkers. 2e Secretaris Nederlandse Federatie Personeel Openbare Dienst afdeling Amsterdam, onderafdeling Reserve arbeiders.
Barneveld, J.J. 19-02-1904 Utrecht Utrecht. Schilder. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Propagandist voor Vrije Jeugd Verbond.
Bastiaanse, H.J. 08-12-1871 Utrecht Utrecht. Schilder. Gemeenteraadslid C.P. Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937).
Bastiaanse, H.J. (2) 15-10-1896 Utrecht Utrecht. Elektricien. Communist.Comité voor de Derde Internationale (1923). Secretaris afdeling C.P. Distributie De Tribune (1934). Secretaris Plaatselijk Comité Steun Rusland. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten (1923, 1939). Leider Utrecht Landelijke Werkl. Organisatie der C.P.H. (1935). Veroordeeld wegens verspreiding soldatenkrant Het Pantser (1929). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Gemeenteraad (1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Battermann, L.J. 23-03-1861 Zwolle Zwolle. Chef Magazijnmeester N.S. Secretaris Revolutionair Socialistisch Comité.
Bavel, J.J. van 31-12-1877 Laeken Den Haag. Assistent apotheker. Commissaris Vrijdenkersvereniging de Dageraad.
Bax, C.F. - Den Haag. Penningmeester fonds 10-jarig bestaan Ontspanningsschool.
Bazuin, Jan 04-04-1887 Groningen Groningen. Trambestuurder. Communist. Bestuurslid afdeling Groningen Nederlandse Federatie Personeel Openbare Dienst Bezocht congres C.P. november 1921. Lijst van links-extremistische personen (1939).
Becker, P.J. (Piet) 04-08-1899 Haarlem Gouda/Amersfoort. Onderwijzer. Anti-militarist en revolutionair propagandist. Communist. Dienstweigeraar. In april 1923 veroordeeld tot 4 maanden. Later nog eens ingesloten voor tweede weigering.
Beckers, J.J. 22-06-1887 Vaals Vaals. Vooraanstaand communist. Lijst revolutionairen (1925).
Beek, H. Th. van 01-07-1882 Amsterdam Amsterdam. Opperman. Secretaris verg. courantenbezorgers (N.A.S.) Lid Federatie Sociaal Anarchisten.
Beek, J. Chr. van 04-05-1887 Amsterdam Amsterdam. Stukadoor. Voormalig secretaris Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders, onderafdeling Stukadoors afdeling Amsterdam.
Beek, W. 10-09-1901 Amsterdam Amsterdam. Anarchistisch spreker. Secretaris Domela Nieuwenhuis-Fonds.
Beekman, B. - Lonneker. Voorzitter Onafhankelijke Bouwvakorganisatie.
Beekman, H. - Amsterdam. Secretaris Bootwerkersvereniging Recht en Plicht.
Beeldman, D. 16-12-1886 Bergen Bergen (Noord-Holland). Anti-militaristisch propagandist (1921). Secretaris afdeling Bergen der I.A.M.V. Lijst links-extremistische personen (1939).
Beemdenlust, Christiaan van 28-10-1890 Amsterdam Amsterdam. Venter/ broodbezorger. Communist. N.A.S. (1919). Ex-voorzitter W.A.C. en Anti-oorlogscomité. 1e Voorzitter Buurtvereniging. Jordaan. Bestuurslid Landelijke Federatie Fabrieksarbeiders (1e voorzitter). Lid landelijk bureau werklozenvraagstuk. Voorzitter afdeling O.W.O. (1937). Lijst links-extremistische personen (1939).
Beentjes, Petrus Gerardus 21-01-1894 Den Haag Den Haag. Geldophaler/gemeenteambtenaar. Anarchist en anti-militarist. Secretaris afdeling I.A.M.V. In 1925 afgetreden als secretaris. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Lijst revolutionairen (1925). Verzorgt rubriek Dienstweigeraars in De Wapens Neder (1932). Lijst links-extremistische personen (1939). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Brochuredepothouder I.A.M.V. (1929).
Behagel, J.F. 14-03-1884 Den Haag Rotterdam. Los werkman. Schrijft artikelen in de Vrije Socialist.
Volgende 100 resultaten >>

Twitter Facebook Linkedin copyright en citeren