ZoekHulp

 
English | Nederlands

Hulp bij het zoeken

Snel zoeken

Hier zoekt men met een term op alle belangrijke velden uit de database. Dit geeft de meeste resultaten. Combinaties van termen zijn niet mogelijk. Wel kan men de zoekaktie tot een aantal velden beperken. Standaard wordt gezocht met 'zoekterm*'. Dan zoekt men op alle letters achter een term. Bij trefwoorden bijvoorbeeld zoekt men met "arbeid" naar zowel "arbeiders" als "arbeidersbeweging". Op instantie, titel en persoon wordt echter gezocht volgens het patroon '*zoekterm*'. Vult men 'woud' in dan zoekt men ook de persoon 'Aarts-van der Woude, Grietje'.

Geavanceerd zoeken

Zoeken werkt standaard met 'zoekterm*' Dan zoekt men op alle letters achter een term. Met "bur" vindt men zowel "buren" als "burgemeester". Alleen bij titel, instanties en bijzonderheden zoekt het systeem met: '*zoekterm*'. Dan zoekt men op alle letters voor en achter een term. Met "haven" vindt men "Waalhaven", maar ook "Amsterdams havenarbeiders staken".

Combinaties van verschillende zoekvelden zijn mogelijk. Standaard wordt dan met de aangegeven AND operator gezocht. Hierbij kan ook een NOT operator gebruikt worden.

Het is ook mogelijk op twee termen in een veld te zoeken. Dan wordt gezocht naar het voorkomen van de twee termen in een document. Schrijf 'and' tussen de twee termen. Dit geldt voor personen, trefwoorden, instanties. In titel zoekt men naar twee woorden uit de titel met 'and' of naar termen die op elkaar volgen door die twee achter elkaar in te voeren. 'communisme and duitsland' levert dezelfde resultaten op als 'communisme in duitsland'.

Zoeken in de lijsten

In de meeste lijsten kan men ook zoeken. In de titel-, persoons- en instantielijsten zoekt men namen volgens het patroon '*zoekterm*'. In de personenlijst bestaan meer zoekmogelijkheden. Bij de optie 'in alle velden' kan men zoektermen met 'and' combineren. Jaren, namen, alle velden van de personenlijst zijn hier zoekbaar. Bij geboortedatum worden speciale velden getoond die zoeken op data en naar een periode mogelijk maken. Om hen die tussen april 1899 en augustus 1899 geboren zijn te zoeken vult men 1 april 1899 en 1 augustus 1899 in. Zie voor alle mogelijkheden de zoektip in het 'Geavanceerd zoeken scherm'.