inleiding

 
English | Nederlands

Onderzochte archieven

NB.

- Verschillende van de hieronder opgenomen archieven zijn inmiddels overgedragen aan het Nationaal Archief in het bijzonder het Centraal Archieven Depot van het ministerie van Defensie en retroacta berustend bij de Binnenlandse Veiligheids Dienst. Enkele hieruit afkomstige documenten die voor opname in de databank waren gekopieerd, bleken na deze overdracht niet meer te traceren.

- Bij de C.I.-documenten zijn in vele gevallen bijlagen opgenomen (waarvan de gegevens ook in de database zijn verwerkt), afkomstig van andere instanties dan de C.I. Deze bijlagen zijn vaak uit meerder vindplaatsen afkomstig. De documentatie is echter om technische redenen bij de invoer als één geheel behandeld: er is niet aangegeven welk deel van de stukken uit welke van de genoemde vindplaatsen afkomstig is.

 

Nationaal Archief, Den Haag

2.02.05.02. Ministerraad 1823-1960

2.04.26.01 Ministerie van Binnenlandse Zaken, Kabinetsarchief 1918 t/m 1935, 1

2.04.26.02 Ministerie van Binnenlandse Zaken, Kabinetsarchief 1936 t/m 1940, supplement 1995

2.04.26.02 Ministerie van Binnenlandse Zaken, Kabinetsarchief 1918 t/m 1935, 2

2.04.53.03 Inspecteur der Burgerwachten

2.04.53.21 Collectie-De Meijer

2.05.21 Ministerie van Buitenlandse Zaken (1836-) 1919-1940, A-dossiers

2.08.05.02 Ministerie van Financiën, Geheim verbaal-archief 1918 t/m 1935

2.09.22 Ministerie van Justitite, Geheim chronologisch archief oktober 1918 t/m december 1939

2.09.45 Rijksvreemdelingendienst en Grensbewaking, 1920-1940

2.10.36.051 Ministerie van Koloniën, Geheim verbaal-archief 1918 t/m/ 1940

2.13.16 Hoofdkwartier Veldleger

2.13.17 Hoofdkwartier Veldleger II

2.13.44 Koninklijke Marechaussee, 1841-1941

2.13.70 Generale Staf (Algemeen Hoofdkwartier), 1914-1940

2.14.20 Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Kabinetsarchief 1918-1940

2.16.29 P.T.T.

2.16.49 Kabinetsarchief Directie van de Waterstaat, 1930-1950

2.21.244 Ruijs de Beerenbrouck

--- Overgedragen archivalia Binnenlandse Veiligheids Dienst (zonder bekende collocatie)

 

Centraal Archieven Depot Ministerie van Defensie, Den Haag

Algemeen Hoofdkwartier/Generale Staf, sectie III

 

Ministerie van Justitie, Den Haag

Centraal Archief

 

Archief De Nederlandsche Bank, Amsterdam

1.752.000.000.01 7 ha 1.7/36

1.752.000.000.01 8 ha 1.7/36

1.752.000.000.01 8 ha 1.7/38

1.752.000.000.01 16 ha 1.7/38

1.752.000.000.01 17 ha 1.7/38

1.752.000.000.01 18 ha 1.7/38

1.752.000.000.01 19 ha 1.7/38

1.752.000.000.01 20 ha 1.7/38

1.752.000.000.01 22 ha 1.7/39

1.752.000.000.01 23 ha 1.7/39

1.752.000.000.01 35 ha 1.7/41

 

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Archief P.J.M. Aalberse

 

Historisch Documentatiecentrum voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme, Amsterdam

Collectie Colijn, nrs. 54, 60, 63

 

Rijksarchief in Fryslân, Leeuwarden

Commissaris der Koningin, 1923-1961