inleiding

 
English | Nederlands

Suggesties voor verder archiefonderzoek

Voor de databank van C.I.-rapporten zijn (vrijwel) uitsluitend archieven op nationaal niveau geraadpleegd. Daarmee zijn de mogelijkheden tot het traceren van C.I.-rapportage of daaraan verwante documenten niet uitgeput.

Uit de lijst van "afnemers" van de rapportage blijkt dat vele daarvan zich bevonden op regionaal, provinciaal of lokaal niveau. Het gaat daarbij voornamelijk om de archieven van de procureurs-generaal bij de Gerechtshoven, de kabinetsarchieven van de commissarissen der koningin, de archieven van burgemeesters en gemeentepolitie-diensten.

Daarnaast is er materiaal van overheidsinstanties dat weliswaar geen C.I.-rapportage is, maar daar wel nauw bij aansluit. Te denken valt aan stukken van het ministerie van Justitie, Binnenlandse Zaken en Defensie.

Ten slotte is er natuurlijk het materiaal van de door de C.I. bestudeerde organisaties en personen, vooral bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, beide te Amsterdam. Het IISG bewaart vele archieven van vooral linkse en pacifistische groeperingen en personen, in het NIOD vindt men onder meer collecties van de N.S.B. en andere fascistische of nationaal-socialistische groepen.Het Rijksarchief in Noord-Brabant (Den Bosch) heeft de archieven van Zwart en Nationaal Front en van enkele fascistische voormannen.