inleiding

 
English | Nederlands

Literatuurverwijzing

P. Brijnen van Houten en J.G. Kikkert, Brandwacht in de coulissen. Een kwart eeuw geheime diensten (Houten, 1988)

I. Cornelissen, De GPOe op de Overtoom. Spionnen voor Moskou 1920-1940 (Amsterdam, 1989)

Dagboek van C.A. van Woelderen [ongepubliceerd; berust in het Algemeen Rijksarchief/Nationaal Archief, 2.04.53.21, Collectie-De Meijer]

D. Engelen, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (Den Haag, 1995)

D. Engelen, De militaire inlichtingendiensten. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van de overheid op het gebied van militaire inlichtingendiensten, 1945-1999 (Den Haag, 1999)

D. Engelen, De Militaire Inlichtingendienst 1914-2000 (Den Haag, 2000)

D. Engelen, "De stille kracht van sectie stiekem. De rapportage van de Centrale Inlichtingendienst", in: S.C. Derks (red.), Nederland in de wereld. Opstellen bij honderd jaar Rijks Geschiedkundige Publicatiën (Den Haag/Amsterdam, 2002), 381-394

H.A.C. Fabius, "De Inlichtingendienst bij den Generalen Staf", Militaire Spectator 90 (1921), no. 8, 397-408

H.A.C. Fabius, "De Inlichtingendienst bij den Generalen Staf", Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 1937, afl. 3/4

C. Fijnaut, Opdat de macht een toevlucht zij? Een historische studie naar het politieapparaat als een politieke instelling, 2 dln. (Antwerpen, 1979)

C. Fijnaut en W. Vos, Bibliografie van de politie in Nederland, 1813-1988, met inbegrip van Nederlands-Indië en de Nederlandse Antillen (Lochem, 1992)

B. de Graaff, "De Centrale Inlichtendienst en de CPH/CPN (1919-1940)", in: M. Schrevel en G. Voerman (red.), De communistische erfenis. Bibliografie en bronnen betreffende de CPN (Amsterdam, 1997), 97-112

B. de Graaff, "Trefpunt Venlo: Amerikaans-Belgisch-Brits-Frans-Nederlandse spionagesamenwerking ten aanzien van nazi-Duitsland in 1939", Mededelingen van de Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf 15 (1993), 105-142

B. Hoogenboom, 'The mining police: Dutch private security in historical perspective', in: Ph. Robert en C. Emsley (red.), Geschichte und Soziologie des Verbrechens (Pfaffenweiler, 1991), 85-100

L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, delen I, V, XIa (Den Haag, 1969-1984)

F.A.C. Kluiters, De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Den Haag, 1993)

M. de Meijer, Geheime Dienst in Nederland 1912-1947, ['s-Gravenhage 1968] (vertrouwelijk en ongepubliceerd; berust in het Alegmeen Rijksarchief, 2.04.53.21 Collectie-De Meijer)

H.A. Poeze, "Political intelligence in the Netherlands Indies", in: R. Cribb (red.), The late colonial state in Indonesia. Political and economic foundations of the Netherlands Indies 1880-1942 (Leiden, 1994), 229-245

H.A. Poeze, Politiek-politioneele overzichten van Nederlandsch-Indië. Bronnenpublikatie, 4 dln. (Den Haag, 1982-1994)

H.J. Scheffer, November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging (Utrecht, 1984)

Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek van de Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945, deel II (Den Haag, 1949)

H.W. van Woelderen, Woelwater. Een leven van herinnering. C.A. van Woelderen, burgemeester van Vlissingen 1919-1945 (Vlissingen, 1994)

A. Wolting, "De eerste jaren van de Militaire Inlichtingendienst (GS III, 1914-1917)", Militaire Spectator 134 (1965), no. 12, 566-571

A. Wolting, "Uit het dagboek van Kapitein van Woelderen, GS III", Militaire Spectator 135 (1966), no. 1, 32-35

A. Wolting, "De Novemberdagen van 1918. De rol van de Nederlandse Inlichtingendienst", Ons Leger 50 (1966), no. 9, 10-15