Codicologische beschrijving

 
English | Nederlands

AGH 317 – Klein register Amstelland-Waterland – AW-K

LRK 6a-b – Van Riemsdijk 13a-b – Kruisheer p. 97-99

Perkament, van matige tot slechte kwaliteit, ca. 30 x ca. 20-21 cm.

19 bladen, gefolieerd I-XIX (14e-eeuwse hand). Hiervan onbeschreven f. 3v onder, 7r boven, 14v onder-15v, 17v onder, 19r onder-19v.

In het register zijn de ingeschreven teksten door moderne hand (19e-20e eeuw) genummerd 485-633. Twee 16e-eeuwse handen hebben in het begin van het register (f. 1-5) enkele oorkonden voorzien van een opschrift.

Katernopbouw: [i]-[ii] + I(1-3 + kim) + II(4-11) + III(12-17) + 18 + 19 + [iii] + [iv].

F. [i]-[ii] en [iii]-[iv] zijn papieren schutbladen.

De band en de schutbladen [i]-[iv] zijn niet middeleeuws. Op de rug het opschrift (19e eeuw) 1316 tot 1337 Amstelland en Waterland EL 6 Cas C (boven) en 6 (onder). Rechtsboven op de band Ch.B.(?). Op f. [i]r het opschrift (19e eeuw): Cas C. / Amstelreland ende Waterland / Noch in Henegouwe. / Inventaris van Cornelis Oem. Folio 6.

Liniëring:

f. 1r-3v: doorgetrokken schrijflijnen (deels zeer vaag), de marges afgelijnd met doorgetrokken enkele lijnen (patroon H]).

f. 4r-10r: afgelijnde marges links, rechts en boven (patroon J); soms (f. 4r, 5r, 10r) mogelijk zonder bovenmarge (patroon L); eenmaal (f. 7v) met getrokken ondermarge (patroon M); soms (f. 4v, 7r, 9r, 9v) helemaal geen liniëring te zien.

f. 10v-17v: als f. 1-3 patroon H, met krijt getrokken; de rechterkantlijn is niet altijd zichtbaar (f. 12r, 13r, 13v, 14r, 15r) (patroon U); prikkings in de zijmarges.

f. 18r-19v: niet.

Prikkings ontbreken op f. 5-9 en 17-19.

Inhoud:

katern folia inhoud hand(en) tijd van ontstaan
Register Amstelland      
I f. 1r-3v 1317 okt.-1323 aug. 3D wrs. 1336 mrt.-ca. 1340
  nrs. 485-500 (met retroacta)   naar AW-G
         
II- f. 4r-17v 1324 apr.- 1336 sept. versch. gelijktijdig, retroacta
III nrs. 501-623 (met retroacta)    
         
Register Waterland      
  f. 18r-18v 1324 sept.-1331 juli versch. gelijktijdig
  nrs. 624-630      
         
  f. 19r 1331 juli-1333 mei versch. gelijktijdig
  nrs. 631-633      

Opbouw van het register: AW-K bestaat uit twee registers: Amstelland (f. 1-17) en Waterland (f. 18-19), die waarschijnlijk al vroeg samen zijn ingebonden (zie AW-G).

Het eerste deel van het register Amstelland (katern I) is een kopie van de tussen oktober 1317 en augustus 1323 bijgehouden primaire registratie die verloren is gegaan. Deze kopie, pas in de tweede helft van de jaren ’30 door 3D vervaardigd zonder enige zichtbare breuk, is waarschijnlijk afgeschreven van de oudere kopie AW-G, aangezien hier niets te bespeuren is van de samenstelling van die verloren registratie in drie afzonderlijke delen, die in AW-G wél zichtbaar is (zie aldaar). In het tweede deel van dit AW-K (katernen II-III) staat de primaire registratie van april 1324 tot september 1336. Het is onduidelijk waarom daarbij midden in katern III tweeëneenhalve bladzijde onbeschreven zijn gelaten (14v onder-15v). De reden is mogelijk gelegen in het feit dat de registratie van Amstelland hier enige tijd onderbroken is geweest; de laatste oorkonde vóór deze onderbreking is van 22 oktober 1334, de eerste erna van 7 juli 1336. In het van AW-K gekopieerde duplicaat AW-G is op dezelfde plaats eveneens een ruimte opengehouden, die in een latere periode deels werd gevuld met alsnog toegevoegde oorkonden.

Het register Waterland bestaat uit de twee losse bladen f. 18 en 19. Op f. 18r zijn vijf oorkonden geregistreerd van september 1324 tot juli 1331. Blijkbaar is het blad gelijktijdig ook benut voor andere zaken, want op f. 18v staat een oorkonde uit oktober 1324 betreffende een Zeeuwse aangelegenheid (nr. AW 149, die dan ook in het register Zeeland opnieuw is ingeschreven), gevolgd door een Waterlandse oorkonde uit juni 1326. Het blad 19 sluit direct aan bij f. 18r, met drie oorkonden uit juli 1331 tot mei 1333.