Codicologische beschrijving

 
English | Nederlands

AGH 575 – Klein register Brabant – BR-K

EL 18 – LRK 16 – Van Riemsdijk 18 – Kruisheer p. 104-105

Perkament, van middelmatige tot slechte kwaliteit, ca. 30 x ca. 21 cm. Tekstverlies is opgetreden op f. 1-5 vanwege gaten ten gevolge muizenvraat, op f. 5-9 vanwege gaten en vervaagde inkt ten gevolge van vochtinwerking.

9 bladen, gefolieerd I-IX (contemporaine hand). Hiervan onbeschreven zijn f. 5r onderaan, f. 5v, en f. 9v onderaan.

In het register zijn de ingeschreven teksten door een moderne hand met potlood genummerd 1-34.

Katernopbouw: [i] + [ii] + + I(1-9; 5 is een ingenaaid extra blad van iets kleinere afmetingen) + [iii] + [iv].

Folia [i]-[ii] en [iii]-[iv] zijn de papieren schutbladen, f. 31 is een afzonderlijk perkamenten blad.

De band en de schutbladen [i]-[ii] en [iii]-[iv] zijn niet-contemporain. Op de rug van de band (19e eeuw, evanals de notities op f. [i]): 1316 / tot / 1337 / Bra- / band / EL / 19. Op f. [i]r het opschrift: Brabant: Noch in Henegouwen / Inventaris van Cornelis Oem Folio 7 vso.

Liniëring:

f. 1r-4v: zijmarges enkelvoudig afgelijnd met doorgetrokken lijnen, schrijflijnen doorlopend (patroon H); loodstift, vaag, soms geheel onzichtbaar. Prikkings in de zijmarges.

f. 5r-5v: zijmarges en boven- en ondermarge met loodstift afgelijnd met doorlopende dubbele streep; vier horizontale doorlopende enkele strepen op een onderlinge afstand van ca. 4 à 5 cm (patroon SS); geen prikkings.

f. 6r-9v: geen liniëring, afgezien van een enkele afgelijnde rechtermarge (enkele streep, patroon DX) op f. 6r (loodstift).

Inhoud:

katern folia inhoud hand(en) tijd van ontstaan
f. 1r-5r 1319 okt.-1324 mei 3D wrs. 1336 mrt.-ca. 1340 mrt.
nrs. 1-21 (met retroactum)   naar BR-G
I        
f. 6r-9v 1324 jan.-1333 apr. versch. gelijktijdig
nrs. 22-34      

Dat het eerste deel van het register BR-K inderdaad is afgeschreven van BR-G, blijkt bijv. in nr. BR 8, een (onvolledige) Franse tekst die door beide kopiisten blijkbaar slecht begrepen werd, waarin het woord cele in het grote register, waarin de letters ce onduidelijk geschreven zijn, in het kleine register werd gelezen als het niet-bestaande vle. Andere voorbeelden: in het grote register staat het woord sencient ('s'ensieut'), met de c gecorrigeerd uit een onder de lijn dalende stok, hetgeen in het kleine register is geïnterpreteerd als senpent; en het woord roy in het grote register, met een onduidelijk gecorrigeerde eerste letter, werd voi in het kleine register. In deze tekst schreef de kopiist van het kleine register ook corrupte vormen uit het grote register klakkeloos over, zoals s'onmes acordert' (voor sommes acordeit), of het in tweeën gehakte woord premie rement.