Codicologische beschrijving

 
English | Nederlands

AGH 645 – Groot register Duitsland-Engeland – DE-G

EL 40 – LRK 39a – Van Riemsdijk 20a – Kruisheer p. 107-108

Perkament, van middelmatige kwaliteit, ca. 37,5 x ca. 28 cm.

17 bladen, gefolieerd 1-17 (contemporaine hand). Hiervan zijn onbeschreven f. 5v onder, 8v onder, 17r onder-17v.

In het register zijn de ingeschreven teksten door een contemporaine hand genummerd met romeinse cijfers I-CI. Een 15e-eeuwse hand heeft de meeste oorkonden voorzien van een opschrift.

Katernopbouw: [i] + [ii] + I(1-9; 8 ingenaaid extra blad) + II(10-17) + [iii] + [iv].

In het eerste katern betreft f. 8 een ingenaaid kleiner formaat blad (18,5 x 17,5 cm). Folia [i]-[ii] en [iii]-[iv] zijn de papieren schutbladen.

De band en de schutbladen [i]-[ii] en [iii]-[iv] zijn niet-contemporain. Rechtsboven op de band de aantekening Ch. B. (19e eeuw, evenals de notities op de rug en op f. [i]); op de rug: 1316 / tot / 1337 / EL 40 / Cas C. Op f. [i]r het opschrift: EL 40 – Cas: C. / Comitis Wilhelmi in Henegouwe / Alemainge / Inventaris van Cornelis Oem: Folio 12.

Liniëring:

f. 1r-9v: liniëring met krijt, zijmarges enkelvoudig afgelijnd met doorgetrokken lijnen, schrijflijnen doorlopend (patroon H); prikkings in de bladrand voor de liniëring, alsmede in boven en ondermarges voor de kantlijnen (hier dubbele gaatjes). De tekst begint op de tweede lijn; de eerste is soms met wat meer tussenruimte getrokken dan de overige schrijflijnen. Het ingevoegde blad f. 8 heeft geen liniëring.

f. 10r-17r: hetzelfde patroon H, nu getrokken met loodstift, en op veel bladzijden vrijwel onzichtbaar. Geen prikkings.

Inhoud:

katern folia inhoud hand(en) tijd van ontstaan
Register Duitsland      
  f. 1r-5v 1319 jan.-1320 mrt. 3B1 ws. 1325 aug. 1-1331 juli 23
  nrs. 1-14 (met retroacta)   naar verloren register [A]
         
  f. 6r-15r 1322 juni-1335 feb. 3R ws. vóór 1336 mrt. 14
I-II nrs. 13-84     naar verloren register [A]
  (toevoeging: nr. 55)   3D ws. 1336 mrt.-ca. 1340 mrt.)
         
  f. 8r-8v 1325 nov.-dec. 3Q ws. 1336 mrt. 14-c. 1340 mrt.
  nrs. 32-33     naar onbekend voorbeeld
         
Register Engeland      
  f. 15r-17r 1325 sept.-1326 sept. 3R 1326 sept. 12- ws. vóór 1336 mrt. 14
  nrs. 85-99 begin     naar verloren register [B]
         
II f. 17r 1326 sept. 3D ws. 1336 mrt.-ca. 1340 mrt.
  nrs. 99-100     naar verloren register [B]
         
  f. 17r 1326 sept. 3Q ws. 1336 mrt. 14-c. 1340 mrt.
  nr. 101     naar onbekend voorbeeld

Uit de opbouw van dit grote duplicaatregister Duitsland-Engeland kan men opmaken dat de verloren primaire registratie heeft bestaan uit twee afzonderlijke registers, een voor Duitsland [A] en een voor Engeland [B], die vóór 1336 waarschijnlijk al waren samengevoegd, gezien het feit dat in het duplicaat bij de overgang van de een naar de ander zonder onderbreking is doorgeschreven, met interlineaire toevoeging door de scribent van het opschrift Engheland.

Het primaire register Duitsland [A] heeft waarschijnlijk bestaan uit twee in 1325-1331 nog los liggende katerns, het eerste met de nrs. 1-14 en het tweede met de nrs. 15-84, met uitzondering van nrs. 32-33, die op een ingeschoven blaadje staan.

Het primaire register Engeland [B], met de nrs. 85-100 slechts bestaande uit oorkonden uit najaar 1325-najaar 1326, zal wel een enkel katern hebben beslagen. Merkwaardig is dat hand 3R midden in nr. 99 ophield met de arbeid, waarna 3D de tekst heeft voltooid en nog een oorkonde heeft toegevoegd (nr. 100). Aangezien nrs. 86-100 alle dezelfde zaak betreffen, die hele reeks toch wel in het verloren register hebben gestaan. Het door hand 3Q toegevoegde nr. 101, hoewel inhoudelijk met de voorafgaande oorkonden samenhangend, is vermoedelijk uit andere bron gekomen.