Codicologische beschrijving

 
English | Nederlands

AGH 620 – Groot register Gelre – GE-G

EL 30 – LRK 28 – Van Riemsdijk 19 – Kruisheer p. 106

Perkament, van middelmatige kwaliteit, ca. 37,5 x ca. 28 cm.

12 bladen, gefolieerd 1-12 (contemporaine hand). Hiervan is onbeschreven f. 12r onder; op f. 7v is tussen nrs. 16 en 17 is een brede spatie gelaten.

In het register zijn de ingeschreven teksten door een contemporaine hand genummerd met romeinse cijfers I-CI. Een 15e-eeuwse hand heeft de meeste oorkonden voorzien van een opschrift.

Katernopbouw: [i] + [ii] + I(1-8) + II(9-12) + [iii] + [iv].

Folia [i]-[ii] en [iii]-[iv] zijn de papieren schutbladen.

De band en de schutbladen [i]-[ii] en [iii]-[iv] zijn niet-contemporain. Op de rug: 1316 / tot / 1337 / EL 30 / Cas C (19e eeuw, evenals de notitie op f. [i]); op f. [i]r het opschrift: EL 30. Cas: C. / Comitis Wilhelmi in Henegouwe / Noch: Gelre / Inventaris van Cornelis Oem: Folio 10 vso.

Liniëring:

f. 1r-8r: liniëring met krijt, zijmarges enkelvoudig afgelijnd met doorgetrokken lijnen, schrijflijnen doorlopend (patroon H); prikkings in de bladrand voor de liniëring. De tekst begint op de tweede lijn.

f. 8v: als voor, maar de zijmarges dubbel getrokken (patroon D); de prikkings van die dubbele lijnen vlak boven en onder de tekst.

f. 9r-12r: prikkings in de buitenmarges, maar geen liniëring zichtbaar. Wel dubbele aflijning van zowel de boven- en ondermarge als van de zijmarges (patroon KK), in loodstift; prikkings op de snijpunten van die lijnen, alsmede in de buitenmarges ter indicatie van de horizontale lijnen.

f. 12v: geen liniëring.

Inhoud:

katern folia inhoud hand(en) tijd van ontstaan
f. 1r-7v 1319 aug.-1321 nov. 3B1 ws. 1325 aug. 1-1331 juli 23
nrs. 1-16     naar verloren register [A]
I        
f. 7v-8r 1322 apr.-juni. 3B2 ws. 1325 aug. 1-1331 juli 23
nrs. 17-19     naar verloren register [A]
         
I-II f. 8r-12r 1324 feb.-1335 mrt. 3L ws. 1336 mrt. 14-c. 1340 mrt.
nrs. 20-53 (met retroacta)   naar verloren register [A]
         
II f. 12v 1344 dec. onbek. ca. midden 14e eeuw
  nrs. 54-58     ws. naar registratie Willem IV

De wisseling van hand op f. 7v, gepaard gaand met een brede spatie, alsmede die op f. 8r, waarna hand 3L op een later tijdstip voortging met oorkonden uit het begin van 1324, op een punt dus waarin ook in andere registers een duidelijke cesuur aanwijsbaar is, maken het waarschijnlijk dat ook in de verloren primaire registratie [A] van Gelre op deze punten cesuren aanwezig waren, mogelijk in de vorm van katernscheidingen.

De nrs. 54-58 zijn na 1344 december op de leeg gebleven laatste bladzijde van dit register toegevoegd. Deze teksten zijn ook geregistreerd waar men ze in eerste instantie zou verwachten, in het register van graaf Willem IV (WI-G, aldaar nrs. WI 426-430), en wel in dezelfde volgorde als die in Gelre; waarschijnlijk zijn deze laatste derhalve vervaardigd naar ofwel het verloren primaire register Willem IV of naar het duplicaat daarvan, WI-G.