Codicologische beschrijving

 
English | Nederlands

AGH 218 – Groot register Willem IV – WI-G

EL 32 – LRK 30 – Van Riemsdijk 23

Perkament, van middelmatige tot slechte kwaliteit (een aantal bladen vertoont gaten, scheuren of onregelmatige randen), ca. 37 x ca. 28 cm; het laatste, later ingeplakte katern XIII meet ca. 28 x 22 cm.

Het register bestaat uit 88 bladen, waaraan een klein formaat katern van 8 bladen is toegevoegd. Een contemporaine hand bracht in de eerste helft van de codex de romeinse folionummering I-XLVII aan; een andere contemporaine hand folieerde het gehele register met de arabische nummering 1-88. Door beiden is f. 9bis overgeslagen (dit is genummerd door een moderne hand, met potlood), hoewel hier in de romeinse nummering wel is doorgeteld. In de arabische nummering is voorts f. 27 dubbel geteld en f. 33 overgeslagen. Ten gevolge van deze onregelmatigheden is vanaf f. 10 de romeinse nummering één eenheid hoger dan de arabische, op f. 27[bis]-32 bedraagt het verschil zelfs twee eenheden; in de editie is de arabische foliëring aangehouden. Vanaf f. 44 voegden jongere handen een arabische foliëring toe aan de al bestaande. Daarbij veranderde op f. 44-54 de eerste scribent soms de oude nummers door overschrijving van nummers of aanpassing van onduidelijke cijfers; op f. 55-87 zet een andere hand deze verdubbelde arabische reeks voort. Een nog jongere hand tenslotte voegde de arabische foliëring 88-92 toe, inclusief het beschreven gedeelte van het toegevoegde kleine katern.

In het register zijn de ingeschreven teksten door een contemporaine hand genummerd met romeinse cijfers I-VCLIX. Handen uit de 15e, 16e en (in enkele gevallen) 17e eeuw hebben de meeste oorkonden voorzien van een opschrift.

Katernopbouw: [i] + [ii] + I([0]-9) + II(9bis-16) + III(17-20) + IV(21-27[bis]) + V(28-36, f. 33 ontbreekt) + VI(37-44) + VII(45-50) + VIII(51-58, met ingenaaid los blaadje [52bis]) + IX(59-66) + X(67-76) + XI(77-82) + XII(83-88) + XIII(89-[94]; klein formaat, later ingeplakt) + [iii].

Folia [i]-[ii] en [iii] zijn de papieren schutbladen; f. [0] is het onbeschreven en ongenummerde eerste blad van katern I.

De band en de schutbladen [i]-[ii] en [iii] zijn niet-contemporain. Voor op de band de aantekening EL. 32 (19e eeuw, blijkbaar in imitatie van middeleeuws schrift). Op de rug, met moderne hand: 1337 / tot / 1345 / EL 32 / Cas D. Beneden: 30. Op f. [ii]r het opschrift (19e eeuw): EL 32. Cas D. / Comitis Wilhelmi in Henegouwen / Noch: Communi Registrum. / Inventaris van Cornelis Oem Folio 17 ro.

Liniëring:

f. [0]: geen liniëring

f. 1r-8v: zijmarges enkel afgelijnd, de boven- en ondermarges dubbel, en daartussen op regelmatige afstand nog vier horizontale lijnen, alles met doorgetrokken lijnen (patroon TT); loodstift, op veel bladen vrijwel of geheel onzichtbaar (mogelijk niet of niet volledig getrokken), maar de prikkings vann het patroon zijn wel aanwezig;

f. 9r-16v: hetzelfde patroon, maar nu met vijf horizontalen tussen de dubbele boven- en ondermarge, de onderste lijn op korte afstand van de ondermarge (patroon UU);

f. 17r-19r: enkele aflijning marges (patroon M); op f. 19r zijn er horizontale lijnen getrokken aan het begin van iedere tekst, dit in plaats van de boven- en ondermarge;

f. 19v-20v: geen liniëring (onbeschreven bladen);

f. 21r-88v: weer patroon UU, incidenteel met enkele bovenmarge (patroon JX, op f. 43r-44v), soms de linkerkantlijn dubbel getrokken (patroon GX, op f. 34r, 35r, 43r, 55r, 87r), één maal de rechter kantlijn dubbel (f. 30v, en hier de benedenmarge drievoudig i.p.v. dubbel; patroon HX); de liniëring (op f. 28v-36r in inkt) ook hier op veel bladen deels of geheel onzichtbaar, maar de prikkings veelal duidelijk aanwezig (die voor de zijmarges ontbreken op f. 17-20.

Inhoud:

katern folia inhoud hand(en) tijd van ontstaan
Registratie Zeeland      
I f. [0]r-9r 1337 sep.-1340 mrt. 3D ws. 1337 nov.-na 1340 mrt., in fasen
  nrs. 1-59     naar verloren register
         
I-II f. 9v-16r 1340 aug./sep.-1342 juli 4A ws. 1342 juli-1343 mrt.
  nrs. 60-109     naar verloren register
         
II-III f. 16r-18r 1343 mrt.-1344 nov. 4B ws. na 1344 nov.
  nrs. 110-127     naar verloren register
         
III f. 18r-19r 1344 nov. 4C na 1345 sept.
  nrs. 128-131     naar verloren register
         
Registratie Noordholland      
IV f. 21r-24r 1337 sept.-1340 febr. 3D ws. 1337 okt.-1340 mrt., in fasen
  nrs. 132-169     naar verloren register
         
IV f. 24v-27bisv 1339 nov.-1340 juli 4D ws. 1340 juli-1341 jan., in fasen
  nrs. 169-192     naar verloren register
         
IV-V f. 27bisv-34v 1341 jan.-1342 dec. 4A ws. 1343 jan.-1344 apr., in fasen
  nrs. 193-223     naar verloren register
         
V f. 34v-36r 1344 apr.-1345 sep. 4C na 1345 sep.
  nrs. [223bis]-236     naar verloren register
         
Registratie Zuidholland      
VI f. 37r-42r 1337 okt.-1339 juni 4D ws. 1340 juli-1341 jan., in fasen
  nrs. 237-260     naar verloren register
         
VI- f. 42r-46v 1339 juli-1342 jan. 4A ws. 1343 febr.-1344 apr., in fasen
VII nrs. 261-294     naar verloren register
         
VII f. 47r-50r 1340 mrt.-1345 sep. 4C na 1345 sep.
  nrs. 295-315     naar verloren register
         
Registratie Kennemerland      
VIII f. 52r-53v 1337 sep.-1340 mrt. 3D ws. 1339 mrt.-1340 mrt., in fasen
  nrs. 316-327     naar verloren register
         
VIII f. 53v-56v 1339 mrt.-1341 mrt. 4D ws. 1341 apr.-1342 jan., in fasen
  nrs. 328-354     naar verloren register
         
VIII f. 57r-57v 1341 jan.-1342 jan. 4A ws. 1342 feb-nov.
  nrs. 355-363     naar verloren register
         
VIII f. 58r-58v 1342 nov.-1345 sep. 4C na 1345 sep.
  nrs. 364-372     naar verloren register
         
Registratie land van Woerden      
IX f. 59r-60r 1339 feb.-1345 sep. 4C na 1345 sep.
  nrs. 373-384     naar verloren register
         
Registratie Utrecht      
IX f. 60v-63v 1338 mei-1345 sep. 4C na 1345 sep.
  nrs. 385-406     naar verloren register
  (f. 62v, nr. 396 [1340] juli 3T na 1345 sep.)
         
Registratie Gelre      
IX f. 64v-65r 1336 aug.-[1344 okt.] 4C ws. na 1345 sep.
  nrs. 407-409     naar verloren register
         
IX f. 65r-65v 1344 dec.-1345 jan. 3T na 1345 sep.
  nrs. 410-415     naar verloren register
         
IX f. 65v 1327 juli-1351 feb. onbek. na 1351 feb.
  nrs. 416-418 (latere nummering)   naar onbekende voorbeelden
         
Registratie Henegouwen      
IX f. 66v 1338 aug. 3T ws. na 1345 sep.
  nr. 416     naar verloren register
         
Registratie Amstelland    
X f. 67r-67v 1338 aug.-1339 aug. 4E ws. na 1345 aug., in fasen
  nrs. 417-423     naar verloren register
         
X f. 67v-68r 1339 okt. 4F ws. na 1345 aug.
  nrs. 424-426     naar verloren register
         
X f. 68r-74v 1339 okt.-1345 aug. 4C na 1345 aug., in twee fasen
  nrs. 427-475     naar verloren register
         
Registratie Waterland      
X f. 76r-76v 1339 dec. 4F ws. na 1345 aug.
  nrs. 476-478     naar verloren register
         
Registratie Friesland      
XI f. 77r-82r 1337 sep.-1345 aug. 4F na 1345 aug., in fasen
  nrs. 479-515     naar verloren register
         
XI f. 82r 1342 nov. 4C na 1345 aug.
  nrs. 516-518     naar verloren register
         
Registratie Duitsland      
XII f. 83r-87v 1337 sep.-1345 feb. 4G na 1345 juli, in fasen
  nrs. 519-540     naar verloren register
         
XII f. 87v 1345 juli 4C na 1345 juli
  nrs. 540-542     naar verloren register
         
Toegevoegd klein katern      
XIII f. 89r-91r 1342 juni-1345 mei versch. gelijktijdig
  nrs. [554]-559      

Het grote register van graaf Willem IV is opgebouwd uit de afzonderlijke registraties van de regio's binnen de graafschappen en de buitenlandse gebieden. Daarbij is de systematiek grotendeels gelijk aan de registratie onder graaf Willem III, toen de deelregistraties in afzonderlijke banden waren geordend. Vergeleken met die eerdere registers ontbreekt nu alleen een afzonderlijk gedeelte voor Engeland; in het deel Amstelland zijn nu ook oorkonden met betrekking tot het Gooiland en 'Oost-Holland' opgenomen.

De opbouw is als volgt:

katern(s)I-IIIZeeland
IV-VNoordholland
VI-VIIZuidholland
VIIIKennemerland
IXland van Woerden; bisdom Utrecht; Gelre; Henegouwen
XAmstelland; Waterland
XIFriesland
XIIDuitsland

Het later toegevoegde kleine katern XIII betreft de primaire registratie van enkele uitspraken door de graaf en de Raad inzake geschillen, 1342-1345.

De van meet af aan gehanteerde opzet van een regionale ordening per katern of groep van katerns blijkt onomstotelijk uit het samenvallen van de grenzen van deelregistraties en katerngrenzen, waarbij binnen een afdeling de handen soms over katerngrenzen heen werken; uit de opschriften op het eerste blad van een nieuwe afdeling; en uit het feit dat de afdelingen Zeeland en Kennemerland worden voorafgegaan door een leeg eerste blad van het katern (in het geval van Kennemerland met het opschrift), dat als een soort schutblad fungeerde. In het geval van katern IX, waar meer kleine registraties zijn gebundeld, wordt ook iedere afdeling voorafgegaan door een leeg blad of bladdeel.

Het is, gezien het feit dat de diverse kopiisten grote groepen opeenvolgende oorkonden inschreven, duidelijk dat het grote register Willem IV niet de primaire registratie bevat van de uitgevaardigde oorkonden, maar dat het, net als de groot formaat registers van graaf Willem III, een afschrift betreft van een dergelijke primaire registratie. Deze is in dit geval niet meer voorhanden, en het is derhalve niet duidelijk of die eveneens in één band was verzameld; het compleet verdwijnen ervan maakt zulks wel aannemelijk. Of het ook van meet af aan de bedoeling was de verschillende registraties te bundelen, is niet zeker. Gezien de genoemde ordening van het grote register ligt het wel voor de hand te veronderstellen dat op het moment van kopiëring van de primaire registratie die laatste nog bestond uit de afzonderlijke katerns voor de diverse regio's.

Toen men begon met het kopiëren van de primaire registratie, was het mogelijk wél de bedoeling om te komen tot één kopieregister, aangezien in vrijwel de gehele codex een zelfde liniëringspatroon is gebruikt, hetgeen in ieder geval wijst op planning vooraf om tot een uniform geheel te komen. Maar in eerste instantie zal ook de kopiëring op groot formaat zijn gebeurd in losse katerns, één voor iedere regio; in de afdelingen Zeeland, Noordholland en Zuidholland, die na verloop van tijd elk meer katerns besloegen, is de correcte volgorde daarvan aangegeven door in de ondermarge van het eerste of laatste blad afdeling plus katernnummer te noteren (Zelant I, Zelant II, etc.).

In bovenstaande inhoudstabel is de benoeming van de schrijfhanden gebeurd naar de door Van Riemsdijk gehanteerde indeling. Op basis van de door elke hand ingeschreven oorkonden en de opeenvolging van de handen in de afzonderlijke delen is ongeveer te bepalen wanneer diverse scribenten werkzaam waren in het register. Problematisch is de periode van activiteit van de handen 4E, 4F en 3T, maar het lijkt het meest waarschijnlijk dat zij allen in het najaar van 1345 aan het register werkten.

handwerkzaam
3D1337 okt.-(kort na) 1340 mrt.
4D1340 juli-1342 jan.
4A1342 juli-1344 apr. (NB: primaire registratie in katern XIII, 1342 juni en dec.)
4Gna 1345 juli
4Bna nov. 1344
4Ews. na 1345 aug.
4Fna 1345 aug.
4Cna 1345 aug.-sep.
3Tna 1345 sep.