Codicologische beschrijving

 
English | Nederlands

AGH 289 – Groot register Zuidholland – ZH-G

EL 24 – LRK 22 – Van Riemsdijk 6 – Kruisheer p. 90-91

Perkament, van middelmatige tot matige kwaliteit (enkele bladen zijn wat slechter, met gaten, scheuren of onregelmatige randen), ca. 37 x ca. 28 cm.

78 bladen, gefolieerd 1-77 (contemporaine hand, die het laatste blad ongenummerd liet) alsmede I-LXVIII (een wat latere middeleeuwse hand). Hiervan onbeschreven f. 29r onderste helft-30v, 68v, en de onderzijde van 18r. Op het oorspronkelijk vrijwel lege f. 68r schreef een hand uit het begin van de 16e eeuw twee oorkonden in.

In het register zijn de ingeschreven teksten door een contemporaine hand genummerd met romeinse cijfers I-CCCCLXXX; de genoemde 16e-eeuwse toevoegingen zijn zonder nummer. Een 15e-eeuwse hand heeft de meeste oorkonden voorzien van een opschrift; enkele opschriften zijn door latere handen geschreven of aangevuld.

Katernopbouw: [i] + [ii] + I(1-8) + II(9-16) + III(17-22) + IV (23-30) + V(31-38) + VI(39-46) + VII(47-58) + VIII(59-68) + [iii] + [iv].

Folia [i]-[ii] en [iii]-[iv] zijn de papieren schutbladen.

De band en de schutbladen [i]-[ii] en [iii]-[iv] zijn niet-contemporain. Rechtsboven op de band de aantekening Ch. B. (19e eeuw, evenals de notities op de rug en op f. [i]). Op de rug: Boni Comitis Wilhelmi in Heneg. Cas C; beneden (modern) 22 (dit laatste cijfer twee maal, en herhaald op de linker benedenhoek van de voorzijde van de band). Op f. [i]r het opschrift: EL 24; beneden, in potlood (moderne hand): B 38. Op voor- en achterzijde van de band zijn per kant twee inkepingen gemaakt, maar de daarin oorspronkelijk aangebrachte sluitkoorden (blijkens een restantje groen van kleur) zijn ooit verwijderd.

Liniëring (deels zeer vaag of niet zichtbaar):

f. 1-22: zijmarges dubbel afgelijnd met doorlopende lijnen, schrijflijnen getrokken (patroon D). Op f. 1-8 ook een dubbele verticale lijn midden over de bladzijde (patroon IX), welke geen functie heeft in de lay-out (mogelijk was het katern in eerste instantie bedoeld voor een andere tekst, in twee kolommen). Alle lijnen met prikkings.

f. 23-30: i.p.v. volledige liniëring per blad een twaalftal horizontale lijnen, op ca. 2,5 cm afstand van elkaar (patroon E); met prikkings.

f. 31-38: als f. 21-22, maar rechts enkel afgelijnd (patroon F), hoewel de prikkings daar wel dubbel zijn (de buitenste lijn is niet getrokken).

f. 39-46: als boven, maar in de rechtermarge is vlak langs de bladrand (over of naast de prikkings) een tweede verticale lijn getrokken; de bovenste twee horizontale schrijflijnen zijn doorgetrokken (patroon G).

f. 47-55: geen schrijflijnen; de aflijning van het tekstblok door enkele horizontalen, waarnaast aan de bladrand nogmaals een enkele lijn is getrokken; het tekstblok boven afgelijnd met een dubbele lijn (de prikkings daarvan op de binenste verticalen), onder met een enkele (patroon B).

f. 56-58: als boven, maar de buitenste verticalen ontbreken (patroon A). De liniëring is uit de hand getrokken, zonder prikkings.

f. 59-68: het tekstblok is afgelijnd door vier dubbele lijnen, alle doorgetrokken; de schrijflijnen zijn niet gelinieerd, maar op het midden van het blad is wel een dubbele horizontaal getrokken (patroon C). Er zijn weer prikkings aangebracht; die van de middelste dubbele horizontaal zijn gezet op de verticale aflijning.

Inhoud:

katern folia inhoud hand(en) tijd van ontstaan
I-III f. 1r-18r 1317 jan.-1321 okt. 3A 1324 mei-sept.
  nrs. 1-97 (met retroacta)   naar verloren primair register [A]
         
III-IV f. 18v-28r 1321 okt.-1323 okt. 3B1 ws. 1325 aug. 1-1331 juli 23
  nrs. 98-143 (met retroacta)   naar verloren primair register [A]
         
IV f. 28v-29r 1323 okt.-1324 jan. 3B2 ws. 1325 aug. 1-1331 juli 23
  nrs. 143bis-152   naar het verloren primair register [A]
         
V-VII f. 31r-55v 1324 apr.-1331 apr. 3L ws. vóór 1334 juni 10
  nrs. 153-377 (met retroacta)   naar ZH-K
         
VII f. 56r-57v 1331 juli-1332 mrt. 3M ws. 1334 mrt. 9-juni 10
  nrs. 378-397 (met retroacta)   naar ZH-K
         
VII f. 57v-58v 1332 juni-aug. 3N ws. 1334 mrt. 9-1335 sept. 21
  nrs. 389-409     naar ZH-K
         
  f. 59r 1332 aug. 3D ws. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt.
  nr. 410     naar ZH-K
         
  f. 59r-67v 1332 aug. 1336 sept. 3L na 1336 sept.-ws. vóór ca. 1340 mrt.
  nrs. 411-479 begin     naar ZH-K
VIII        
  f. 67v-68r 1336 sept. 3D na 1336 sept.-ws. vóór ca. 1340 mrt.
  nrs. 479 vervolg-480     naar ZH-K
         
  f. 68r 1318, 1334   begin 16e eeuw
  2 stuks, ongenummerd     naar originelen