Inleiding

 
English | Nederlands

De editie

In deze electronische editie zijn alle teksten uitgegeven die in de registers staan opgetekend. Deze teksten zijn per register doorlopend genummerd: FR 1 staat zodoende voor nr. 1 in de registers Friesland, enzovoort. De editie bestaat uit een transcriptie van de oudste voorhanden registratie. Wanneer de primaire registratie (A) voorhanden is, wordt die steeds als basistekst gebruikt; die primaire regsitratie is te vinden in de kleine delen, vanaf het voorjaar van 1324. Bij oorkonden van vóór die tijd is de primaire registratie verloren gegaan, en wordt de tekst uitgegeven naar de afschriften (B en C), waarbij het oudste afschrift (B) de basistekst vormt; dat oudste afschrift wordt meestal gevonden in het grote registerdeel. Inhoudelijk afwijkende lezingen in het jongste afschrift, alsmede alternatieve schrijfwijzen aldaar van persoons- en plaatsnamen, zijn in de voetnoten opgetekend.

De editie is voorzien van additionele informatie: datum en eventueel plaats van uitvaardiging van de oorkonde; het regest (een korte samenvatting van de inhoud van de tekst); vindplaats(en) in de registers; eerdere uitgaven van de tekst; en andere algemene opmerkingen, bijvoorbeeld over de in de oorkonde gebruikte jaarstijl.

Onder de tekst vindt men afzonderlijke velden met daarin: 1) de naam van de persoon die de oorkonde heeft uitgevaardigd; 2) de naam van de destinataris, dat is de persoon of instelling voor wie de oorkonde bestemd is (en dat is niet noodzakelijkerwijs degene tot wie de oorkonde gericht is); 3) de in de tekst vermelde persoons- en plaatsnamen, indien mogelijk genormaliseerd naar de moderne vorm; 4) de in de tekst genoemde zaken en begrippen.

Daarnaast zijn alle uitgegeven registers compleet afgebeeld. De gebruiker kan zo ieder deel virtueel doorbladeren, bladzijde voor bladzijde, door in het linkermenu via de knop ‘Registers’ naar ‘Bladeren’ te gaan. Boven iedere getoonde pagina worden de nummers aangegeven van de daarop geregistreerde teksten, en via zo’n nummer kan direct naar de betreffende transcriptie worden doorgeklikt. Andersom kan vanaf elke transcriptie via de erboven geplaatste thumbnails direct naar de afbeeldingen van de betreffende registratie(s) in de registers worden gegaan.

Van elk registerdeel is een beschrijving beschikbaar.