Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B AW_G_X001r_002_1 C AW_K_X001r_002_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 1r, nr. 2 (wrs. 1324 mei-sept., naar A).
Opschrift:

Vrederic Aelbrecht z.

C: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 1r, nr. 486 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Leen vanden heerscappie van Amstel.

Deze ambtelijke notitie, waarin de klerk zichzelf sprekend opvoert en zich direct tot de graaf richt, is blijkbaar geen neerslag van een rechtshandeling en zal nooit in de vorm van een oorkonde uitgevaardigd zijn geweest. De aantekening dateert waarschijnlijk uit de periode dat ook de andere teksten in het verloren register [A], dat de nrs. ZE 1-9 zal hebben omvat, werden opgetekend. Hierin vinden we oorkonden gedateerd 1317 oktober 10-1321 oktober 21, in willekeurige volgorde en met enkele oudere stukken ertussen (zie de codicologische beschrijving van AGH 316).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Dit es dat goet dat Vrederic Alebrechts zone hout van der heerscap van Aemstela: XXII morghen lands die sProist van Vechten waren, die Vrederic Alebrechtb zone an Stichte gebrocht hevet ende van den Stichte ontfanghen hevet, ende voerd ene halve hoeve landsc an der Isseld dair Godevaere Cloet op woent, ende ene halve hoeve landsf daer Jan Hornemont op te wonen plach, ende een voerscip dat ic wane dat Selewike heet, jof het leghet daer om die yeghenhede. Ende dit goet, here, hevet hi yegens u versumet.

a
Aemstelle C.
b
Alebrechts C.
c
an der Issel ... lands door andere hand boven de regel toegevoegd, het laatste woord van het voorafgaande gescheiden door een gat in het perkament B.
d
Ysel C.
e
Godevaert C.
f
boven de regel toegevoegd C.